Laima Bērziņa

Jaunākā pētniece migrācijas un integrācijas jautājumos

laima.berzina@providus.lv

Laima ir ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnē Leidenas Universitātē Nīderlandē ar apakšspecializāciju socioloģijā un kultūras zinātnēs. Laimas pētnieciskās intereses iekļauj migrācijas un integrācijas jautājumus.

Projekti

Ukrainas bēgļu uzņemšanas labās prakses Baltijas valstīs

01.11.2023 - 31.03.202568 000.00 EUROpen Society Foundation

Kontaktpersonas: Dārta Pelse, Laima Bērziņa
Izvērtējums par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu Latvijas pašvaldībās un pašvaldību kapacitātes celšana

01.07.2023 - 31.03.2024 63 926.12 EUROpen Society Foundation

Kontaktpersonas: Dārta Pelse, Laima Bērziņa