User profile default
Sigita Zankovska - Odiņa

Mani ieraksti (30)
Papagailis 255x203

Imigranti – etniskās spriedzes avots vai integrācijas veicinātāji? 24

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Gudri plānojot valsts politiku, imigranti varētu kalpot kā savdabīgs integrāciju veicinošs faktors, jo viņu ierašanās radītu izaicinājumu Latvijas krievvalodīgajiem, kuriem motivācija mācīties latviešu valodu šobrīd ir visai vāja. Lasi

0 sienkrasotaji 255x203

Krievu nacionālās skolas – alternatīva asimilācijai 9

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Krievu minoritātes pārstāvji joprojām atrodas izvēles priekšā un krievu nacionālās skolas veidols Latvijas izglītības sistēmā turpina palikt neskaidrs, atšķirībā no ukraiņu, ebreju, poļu skolām, kuras turpina attīstīties nacionālo minoritāšu skolu virzienā. Lasi

Pases 255x203

Ko darīt nepilsoņiem Eiropā? 13

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Kāda valsts politika pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā stimulētu nepilsoņus izvēlēties naturalizāciju, nevis ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu vai Latvijas valstij bīstamāko iespēju – Krievijas pilsonību? Lasi

Balozi 255x203

Framework Convention for the protection of National Minorities - salvation from assimilation? 

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Minority representatives want the Convention ratified before Latvia's referendum on joining the EU. Otherwise, Russian organizations could start a campaign against the EU to force the government to halt its policy of assimilation. Lasi

Balozi 255x203

Minoritāšu konvencija – glābiņš pret asimilāciju? 3

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Minoritāšu pārstāvji vēlas, lai viņu tiesību aizsardzības konvencija tiktu ratificēta pirms referenduma par Latvijas iestāšanos ES, citādi krievu organizācijas varot sākt kampaņu pret ES, lai piespiestu valsti pārtraukt asimilācijas politiku. Lasi

0 zivis 255x203

Čigānu politizācija 84

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Jau piecus gadus Latvijas Čigānu nacionālā kultūras biedrība no valsts budžeta ir saņēmusi kopumā simts tūkstošus latu projektiem, kuri joprojām nav īstenoti un par naudas izlietojumu valsts iestādes nav saņēmušas nevienu atskaiti. Lasi

Cali 255x203

Dialogs ar mazākumtautībām – mīts vai realitāte? 

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Valsts un mazākumtautību dialoga mehānisms līdz šim izveidots tikai izglītības jautājumu risināšanai, bet pārējās tēmas atstātas pašplūsmā. Arī pašvaldībās veidotie dialoga mehānismi ir tikai formāli. Lasi

Futbols 255x203

Kā pārtraukt mazākumtautību jautājuma politisko futbolu? 1

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Kamēr Latvijā mazākumtautību jautājums tiks aplūkots dalīti un netiks izveidota valsts struktūra kompleksai tā risināšanai, valstij būs jāsamierinās ar nepārtrauktiem pārmetumiem no dažādu organizāciju puses. Lasi

Article research

Etnopolitika Latvijā. Pārskats par etnopolitisko stāvokli Latvijā un tā ietekme uz sabiedrības integrāciju 

Autors:Sigita Zankovska - Odiņa

Darbā ir mēģināts apkopot pēdējās desmitgades laikā Latvijā notikušās etnopolitiskās aktivitātes. Lasi