Līdzdalības budžets

Seminārs “Līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās”
Vadlīnijas "Līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās"
Infografikas par līdzdalības budžetu (2023)
Pārskats "Biežāk uzdotie jautājumi par sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu" (2019)
Tiešsaistes konferences paneļdiskusija "Līdzdalības budžets: domājot ārpus rāmjiem"
Tiešsaistes konferences paneļdiskusija "Līdzdalības budžets: iedzīvotāju pieredze"
Tiešsaistes konferences paneļdiskusija "Līdzdalības budžets Igaunijā un Īslandē"
Tiešsaistes konferences paneļdiskusija “Līdzdalības budžets: pašvaldību pieredze”
Sabiedrības līdzlemta budžetēšana Rīgas un Gulbenes pašvaldībās laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam
Aizvadīti klātienes reģionālie semināri par līdzdalības budžetu Latvijā (apkopojums & prezentācijas)