Article research

Uzskati par sabiedrības integrētību un saliedētību Latvijā 

Autors:SKDS

Vai sabiedrību var uzskatīt par integrētu un saliedētu? Lasi

Article research

Iedzīvotāju integrācija: sabiedriskās aktivitātes 

Autors:SKDS

Kādās sabiedriskajās aktivitātēs cilvēki piedalās, pavadot brīvo laiku, kādus paņēmienus mēdz izmantot, lai risinātu savas, tuvāko cilvēku vai visas sabiedrības problēmas? Lasi

Article research

Attieksme pret atsevišķiem ar integrāciju saistītiem jautājumiem 1

Autors:SKDS

Cik liela ietekme uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi ir nacionālajam aspektam? Lasi

Article research

NATO paplašināšanās stratēģiskā un operatīvā ietekme uz Baltijas reģionu 3

Autors:Providus

ASV Ārpolitikas analīzes institūta publicētais ziņojums "Strategic and Operational Implications of NATO Enlargement in the Baltic Region" (2002.gada jūnijā) vērsts uz NATO paplašināšanās ietekmes izvērtēšanu Baltijas reģionā, kas ir attiecināts uz trim valstīm – Igauniju, Latviju un Lietuvu. Lasi

Article research

2001 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia 

Autors:Providus

Šajā izdevumā novērtēta Eirāzijas valstu (tai skaitā – arī Latvijas) pilsoniskās sabiedrības organizāciju attīstība. Vērtētas dažādas sfēras, kā piemēram, tiesiskā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, organizāciju sniegtie pakalpojumi, u.c. Lasi

Article research

Mapping the links:Citizen Involvement in Policy Processes 

Autors:S.D.Phillips, M.Orsini

Šajā politikas analīzē apskatīta sabiedrības iesaistīšanas prakse valdības institūciju darbā Kanādā. Lasi

Article research

Iespējamās slēptās reklāmas gadījumu analīze medijos pirms 8. Saeimas vēlēšanām 

Autors:-

ANOTĀCIJA

Analīze par iespējamajiem slēptās reklāmas gadījumiem medijos veikta projekta “Atklāti par 8. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas finansēm” ietvaros, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par faktisko finansu apjomu, ko politiskās partijas tērē priekšvēlēšanu aģitācijai.
Lasi

Article research

Čigāni Latvijā 110

Autors:Sarmīte Dukāte (pētījums veikts diplomdarba ietvaros SDSPA "Attīstība")

Pētījums atklāj čigānu tautības specifiku, sabiedrības attieksmi un stereotipus par tiem, kā arī šo stereotipu veidošanās cēloņus. Lasi

Lasītākais