Apmācības

Esam domnīca ar vairāk nekā septiņpadsmit gadu pieredzi. Īstenojot mūsu misiju par gudru, zināšanās balstītu politiku, esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi tādās jomās kā publiskā pārvaldība, korupcijas novēršana, migrācija, ko vēlamies nodod arī citiem. Mūsu domnīcas eksperti ir vadījuši apmācības gan Latvijā, gan arī starptautiskā līmenī. Lai uzzinātu vairāk vai saņemtu jums piemērotu piedāvājumu, lūdzu sazinieties ar mums – info@providus.lv

 

Mūsu tēmas:

 

Efektīva interešu pārstāvība (aizstāvība) Saeimā

Apmācību ietvaros tiek sniegts ieskats likumu izstrādes un pieņemšanas procesā un praksē balstītas zināšanas par efektīvākajiem interešu aizstāvēšanas paņēmieniem. Piemēram, nodarbības laikā iespējams iegūt atbildes uz šādiem jautājumiem: kā nepalaist garām, ka organizācijai svarīgu jautājumu skata kādā no Saeimas komisijām? Kā panākt, lai komisiju sēdē tiek uzklausīts organizācijas viedoklis? Vai un kā organizācija pati var iesniegt priekšlikumus likumprojektiem? Kā atšķiras Saeimas komisiju darbs un kas organizācijai jāņem vērā? Kādas ir tipiskākās kļūdas interešu aizstāvībā Saeimā? Apmācību ietvaros dalībniekiem tiek nodrošināti izdales materiāli ar būtiskākās informācijas apkopojumu. Apmācību saturs ir balstīts Providus ekspertu ilggadīgā praktiskā pieredzē interešu aizstāvībā Saeimā, kā arī apzinot ieteikumus no 13.Saeimas deputātiem, komisiju konsultantiem un pieredzējušām nevalstiskajām organizācijām. Plašākai kopainai, stratēģiskai interešu aizstāvībai ieteicams apgūt arī apmācību kursu “Efektīva interešu aizstāvība Ministru kabinetā”.

Atsauksmes no apmācību dalībniekiem:

2019.gada rudenī Providus eksperti nodrošināja apmācības aptuveni 35 dalībniekiem – dažādu Latvijas NVO pārstāvjiem, kuri atsauksmēs ne vien atzinīgi novērtējuši informācijas noderīgumu, bet arī iespēju aktīvi līdzdarboties, iegūt izsmeļošas atbildes uz saviem jautājumiem un konkrētus ieteikumus specifiskām situācijām. 2019.gadā apmācību saturu dalībnieki novērtējuši ar 4.5 punktiem 5 punktu skalā.

Apmācības ilgums:
provizoriski viena darba diena (ja iekļauts praktiskais darbs); apmācību satura pielāgojams atkarīgā no auditorijas vajadzībām.

Apmācības nodrošina:

Iveta KažokaLīga Stafecka

Efektīva interešu pārstāvība (aizstāvība) Ministru kabinetā

Valsts pārvalde ir sarežģīts mehānisms, kur darbs ar normatīvo aktu izstrādi ir mazāk ārēji izsekojams. Šīs apmācības sniedz ieskatu, kā notiek darbs pie dažādu normatīvo aktu izstrādes dažādos līmeņos – sākot no darba grupām nozaru ministrijās, beidzot ar izstrādāto projektu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabinetā. Interešu aizstāvībai ir svarīgi zināt lēmumu pieņemšanas procedūras, priekšlikumu iesniegšanas un to izskatīšanas kārtību dažādajos normatīvo aktu izstrādes posmos. Taču lai interešu aizstāvība būtu maksimāli efektīva, svarīgi zināt arī dažādas nianses un nerakstītus noteikumus. Apmācību ietvaros tiek skaidrots:

  • politikas plānošanas process, tā nozīme, izmantošana interešu aizstāvībā;
  • normatīvo aktu izstrādes process, priekšlikumu iesniegšanas kārtība;
  • interešu aizstāvēšana ministrijas, Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabinetā;
  • valdības, koalīcijas darbības principi, neformālie lēmumu pieņemšanas procesi.

Apmācību ietvaros dalībniekiem tiek nodrošināti izdales materiāli ar būtiskākās informācijas apkopojumu. Apmācību saturs ir balstīts Providus ekspertu ilggadīgā praktiskā pieredzē interešu aizstāvībā Ministru kabinetā, kā arī apzinot ieteikumus no nozaru ministriju pārstāvjiem, konsultantiem un pieredzējušām nevalstiskajām organizācijām. Plašākai kopainai, stratēģiskai interešu aizstāvībai ieteicams apgūt arī apmācību kursu “Efektīva interešu aizstāvība Saeimā”.

