Atzinums

Atzinums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu 

Autors:Līga Stafecka, Iveta Kažoka

Domnīca PROVIDUS 2020.gada 21.februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir nosūtījusi atzinumu par Informatīvo ziņojumu "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu" (VSS-99) Lasi

Divritenis 255x203

Vai valstij ir jāmaksā par korumpētiem ierēdņiem? 

Autors:Providus

Ja jau uzņēmumam ir jāatbild par savu darbinieku nodarīto skādi, tad arī valstij ir jāatbild par savu ierēdņu prettiesisku darbību. Lai gan pastāv zināmas atšķirības, skaidrs, ka ir taisnīgi uzlikt valstij atbildību par korupcijas radītajām sekām. Lasi

Aploksne 255x203

Korupcija ir Latvijas kultūras sastāvdaļa 8

Autors:Providus

Ko mums dod nosodīšana un publiska spriedelēšana par kārtējo kukuļdošanu, kārtējo korupcijas skandālu un citām lietām, ja sabiedrība “aploksnes” pieņem kā normu. Kā kultūras sastāvdaļu. Lasi

Article research

Korupcijas uztveres indekss 2002 

Autors:-

KUI ir analītiska aptauja, kuras rezultāti iegūti apkopojot deviņu neatkarīgu institūciju 15 aptaujas. Transparency International sastāda KUI jau kopš 1995. gada, un tas sarindo valstis augošā secībā atkarībā no tā, cik lielā mērā valstī tiek uzskatīts, ka korupcija ir izplatīta ierēdniecībā un politikā. Aptaujās ir apkopoti sabiedrības, uzņēmēju un analītiķu sniegtie atzinumi. Valstīs, kas iekļautas rangu tabulā, ir notikušas vismaz trīs aptaujas. Latvijas novērtējuma veidošanā izmantotas četras aptaujas. Lasi

Article research

Postkomunistisko valstu korupcijas tipoloģija 3

Autors:Rasma Kārkliņa

ANOTĀCIJA

Raksta autore sniedz postkomunistiskajās valstīs sastopamās korupcijas tipoloģiju. Turklāt dažāda veida korumpētas darbības ir analizētas izejot no tā, cik lielu politisku kaitējumu tās nodara.
Lasi

0 kukuli 255x203

Kāpēc ārsti neņem kukuļus? 1

Autors:Andrejs Judins

Kāpēc zilās formas valkātajam, kas prasa piecus latus par ātruma pārsniegšanas nepamanīšanu, draud cietumsods līdz desmit gadiem, bet personai baltajā mediķa tērpā par naudas izspiešanu no slima cilvēka – rājiens? Valsts nedrīkst dot cilvēkam varu un neparedzēt atbildību par tās ļaunprātīgu izmantošanu. Lasi

Article article

Nozīmīgs notikums korupcijas novēršanas tiesiskā regulējuma un prakses veidošanā 

Autors:Providus

Recenzija Valta Kalniņa pētījumam “Korupcijas novēršanas politika Latvijā. Problēmas un izredzes” Lasi

Gruzins 255x203

Tiesnešus jāmāca domāt 

Autors:Providus

Zviedrijā pastāv neoficiāla, pašu tiesnešu izstrādāta sodu skala – kāds sods par kādu narkotiku daudzumu un veidu būtu piemērojams. Man šķiet, mēs Augstākajā tiesā visi esam gatavi piedalīties šādas skalas izstrādes darbā. Lasi

Zobi 255x203

Instrumenti pret korupciju – neasi 

Autors:Providus

Lai cik kompetenta būtu KNAB vadība un lieli biroja resursi, efektīvam darbam būs nepieciešama konsekventa valsts amatpersonu interešu konfliktu novēršana un iespēja aizdomu gadījumā noskaidrot fizisko personu mantas izcelsmi. Likumi šajā ziņā ir ar robiem. Lasi

Article article

Recenzija pētījumam "Korupcijas novēršanas politika Latvijā" 

Autors:Providus

Recenzija pētījumam "Korupcijas novēršanas politika Latvijā. Problēmas un izredzes" Lasi

Article research

Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes 

Autors:Valts Kalniņš

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir analizēt trīs ar korupcijas novēršanu saistītus jautajumus: (1) interešu konfliktu regulējumu Latvijā, (2) īpašuma un ienākumu deklarēšanu un (3) korupcijas novēršanu publiskajā iepirkumā.
Lasi

Lasītākais