Projekti

Atlasīt projektus:

Realizētie projekti

Iesaistošas pašvaldības: veicinot labākās iedzīvotāju iesaistes prakses (Engaging municipalities: promoting best practices of civic involvement in decision-making)

23.03.2020 - 31.12.202054000Vācijas Ārlietu ministrija (ar Providus līdzfinansējumu)

Kontaktpersonas: Līga Stafecka, Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova
Jēgpilna atgriezeniskā saikne Latvijas tiesām II (Meaningful feedback for courts II)

01.02.2020 - 31.12.20203557 USDASV vēstniecība Latvijā

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Iveta Kažoka
Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai

01.01.2020 - 31.10.202039998Sabiedrības integrācijas fonds (NVO fonds)

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Līga Stafecka, Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova
Ceļā uz savienību pilsoņiem – 2CU

01.09.2017 - 31.08.202013 940,00 EUREiropas Komisija (Erasmus+)

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Sintija Tarasova, Rasmuss Filips Geks
Tematiskās apmācības NVO līderiem (Thematical workshops for NGO leaders)

01.04.2019 - 31.12.201970 000 EURVācijas Ārlietu ministrija

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova
Iesaistošas pašvaldības: sabiedrības līdzdalības labākās prakses meklējot (Engaging municipalities: introducing best practices of civic involvement in decision-making)

01.04.2019 - 31.12.201952000 EURVācijas Ārlietu ministrija

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova, Iveta Kažoka, Līga Stafecka
Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019

01.01.2019 - 31.10.201916 997,42 EURSabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Agnese Lāce
RACCOMBAT: Rasisma un ksenofobijas novēršana un apkarošana, attīstot citu valstu pilsoņu sociālās prasmes

01.10.2017 - 01.08.2019EUR 34 665,86Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014-2020)

Kontaktpersonas: Agnese Lāce
Gatavojoties EP vēlēšanām (Preparing for the EP election Takeoff)

16.11.2018 - 25.05.201946 396 EUREiropas Parlaments, Komunikāciju Ģenerāldirektorāts

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Rasmuss Filips Geks, Sintija Tarasova