Atsauksmes no apmācību dalībniekiem:

2019.gada rudenī Providus apmācības apmeklēja gandrīz 40 dalībnieki, kas pārstāvēja dažādas Latvijas NVO. Dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja apmācību satura kvalitāti, nodarbību struktūru, lektoru profesionalitāti, sniegto atbilžu skaidrību un praktiskus ieteikumus. Apmācības novērtētas ar 5 punktiem 5 punktu skalā.

Apmācības ilgums:
provizoriski viena darba diena (ja iekļauts praktiskais darbs); satura apjoms un apmācību ilgums pielāgojams auditorijas vajadzībām.

Apmācības nodrošina:

Iveta KažokaLīga Stafecka

Interešu pārstāvība (aizstāvība) pašvaldībās

Pašvaldības parasti risina ne vien dažādus saimnieciskus jautājumus, kas iedzīvotājiem, NVO ir svarīgi ikdienā, bet arī izstrādā pašvaldības attīstības programmu, stratēģiju, teritorijas attīstības plānojumu un citus plānošanas dokumentus, kas būtiski ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Apmācību ietvaros būs iespēja uzzināt par dažādiem teritorijas attīstības dokumentiem, ko izstrādā un pieņem pašvaldības – kā tos izstrādā un kā sabiedrība tos var ietekmēt. Tāpat apmācības sniegs ieskatu, kā notiek lēmumu pieņemšana pašvaldību līmenī, kā notiek komiteju un konsultatīvo padomju darbs un kādas ir NVO iespējas aizstāvēt savas intereses.

Apmācību saturs balstīts Providus izpētē par pašvaldību pieeju šiem jautājumiem, kā arī apzinot pašvaldību pārstāvju, aktīvistu pieredzi interešu aizstāvībā. Providus ir uzkrāta pieredze pašvaldību līmeņa jautājumu izpētē, tai skaitā, par to pārvaldību un dažādu iedzīvotāju iesaistes mehānismiem, sabiedrības līdzdalību vietējā lēmumu pieņemšanā.

Apmācības ilgums:
atkarīgs no auditorijas vajadzībām, provizoriski – 4 akadēmiskās stundas

Apmācības nodrošina:

Iveta KažokaLīga StafeckaAgnese Frīdenberga

Interešu pārstāvība (aizstāvība) Eiropas Savienībā

Kurss piedāvā padziļinātu ieskatu Eiropas Savienības institucionālajā uzbūvē, ar uzsvaru uz mijiedarbību starp dažādām Eiropas Savienības institūcijām un ES dalībvalstīm. Tas ļaus ātri saorientēties sarežģītajā Eiropas Savienības struktūrā, veidojot izpratni par to, kā šī organizācija funkcionē un pārstājot intuitīvi jaukt tās galvenās institūcijās.  Tāpat kurss padziļināti pievērsīsies jautājumam par to, kā un kuros brīžos dažādas interešu grupas, it sevišķi sabiedriskās organizācijas, var ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu.

Kurss pirmo reizi tika izmēģināts 2019.gadā, to vairākas reizes novadot sabiedrisko organizāciju aktīvistiem, žurnālistiem un vēlēšanu kandidātiem, lai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām padziļinātu viņu izpratni par to, kas nosaka ietekmi Eiropas Savienībā.

Apmācības ilgums:
pilna diena

Apmācības nodrošina:

Iveta Kažoka

Citas tēmas
Publiskā pārvaldība

Labas pārvaldības principi: pasaules standarti un Latvijas regulējums. Latvijā aktuālās publikās pārvaldes uzlabošanas idejas. Latvijas ilgtermiņa plānošanas dokumenti. Sadarbība starp pilsoņiem un valsts iestādēm: pasaules standarti un prakse. Neatkarīgas iestādes: Latvijas regulējums. Metodes, kā nodrošināt publiskās pārvaldes atbildību. Politiskais līmenis un valsts pārvaldes līmenis (lēmumi, amatpersonas): kā tos nošķirt? Konsultācijas ar sabiedrību: kā tās organizējamas?

Korupcijas novēršana un ētiskums

Latvijai šobrīd aktuālās idejas efektīvākai cīņai pret korupciju. Ziņošana par korupcijas gadījumiem: Latvijas regulējums un prakse. Latvijas nozīmīgākie korupcijas skandāli. Korupcijas risku analīze iestādēs. Valsts sagrābšanas pazīmju monitorings parlamentā. Trauksmes celšana un trauksmes cēlēju regulējums. Publiskā sektore ētika: pasaules standarti un Latvijas gadījums. Priekšvēlēšanu tēriņu un administratīvo resursu negodprātīgas izmantošanas monitorings. Caurskatāms lobēšanas process. Kompromāts: kas tas ir un kādas ir tā izpausmes? Sabiedrības iesaiste korupcijas novēršanā: kā? Korumpēta politiskā žurnālistika: kas tas ir un kā ar to cīnīties?

