Šonedēļ visi ceļi ved uz LAMPU! 2

Autors:Providus

PROVIDUS sarunu festivālā LAMPA rosinās domāt par labāku lēmumu pieņemšanu un analizēs dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijā. Lasi

Article research

Biofuels: An emerging threat to Europe’s food security? 

Autors:Josef Schmidhuber

Pētījums izvērtē pieaugošā pieprasījuma pēc bioenerģijas ietekmi uz lauksaimniecības preču tirgu un cenām. Lasi

Article research

Gain without pain: towards a more rational use of energy 

Autors:Marie-Hélčne Fandel, Fabian Zuleeg

2007.gada Eiropadomes samitā Eiropas Savienības dalībvalstis vienojās par nepieciešamību cīnīties pret klimata pārmaiņām un Eiropas atkarību no ārējiem enerģijas piegādātājiem. Lasi

Article research

Biofuels for Transport 

Autors:Catherine Bowyer, Malcom Fergusson, Christine Erickson, Melanie Nakagawa

No vienas puses biodegvielai ir milzīgs potenciāls klimata pārmaiņu mazināšanā, enerģētikas drošības nodrošināšanā un ekonomiskas attīstībā. Bet no otras puses, ja biodegvielas ražošanas attīstība nenotiks ilgstpējīgi, tā var veicināt izmaiņas zemes izmantošanā, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz ar lauksaimniecības intensifikāciju, ūdens un gaisa piesārņošanu. Lasi

Sizijs 255x203

Nominatīvs — Kas? — nenoteiktība. Lokatīvs — Kur? — Kopenhāgenā 3

Autors:Reinis Āboltiņš

Viens no COP15 neveiksmes cēloņiem ir veids, kādā notikuma saimnieki vadīja šo ļoti gaidīto un svarīgo sanāksmi, uz kuru tika liktas, iespējams, pat pārspīlētas cerības. Lasi

Article article

Būt, vai nebūt? Tāds ir jautājums 

Autors:Providus

Vai pasaules klimata sanāksme Kopenhāgenā kļūs par pasaules lielvaru politiskās cīkstēšanās vingrojumu un globāla vienošanās par klimata pārmaiņas ietekmējoša piesārņojuma būtisku samazināšanu paliks klimata sanāksmes dalībnieku mapītēs ar uzrakstu “neīstenotie projekti”? Klimata sanāksme un klimata pārmaiņu tematika piesaista daudz viedokļu un komentāru. Vēsturiski vienas no skeptiskākajām valstīm par klimata pārmaiņu vadīšanu ir bijušas ASV. Tomēr arī plašākā pasaulē pazīstamais ietekmīgais laikraksts The New York Times sadaļā Zinātne (Science) ir izveidojis dzīvīgu interaktīvu diskusiju telpu ar diskusijas dalībniekiem no daudzām pasaules valstīm. Tematiskais sadalījums – iespējas noslēgt jaunu līgumu, oglekļa cena, bagāto un nabadzīgo valstu loma, fosilo energoresursu nākotne, tīrās tehnoloģijas, zinātne un globālā sasilšana un visbeidzot – ko mēs katrs varam darīt, lai mazinātu savu ietekmi uz klimatu. Lasi

Article research

Antarctic Climate Change and The Environment 

Autors:Providus

Kad šķiet, ka klimata pārmaiņas ir emocionāli pastiprināta mazsvarīga problēma, der pievērsties rakstiem – Antarktīdas ledāju loma globālajā klimatā un klimata pārmaiņu radītie riski un pilns Antarktīdas pētniecības zinātniskās komisijas pētījums “Antarktīdas klimata pārmaiņas un vide”. Lasi

Article article

Latvijas iedzīvotājiem vairāk rūp valsts ekonomikas attīstība nevis globālās sasilšanas apturēšana 

Autors:Providus

7.novembrī Kopenhāgenā sākās ANO klimata pārmaiņu konference, kurā ir pārstāvētas 190 valstis. Šī samita mērķis ir panākt vienošanos par jaunu klimata izmaiņu ierobežošanas mehānismu, kas aizstātu šobrīd spēkā esošo Kioto protokolu. Praksē tas nozīmē vienoties par jauniem CO2 izmešu ierobežojumiem. Savukārt galvenais iemesls, kāpēc atsevišķas valstis nevēlas ierobežot CO2 izmešu apjomus, ir šo ierobežojumu negatīvā ietekme uz valstu ekonomisko attīstību. Lasi

Article research

Flash Eurobarometer on Water 

Autors:Eurobarometer

Pētījums balstīts uz telefonaptaujām, kuras veiktas 27 ES dalībvalstīs. Lasi

8180200197 b1717d3b4c

Kas ir klimata pārmaiņas? 4

Autors:Reinis Āboltiņš

Vai pasaule ir neatgriezenisku klimata pārmaiņu priekšā? Viedokļu sadursmes, informācija, piedāvājumi situācijas risināšanai, lēmumi – pasaules klimata sanāksmē 193 valstu pārstāvji centīsies vienoties par planētas klimata sistēmai draudzīgāku saimniekošanu. Vai 18.decembrī saņemsim atbildes un kādas tās būs? Sekojiet norisēm ar politika.lv sadaļas COP15 palīdzību. Lasi

Article research

Adaptation to the Climate Change in the European Union: Efficiency vs. Equity Considerations 

Autors:Stine Aakre, Dirk T.G. Rübbelke

Eiropas Savienības klimata politika ir balstīta uz SEG (siltumnīcefekta gāzu) emisiju samazināšanu un efektīvas reakcijas veidošanu atbildei uz nenovēršamām klimata pārmaiņām (adaptācija). Kā norāda Eiropas Komisija Zaļajā grāmatā adaptācijai klimata pārmaiņām Eiropā, ES ir jāizveido vispārēja Eiropas adaptācijas stratēģija. Lasi

Lasītākais