Projekts

Risinājumi labākai Latvijas pārvaldībai


Projekta norises laiks:
01.01.2023 - 31.10.2024
Projekta izmaksas:
65960,45 EUR
Finansētājs:
Sabiedrības integrācijas fonds


Kontaktpersonas

Agnese FrīdenbergaIveta KažokaLīga StafeckaDārta PelseLaima Bērziņa


Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS projekta “Risinājumi labākai Latvijas pārvaldībai” pamatmērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu pārstāvību tam, lai uzlabotu valsts institūciju un politikas veidotāju izstrādāto un pieņemto lēmumu kvalitāti, lai lēmumi būtu pierādījumos balstīti un risinājumos būtu sabalansētas visu pušu intereses.

Lai šo īstenotu, PROVIDUS eksperti veiks pētījumus, organizēs diskusijas, rakstīs atzinumus, strādās darba grupās, piedalīsies Saeimas komisiju sēdēs, sniegs publiskus komentārus medijiem, kā arī meklēs aizvien jaunas un iedarbīgākas metodes tam, lai pārstāvētu sabiedrības intereses. Providus eksperti sagatavos četrus apkopojumus par nozīmīgām tēmām – izvērtējums par korupcijas novēršanas politiku, izvērtējums par būvniecības tiesiskā regulējuma kvalitāti, mācības no bēgļu krīzēm  un apkopojums par tiesu darba kvalitāti. Providus eksperti stiprinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju līdzdarboties lēmumu izstrādē un pieņemšanā, informējot un izglītojot NVO par līdzdalīgā budžeta iespējām pašvaldībās un tiesiskā regulējuma prasībām attiecībā uz interešu pārstāvības regulējumu.

 

PROVIDUS sniegs savu palīdzību un ekspertīzi NVO, kurām tā ir nepieciešama, piedaloties viņu organizētajos pasākumos kā eksperti vai individuāli tās konsultējot par interešu pārstāvības vai citiem mūsu ekspertīzes jomas jautājumiem, iedrošināsim NVO būt aktīvām un pārstāvēt savas intereses arī ES līmenī. Projekta finansējums dos iespēju attīstīt Providus darbību, rakstot projekta pieteikumus citām finanšu institūcijām.

 

Projektā tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

 

 1. Dalība darba grupās, komisijās un padomēs, kā arī tiks sniegta PROVIDUS ekspertīze politikas veidotājiem un īstenotājiem, kas strādās pie tiesību aktiem un politikas inciatīvām Providus ekspertīzes jomā;
 2. Padziļināta darbs ar tādām tēmā kā korupcijas apkarošana un prevencija, būvniecības tiesiskā regulēju kvalitāte un valsts paveiktais, lai traģēdijā, kas pirms 10 gadiem notika Zolitūdē, vairs neatkārtotos, kā arī atskatīsimies ko esam un varam mācīties no dažādām bēgļu krīzēm;
 3. Tiks turpināta sadarbību ar tiesām, analizējot tiesu apmeklētāju aptaujas anketas, tādejādi uzlabojot tiesu darbu un vairojot sabiedrības uzticēšanos tiesu sistēmai;
 4. Sniegta palīdzība dažādām citām NVO īstenot to aktivitātes un idejas, sniedzot tām savus ekspertīzi un pieredzi interešu pārstāvības jomā;
 5. Tiks stiprinātas NVO iespējas/spējas pārstāvēt savas intereses Eiropas Savienības līmenī ;
 6. Tiks oganizētas diskusijas/intervijas par publiskās pārvaldes jautājumiem un iespējām mainīt Latvijas vēlēšanu un partiju finansēšanas sistēmu tā, lai padarītu ievēlētos deputātus vairāk atbildīgus un partijas – noturīgākas;
 7. Tiks rīkoti izglītojoši un informatīvi pasākumi NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem par līdzdalīgo budžetu un interešu pārstāvības jauno regulējumu;
 8. Tiks apkopoti zīmīgākākie starptautiskie indikatori, kur Latvijā primāri būtu vajadzīgi uzlabojumi.

 

Projekta mērķa grupas ir sekojošas: 

 

 1. Publiskā sektora darbinieki un/vai politiskās amatpersonas, kuri izstrādā jaunas politikas pašvaldību, valdības vai parlamenta līmenī;
 2. Otrā mērķa grupa, kas tiks aizsniegta ar projekta aktivitātēm, ir dažādu jomu NVO, kam 2023. un 2024. gadā varētu noderēt Providus ekspertīze dažādos pārvaldes jautājumos;
 3. Trešā grupa, kas tiks sasniegta ar projekta aktivitātēm, ir plašāka sabiedrība caur lielākajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuros PROVIDUS eksperti skaidros un  sniegs informāciju par PROVIDUS ekspertīzes jomā esošām aktivitātēm un politikas inciatīvām/virzībām – tie ļaus plašākai sabiedrībai uzzināt no valsts pārvaldes neatkarīgu skatījumu par Latvijas pārvaldības un konkrēto pieņemto lēmumu kvalitāti.

 

Projektā veiktās aktivitātes:

LABA PĀRVALDĪBA PAŠVALDĪBĀS – diskusija festivālā LAMPA

Tiesu apmeklētāju anketu apkopojums

Izvērtējums “Vai 10 gadus pēc Zolitūdes traģēdijas būvniecības process ir kļuvis drošāks un kvalitatīvāks?”

Vadlīnijas “Līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās”

Seminārs “Līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās”

Pretkorupcijas plānu izstrāde Latvijā: kā to uzlabot?


 

Projekts tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projektu konkursa ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansējumu.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!