Dārta Pelse

Jaunākā pētniece migrācijas jautājumos

darta.pelse@providus.lv

Dārta Pelse ieguvusi vēstures zinātnes bakalaura grādu un šobrīd studē politikas zinātnes maģistra studiju programmā Latvijas Universitātē. Pētnieciskās intereses saistītas ar starptautisko attiecību, migrācijas, integrācijas jautājumiem.

Publikācijas

NIEM rīcības partneru sanāksme
Autors: Ieva Raubiško, Dārta Pelse 01.12.2021