Iesaisties

Prakse

Pie mums praktikanti var iegūt unikālu ieskatu PROVIDUS darbā – pētniecībā, aktīvā līdzdalībā politikas veidošanā Latvijā un ES, sabiedriskajās diskusijās, kā arī inovatīvu pieeju pilotēšanā, piemēram, līdzdalības demokrātijas metožu izmantošanā, lai veicinātu saliedētāku sabiedrību.

Ņemot vērā praktikantu intereses un spējas (kuras novērtējam intervijas procesā), praktikanti palīdz gan pētniecības, gan organizatoriskajos un komunikāciju darbos.

CV un motivācijas vēstuli, norādot sev interesējošās jomas, sūtīt uz e-pastu info@providus.lv.

 

 

Ziedojumi

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija (juridiskais statuss – biedrība), kuras galvenie finanšu avoti līdz šim bijuši Eiropas Komisijas, Atvērtās sabiedrības institūta, Sabiedrības integrācijas fonda, rietumvalstu vēstniecību un starptautisku organizāciju granti.

 

Taču starptautiskie donori arvien vairāk iegulda reģionos ar daudz lielākiem izaicinājumiem. Tāpēc, lai veiksmīgi turpinātu savu darbību un attīstību nākotnē, PROVIDUS ar pateicību pieņem ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām. Lai izvairītos no iespējama vai šķietama interešu konflikta, PROVIDUS nepieņem ziedojumus no politiķiem un politiskām partijām. PROVIDUS patur tiesības atteikties no ziedojumiem, ja tā lemj PROVIDUS Padome.

2006.gadā PROVIDUS ieguva sabiedriskā labuma statusu, kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides Finanšu ministrijas lēmums (1.00 MB).

 

Kā ziedot PROVIDUS?

Ar bankas pārskaitījumu biedrībai „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, norādot rekvizītus:

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010
Reģ.nr. 40003613479
Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22
konta Nr. LV54HABA0551013220436

Veicot pārskaitījumu, obligāti jānorāda ziedojuma mērķis – „ziedojums PROVIDUS darbībai”.

Kam tiks izmantoti ziedojumi?

Ziedojumus izmantosim dažādu ar PROVIDUS darbu saistīto izmaksu segšanai, saskaņā ar gada plānu un pieejamo finansējumu konkrētiem projektiem – tajā skaitā darbinieku un pētnieku atalgojumam, apmācību rīkošanai, publikāciju izdošanai, administratīvajiem un komunikāciju izdevumiem, tehniskajam nodrošinājumam un pakalpojumiem. Ziedojumi nekādā veidā netiks izlietoti peļņas vai privāta labuma gūšanai.

Vai iespējams ziedot kādai konkrētai PROVIDUS darbībai/ programmai?

Jā, tādā gadījumā lūdzu iepriekš sazināties ar direktori Ivetu Kažoku (iveta.kazoka@providus.lv), lai pārrunātu konkrētu tematisko programmu/ projektu plānus, izmaksas un finanšu vajadzības.

Kā būs pieejama informācija par ziedojumu izlietošanu?

Informāciju par saņemto ziedojumu izlietošanu iesniegsim Valsts ieņēmumu dienestā reizi gadā, tā būs pieejama Uzņēmumu reģistrā, kā arī tiks publicēta Providus.lv.

Kam būs pieejama informācija par saņemtajiem ziedojumiem un personas datiem?

Providus.lv publicēsim ziedotāju vārdus un uzvārdus (vai uzņēmuma nosaukumu), kā arī ziedojuma summu, ja tā pārsniedz 100 EUR. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, informāciju par ziedotājiem, ieskaitot personas kodu/ reģistrācijas numuru un summu, reizi gadā iesniegsim Valsts ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā.

Vai ir iespējams ziedot PROVIDUS anonīmi?

Finanšu avotu atklātība ir svarīgs princips, ko vēlamies ievērot arī turpmāk. Mēs uzskatām, ka jebkuram interesentam ir tiesības zināt, kas mūs finansē, tāpēc anonīmus ziedojumus nepieņemsim.

Kāpēc PROVIDUS nepieņem ziedojumus no politiķiem un partijām?

Mūsu organizācija veic kritisku politikas procesa analīzi un politikas vērtējumu. Ja PROVIDUS finansiāli atbalstītu kāda partija(-s) vai vadošie politiķi, varētu rasties šaubas par mūsu objektivitāti. Lai no tā izvairītos, PROVIDUS vadība pieņēmusi lēmumu no šādiem ziedojumiem atteikties.

Ko ietver apzīmējums „politiķis“?

Saeimas un septiņu lielāko Latvijas pilsētu pašvaldību deputātus, ministrus, Eiropas Parlamenta deputātus, partiju vadošās amatpersonas.

Vai ir iespējams saņemt nodokļu atlaidi saistībā ar ziedojumu?

Jā, jo PROVIDUS kopš 2006.gada 22.jūnija ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu (Finanšu ministrijas lēmums Nr.116). Ziedojot PROVIDUS, ienākumu nodokļu atlaides ir iespējams saņemt gan juridiskajām, gan privātpersonām. Par ziedojumu tiek uzskatīti manta vai finanšu līdzekļi, kurus ziedotājs bez atlīdzības nodod organizācijai tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai. Kārtību, kā saņemt šīs nodokļu atlaides, nosaka likums “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” un likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Papildus informāciju par nodokļu atlaidēm var iegūt labdarības portālā Ziedot.lv.

Vai PROVIDUS pieņem ziedojumus no juridiskajām personām?

Jā, izņemot politiskās partijas.