Pilsoniskā sabiedrība, mediji un demokrātijas process

Pasaules inovatīvākās sabiedrības līdzdalības metodes un piemēri. Latvijas veiksmīgāko iedzīvotāju mobilizēšanas un piemēri. Sabiedrisko organizāciju loma, nodrošinot pārvaldes atklātību un atbildību. Referendumi un tautas iniciatīva. Mediju atbildība demokrātiskā sabiedrībā. Uzticēšanās medijiem jeb kā izvērtēt, kad medijiem var, bet kad nevar uzticēties. Domnīcas izveide: PROVIDUS piemērs. Konflikti starp valsts pārvaldi, politiķiem, pilsoniskajiem aktīvistiem: kā risināt? Kā monitorēt naida runu un medijos un parlamentā?

Vēlēšanas un politiskās partijas

Politisko partiju vieta demokrātiskā sabiedrībā. Priekšvēlēšanu tēriņu un administratīvo resursu negodprātīgas izmantošanas monitorings. Politisko partiju vieta un loma demokrātiskā sabiedrībā. Latvijas politisko partiju regulējums un pieredze. Latvijas priekšvēlēšanu kampaņu un partiju finanšu regulējums, pieredze. Kā sabiedrībai novērtēt pirmsvēlēšanu solījumu izpildi? Kā izveidot komunikācijas portālu ar pirmsvēlēšanu kandidātiem? Kā izveidot komunikācijas portālu ar pirmsvēlēšanu kandidātiem? Kā iegūt konkrētu darbu apsolījumus no partijām pirms vēlēšanām? Kā uzkonstruēt interneta rīku, kas ļauj salīdzināt partiju un vēlētāju nostājas?

Eiropas savienība

Pilsoņu līdzdalības iespējas ES lēmumu pieņemšanā. ES ietekmīgākie lēmumu pieņēmēji. Eiropas līmeņa domnīcas. Svarīgākie ES nākotnes jautājumi. Mācības no Latvijas prezidentūras ES padomē. Komunikācija par ES jautājumiem – Latvijas pieredze. Kā ES dalībvalstis veido savas pozīcijas ES kopējos jautājumos?

Administratīvais process un tiesu sistēma

Administratīvais akts un faktiskā rīcība. Administratīvais process iestādē. Administratīvās tiesas modeļi un administratīvais process tiesā. Administratīvā procesa tiesiskais regulējums Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Tieslietu padome modeļi un darbība. Tiesu sistēmai piederīgās brīvās juridiskās profesijas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Konstitucionālās tiesas un nozīmīgākie nolēmumi Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Migrācija

Migrācijas tendences pasaulē, Eiropā un Latvijā. Remigranti un reemigranti – mobilitātes spožums un posts (jeb kā un vai aicināt cilvēkus atgriezties uz palikšanu). Citu valstu pilsoņu portrets un integrācija. ES sadarbība ar kaimiņvalstīm migrācijas plūsmu regulēšanā. Bēgļu integrācija Latvijā. Latvijas migrācijas politika – vai tāda ir? Kāpēc bēgļi dodas prom no Latvijas? ES Kopējā migrācijas un patvēruma politika: quo vadis? Diaspora – tikai tautas dejas un kori vai arī pilsoniskā līdzdalība un iesaiste ekonomikā?

Sabiedrības saliedētība

Sabiedrības integrācija un dažādības vadība. Kā kopā sadzīvot sabiedrībā, ko raksturo dažādība? Kā sarunāties cieņpilni? Kā monitorēt naida runu un izslēdzošu retoriku medijos un parlamentā?

Sociālā uzņēmējdarbība

Sociālās uzņēmējdarbības regulējums Latvijā, Kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kādi ir tās modeļi?

Būvniecības tiesības

Latvijas būvniecības jomas regulējums. Latvijas būvniecības jomas izaicinājumi.

Ilgtspējīga pārvalde

Viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm – ilgtspēja, vai tā iespējama valsts pārvaldē?

Praktiskas prasmes

Līdz ar specifisku jomu konsultācijām, varam sniegt padomu arī par to, kā uzrakstāms politikas kopsavilkums, organizējama kampaņa sociālajos medijos un veicams, piemēram, mediju monitorings. Tāpat varam palīdzēt ar padomu, kā organizējams deliberatīvs pasākums un kā kopumā informēt sabiedrību par savām iecerēm (jeb “kāpēc nevienu neinteresē tas, ko mēs darām?”.

 

Plašākai informācijai lūdzam sazināties ar Providus biroju, rakstot uz e-pastu info@providus.lv.

Providus organizēto apmācību piedāvājums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild domnīca PROVIDUS.