Agnese Frīdenberga

Providus vadošā pētniece un juriste, vairāku nacionālo un starptautisko pētījumu autore un līdzautore, specializējusies sociālās uzņēmējdarbības un būvniecības tiesībās.

agnese.fridenberga@providus.lv agneselesinska

PROVIDUS vadošā pētniece un juriste, vairāku nacionālo un starptautisko pētījumu autore un līdzautore. Agnese kopš 2018.gada ir Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekle. Komisija izvērtē pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību. Kopš 2020.gada aprīļa Agnese ir Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekle. Pētniece ir līdzdarbojusies vairākos projektos par sociālās uzņēmējdarbības iespējām un izaicinājumiem Latvijā un Eiropā, it īpaši analizējot sociāli atbildīga publiskā iepirkuma nozīmi un iespējas. Agnese katru gadu, kopš notika traģēdija Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam, ir sekojusi līdzi tam, kā attīstās tiesiskais regulējums būvniecībā, kā arī līdzdarbojas darba grupās un komisijās, kas skata būvniecības tiesiskā regulējuma izmaiņas, it īpaši analizējot sabiedrības līdzdalības tiesiskā regulējuma izmaiņas. Agnesei ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs. 2007.-2008.gadā Agnese bija Administratīvās rajona tiesas tiesnese.

PublikācijasProjekti

Pētījums “Pieejami īres mājokļi Latvijā – izaicinājumi un iespējas”
Autors: Agnese Frīdenberga 01.11.2021
Kas ir sociāli atbildīgs iepirkums? [video un informatīvs buklets]
Autors: Agnese Frīdenberga 01.11.2021
Priekšlikumi MK noteikumu projektam Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanuprojektam
Autors: Agnese Frīdenberga, Iveta Kažoka, Līga Stafecka 23.05.2021
Pārskats “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai”
Autors: Agnese Frīdenberga 18.02.2021
Kā iesaistīt iedzīvotājus pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē?
Autors: Agnese Frīdenberga, Līga Stafecka, Providus, Sintija Tarasova 20.12.2020
Pētījums “Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē: Latvijas pašvaldību prakses izvērtējums”
Autors: Agnese Frīdenberga, Līga Stafecka, Sintija Tarasova 25.11.2020
Tiešsaistes konference “Sabiedrības līdzdalība pašvaldību plānošanā: Latvijas prakses izvērtējums un pasaules tendences”
Autors: Agnese Frīdenberga, Līga Stafecka, Providus, Sintija Tarasova 24.11.2020
Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai
Autors: Agnese Frīdenberga 23.11.2020
Diskusijas video “Ēku ekspluatācija Latvijā: ko varam darīt, lai tā būtu droša?”
Autors: Agnese Frīdenberga 22.11.2020
Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību

01.09.2020 - 30.09.2022104 996,52Aktīvo iedzīvotāju fonds

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Līga Stafecka, Sintija Tarasova, Agnese Frīdenberga
Iesaistošas pašvaldības III: veicinot labākās iedzīvotāju iesaistes prakses Rīgā (Engaging municipalities Part 3: Engaging Riga)

15.05.2021 - 31.12.202131000Vācijas Ārlietu ministrija (ar PROVIDUS līdzfinansējumu)

Kontaktpersonas: Līga Stafecka, Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova
Iesaistošas pašvaldības: veicinot labākās iedzīvotāju iesaistes prakses (Engaging municipalities: promoting best practices of civic involvement in decision-making)

23.03.2020 - 31.12.202054000Vācijas Ārlietu ministrija (ar Providus līdzfinansējumu)

Kontaktpersonas: Līga Stafecka, Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova
Jēgpilna atgriezeniskā saikne Latvijas tiesām II (Meaningful feedback for courts II)

01.02.2020 - 31.12.20203557 USDASV vēstniecība Latvijā

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Iveta Kažoka
Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai

01.01.2020 - 31.10.202039998Sabiedrības integrācijas fonds (NVO fonds)

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Līga Stafecka, Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova
Iesaistošas pašvaldības: sabiedrības līdzdalības labākās prakses meklējot (Engaging municipalities: introducing best practices of civic involvement in decision-making)

01.04.2019 - 31.12.201952000 EURVācijas Ārlietu ministrija

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova, Iveta Kažoka, Līga Stafecka
Tematiskās apmācības NVO līderiem (Thematical workshops for NGO leaders)

01.04.2019 - 31.12.201970 000 EURVācijas Ārlietu ministrija

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova
Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019

01.01.2019 - 31.10.201916 997,42 EURSabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Agnese Lāce
Meaningful feedback for courts

01.01.2019 - 01.04.20192396 EURASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Iveta Kažoka