Iveta Kažoka

Iveta

PROVIDUS direktore un vadošā pētniece, kas specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos kā Latvijas, tā Eiropas Savienības līmenī. Viņas zināšanas regulāri izmanto Saeimas komisijas un Ministru kabineta sistēmas darba grupas, strādājot ar jautājumiem, kas skar, piemēram, politisko partiju regulēšanu vai jēgpilnu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.


Papildus pētījumiem un analītiskiem rakstiem, Iveta ir organizējusi un vadījusi diskusijas (tai skaitā ar netradicionāliem formātiem un par sabiedrībā jūtīgiem jautājumiem), kā arī palīdzējusi veidot interaktīvus vēlētāju izglītošanas rīkus (piemēram, gudrasgalvas.lv un Partiju šķirotavas anketas). Viņa arī ir Latvijā plaši atpazīta sabiedrisko notikumu komentētāja.


Ivetai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī papildus starpuniversitāšu diploms Eiropas Savienības tiesībās. Viņa pati ir bijusi vieslektore augstskolās, lasot kursus par publiskajām tiesībām, publiskās pārvaldes tiesībām un tiesību filozofiju. Pirms darba uzsākšanas PROVIDUS 2005.gadā, Iveta strādāja Tieslietu ministrijā.

Article project

Paplašināšanās un pilsoniskums: skatoties uz nākotni 

Autors:Iveta Kažoka

Projektā tiks veikts padziļināts pētījums par 11 Eiropas Savienības dalībvalstu integrācijas un iesaistes ES lēmumu pieņemšanā līmeni, iekļaujot arī sabiedriskās domas datus par 4 valstu iedzīvotāju zināšanām par ES lēmumu pieņemšanu un savas valsts interešu aizstāvības ES vērtējumiem.

Lasi

Article project

Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem 

Autors:Iveta Kažoka

Ieceres mērķis: izveidot publiskā sektora darbiniekiem īpaši noderīgus starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības mācību kursus.

Lasi

Article project

VoteMatch Europe 

Autors:Iveta Kažoka

VoteMatch Europe

Lasi

Article project

Antikorupcijas politika: globālās tendences un Eiropas atbildes uz korupcijas izaicinājumiem (ANTICORRP) 

Autors:Iveta Kažoka, Valts Kalniņš

Šis starpdisciplinārais projekts ietver antropoloģijas, kriminoloģijas, ekonomikas, dzimtes studiju, vēstures, likumdošanas, politikas zinātnes, sabiedriskās politikas un valsts administrācijas jomu pētniekus.

Lasi

Article project

Pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu monitorings 2009.gadā 

Autors:Iveta Kažoka

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS pirms vēlēšanām monitorēja politisko partiju un citu personu priekšvēlēšanu izdevumus.

Lasi

Article project

Godīga vēlēšanu kampaņa Latvijā / Fair election campaign in Latvia 

Autors:Iveta Kažoka

Projekta mērķis ir nodrošināt vēlētājus un valsts iestādes ar partijiski neitrālu informāciju par politisko partiju kampaņas izdevumiem atbilstoši politisko partiju finansēšanas likumam, kā arī par kampaņu izdevumu legalitāti un slēpto reklāmu gadījumiem.

Lasi

Article project

www.gudrasgalvas.lv 

Autors:Iveta Kažoka

Projekta mērķis bija radīt jauna veida saziņas formu starp vēlētājiem un 10.Saeimas vēlēšanu kandidātiem, atstājot pagātnē vienvirziena komunikācijas formu, kāda pirms vēlēšanām bija iesakņojusies – kandidāti reklāmās komunicē, vēlētāji klusējot vēro.

Lasi