Jānis Ikstens

ikstens@latnet.lv

Publikācijas

Pārskats par tautas attīstību 2008/2009

2008./2009. gada Pārskata mērķis ir aplūkot dažādus atbildīguma līmeņus un atbildīguma izpausmes specifiku Latvijā

Autors: Andrejs Jakobsons, Ivars Ījabs, Iveta Reinholde, Jānis Ikstens 20.01.2010
Cik var runāt par naudu?!
Autors: Jānis Ikstens 12.02.2008
Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā

Pirmajā grāmatas sadaļā analizēta valdības mazākumtautība politika ar īpašu uzsvaru uz krieviem kā mērķgrupu, k

Autors: Ivars Ījabs, Jānis Ikstens, Nils Muižnieks, Toms Rostoks 22.11.2006
„Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā” („Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions”)

Pirmajā grāmatas sadaļā analizēta valdības mazākumtautība politika ar īpašu uzsvaru uz krieviem kā mērķgrupu, k

Autors: Ivars Ījabs, Jānis Ikstens, Nils Muižnieks, Toms Rostoks 22.11.2006
Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada pirmais pusgads

Tematisko rakstu klāstu šajā pārskatā noslēdz analīze par atklātības principa īstenošanu apstākļos, kad pieaug p

Autors: Jānis Ikstens, Valts Kalniņš 18.09.2006
Priekšvēlēšanu kampaņu regulējums Latvijā
Autors: Jānis Ikstens 10.05.2005
Pēcvēlēšanu neērtie jautājumi
Autors: Jānis Ikstens 15.03.2005
JL: bet mums ir Repše!
Autors: Jānis Ikstens 08.06.2004
TB/LNNK: esam nacionālie advokāti
Autors: Jānis Ikstens 08.06.2004