Cilvēki

Mūsu komandā ir 7 pastāvīgie darbinieki, kā arī 5 asociētie pētnieki.
Mums palīdz arī brīvprātīgie.

Iveta Kažoka

Direktore un vadošā pētniece, kas specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos kā Latvijas, tā ES līmenī.

iveta.kazoka@providus.lv IvetaKazoka

Agnese Frīdenberga

Providus vadošā pētniece un juriste, vairāku nacionālo un starptautisko pētījumu autore un līdzautore, specializējusies sociālās uzņēmējdarbības un būvniecības tiesībās.

agnese.fridenberga@providus.lv agneselesinska

Agnese Lāce

PROVIDUS vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā, iesaistīta vairākos nacionāla līmeņa un starptautiskos pētniecības projektos.  

agnese.lace@providus.lv AgneseLace

Raimonds Skuja

Finanšu direktors, strādājis starptautiskajās auditoru kompānijās, kā arī pildījis konsultanta pienākumus Saeimas Revīzijas komisijā.

raimonds.skuja@providus.lv 67039252

Valts Kalniņš

Asociētais pētnieks, vadošais pētnieks Latvijā labas pārvaldības un korupcijas novēršanas jomās.

kalninsvalts@gmail.com ValtsKalnins

Ilona Kronberga

Asociētā pētniece un viena no vadošajām speciālistēm Latvijā kriminālsodu politikas un sodu izpildes jomās.

ilona.kronberga@providus.lv +371 67039251 ilonakronberga

Indra Mangule

Asociētā pētniece migrācijas, imigrantu integrācijas un pilsoniskās līdzdalības jautājumos.

ManguleIndra

Sintija Tarasova

Pētniece pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jomā.

sintija.tarasova@providus.lv

Līga Stafecka

Vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi.

liga.stafecka@providus.lv StafeckaLiga

Gatis Litvins

Asociētais pētnieks, arī Latvijas Notariāta institūta direktors un docents Biznesa augstskolā “Turība”.

Dace Akule

Asociētā pētniece, sabiedriskās politikas eksperte ES labas pārvaldības, migrācijas un saliedētības jautājumos.

DaceAkule

Dārta Pelse

Jaunākā pētniece migrācijas jautājumos

darta.pelse@providus.lv