Projekts

Jaunpienācēju integrācija caur vietējām pārvaldības praksēm (Migrant Integration through Locally- Designed Experiences – MILE)


Projekta norises laiks:
01.01.2022 - 31.12.2023
Projekta izmaksas:
22005.62 EUR
Finansētājs:
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF) (ar Providus līdzfinansējumu)


Kontaktpersonas

Dārta Pelse


Autori

Dārta Pelse


MILE ir divu gadu projekts, kura mērķis ir iespējot vietējās kopienas, tostarp jaunpienācējus (bēgļus un citus ārvalstniekus), kopīgi veidojot un īstenojot ilgtspējīgu integrācijas politiku. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības (ES) Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (PMIF), un tajā kopā ar PROVIDUS, Rīgas domi un biedrību MakeRoom piedalās partneri  no piecām Eiropas valstīm:  Beļģijas, Grieķijas, Spānijas, Nīderlandes un Apvienotās Karalistes.

MILE projekta pamatā ir ideja, ka politikas veidošanai, jo īpaši vietējā līmenī, jābūt koprades procesam, kas atspoguļo iedzīvotāju daudzveidību un dod iespēju visiem iedzīvotājiem izteikties. Iesaistot pašvaldības, jaunpienācēju organizācijas un pētnieku grupas no dažādām Eiropas valstīm, MILE mērķis ir veicināt migrantu un bēgļu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, veidojot ilgtspējīgus pašvaldību un jaunpienācēju sadarbības modeļus. Vienlaikus MILE mērķis ir veidot saiknes starp dažādām pilsētām un jaunpienācēju grupām visā Eiropā, lai veicinātu iekļaujošāku politiku un sadarbību.

 

Projekta īstenošanas gaitā tiks izstrādāti pētījumos balstīti, vietējiem apstākļiem pielāgoti un pašvaldību un jaunpienācēju vajadzībām atbilstoši risinājumi. Pētnieku, pašvaldību un jaunpienācēju organizāciju veidotie līdzdalības rīki kalpos par atspēriena punktu  dziļākai jaunpienācēju sociālekonomiskai un politiskai iekļaušanai.

 

Projekta galvenie uzdevumi:

  • Panākt labāku izpratni par pašvaldību un jaunpienācēju kopienu vajadzībām vietējā kontekstā dažādās sabiedrības jomās;
  • veicināt migrantu un bēgļu politisko līdzdalību un vadību, izmantojot apmācības;
  • veicināt iekļaujošas politikas veidošanu pašvaldībās, izmantojot apmācības;
  • pārvērst gūto pieredzi ieteikumos labākas integrācijas politikas veidošanai;
  • katrā no projektā iesaistītajām pašvaldībām izveidot / pilnveidot konsultatīvas struktūras jaunpienācējiem, lai tie varētu strukturēti piedalītos vietējās politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā;
  • izveidot apmaiņas un sadarbības tīklu starp pašvaldībām un savstarpējas apmaiņas platformu jaunpienācēju vadītām organizācijām, kas veidos pamatu turpmākai sadarbībai.

 

Projekta plānotās publikācijas un pasākumi:

  • Izpētes ziņojums un interaktīvs pašvaldības integrācijas politikas izvērtējums 10 gadu griezumā;
  • ieteikumi politikas veidotājiem;
  • apmācības pašvaldībām un jaunpienācēju organizācijām par līdzdalības un dažādības politikas veidošanu un īstenošanu;
  • konsultatīva līdzdalības mehānisma jaunpienācējiem izveide / pilnveide pašvaldībā

 

 

Projekta partneri:

PROVIDUS

Rīgas dome

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!