Konference (2)

Video par to, kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt protesta pasākumu 

Autors:Providus

Par to, kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt protesta pasākumu. Lasi

Jmartin 255x203

Ētika nevar būt slepena 

Autors:Providus

Protams, nevienam nepatīk publiski analizēt kāda kolēģa neētisku uzvedību, bet tiesnešiem tas ir jādara, ja grib mainīt sabiedrības attieksmi pret tiesu. Ētikas lietas, lai cik tas nepatīkami arī būtu, nevar skatīt iekšējā slepenībā. Lasi

Article research

Ceļā uz godīgāku sabiedrību: Korupcijas novēršanas politikas jaunākās tendences Latvijā 

Autors:Valts Kalniņš un Lolita Čigāne

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījumā aplūkoti četri aktuāli korupcijas novēršanas jautājumi - interešu konflikta regulējums, fizisko personu īpašumu un ienākumu kontrole, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) loma un partiju finansēšanas sistēmas attīstība.
Lasi

Sejmaska 255x203

Pretkorupcijas īstais laiks 2

Autors:Mārtiņš Kaprāns

Politiķi radījuši iespaidu, ka KNAB ir zāles pret jebkuru netaisnību. Visdažādāko sūdzību izmeklēšana prasa laiku, tāpēc šis tēls jārevidē - biroja prioritāte tomēr ir cīņa pret korupciju, nevis kaķa nocelšana no koka vai nelaipnas pārdevējas pamācīšana. Lasi

Kakdesa 255x203

Provokācija vai operatīvais eksperiments? 1

Autors:Providus

Kā atšķirt provokāciju no operatīvā eksperimenta, ko veic ar nolūku, atmaskot kukuļņēmēju? Kādos gadījumos šāds eksperiments ir pieļaujams un, kādas rīcības tā gaitā ir prettiesiskas? Lasi

Poltels 255x203

Arī policistam ir cilvēktiesības! 1

Autors:Providus

Uzskats, ka policijas darbinieks nav cilvēks, bet gan policists, ir plaši izplatīts arī Latvijā. Kritika par policijas darbu bieži vien ir vietā, bet reti tiek pieminēti apstākļi, kādos strādā policijas darbinieki, taču šīs lietas ir cieši saistītas. Lasi

Honkonga 255x203

Ko īsti nozīmē “Honkongas modelis”? 3

Autors:Providus

Trīs pīlāri - korupcijas apkarošana, savlaicīga novēršana un sabiedrības izglītošana - nodrošina Honkongas Neatkarīgās pretkorupcijas komisijas stabilitāti un visaptverošu darbību. Savukārt komisijas neatkarību garantē likums un efektīva sabiedrības iesaistīšana tās uzraudzībā. Lasi

Celazimes2 255x203

Vai policijas darbs jāvērtē pēc sodīto cilvēku skaita? 4

Autors:Providus

Vai ceļu policijai nav jāmaina veids, kā tā informē sabiedrību? Piemēram, akcijas laikā par piesprādzēšanos šobrīd tiek uzsvērts sodīto cilvēku skaits, nevis tas, ka ir glābta kāda dzīvība. Lasi

Article research

Education and Corruption 

Autors:Stephen P. Heyneman

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA

Šis referāts ir balstīts uz korupcijas starptautiskajām definīcijām, kas ir pielietotas izglītības jomā. Autors definē korupciju izglītības jomā, skaidro, kāpēc tā ir nozīmīga, kā arī apraksta dažādus korupcijas veidus un tās cēloņus. Uzsvars referātā ir uz augstākās izglītības iestāžu lomu, taču analīze neaprobežojas tikai ar augstāko izglītību. Referāts nav orientēts tikai uz kādu vienu valsti vai reģionu, bet pieskaras tendencēm, kas vērojamas visā pasaulē.
Lasi

Article research

Starptautisko līdzekļu izmantošanas efektivitāte korupcijas novēršanas sistēmu stiprināšanā Latvijā 

Autors:Ingrīda Puce, Inga Sadovska

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Projekta ietvaros tika pētīts, cik efektīvi ir izmantoti Eiropas Savienības PHARE projektā “Korupcijas novēršanas likumdošanas, izglītošanas un sabiedrības informēšanas programma” piešķirtie līdzekļi un kādi rezultāti ir sasniegti, īstenojot plānotos projekta uzdevumus. Projekta mērķis bija izpētīt PHARE programmas darba plānu saskaņotību ar sasniegtajiem rezultātiem, dot novērtējumu tās īstenošanas gaitai un radīt rekomendācijas Latvijas valdībai nākamajiem projektiem, kuros tiek piesaistīti starptautiski līdzekļi uz līdzīgiem noteikumiem.
Lasi

Article research

Valstiskā godaprāta sistēmas izvērtējums Latvijā (Korupcijas novēršanas kritēriju analīze) 

Autors:Džeremijs Pops, Diāna Kurpniece, Ilze Freimane, Klāvs Sedlenieks

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

2002. gadā Sabiedrība par atklātību - Delna, izmantojot Transparency International izstrādāto metodoloģiju, kas ietver atsevišķu valsts institūciju un sfēru vērtēšanas kritērijus, veica Valstiskā godaprāta sistēmas analīzi. Saskaņā ar šiem indikatoriem ir novērtēti divi aspekti: pirmkārt, vai kritērijos ietvertās prasības ir pieņemtas Latvijas likumdošanā (de iure) un, otrkārt, vai tās tiek praktiski īstenotas (de facto).
Lasi