Projekti

Atlasīt projektus:

Realizētie projekti

Iesaistošas pašvaldības: sabiedrības līdzdalības labākās prakses meklējot (Engaging municipalities: introducing best practices of civic involvement in decision-making)

01.04.2019 - 31.12.201952000 EURVācijas Ārlietu ministrija

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Sintija Tarasova, Iveta Kažoka, Līga Stafecka
Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019

01.01.2019 - 31.10.201916 997,42 EURSabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Agnese Lāce
RACCOMBAT: Rasisma un ksenofobijas novēršana un apkarošana, attīstot citu valstu pilsoņu sociālās prasmes

01.10.2017 - 01.08.2019EUR 34 665,86Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014-2020)

Kontaktpersonas: Agnese Lāce
Gatavojoties EP vēlēšanām (Preparing for the EP election Takeoff)

16.11.2018 - 25.05.201946 396 EUREiropas Parlaments, Komunikāciju Ģenerāldirektorāts

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Rasmuss Filips Geks, Sintija Tarasova
Meaningful feedback for courts

01.01.2019 - 01.04.20192396 EURASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Iveta Kažoka
Sabiedrības integrācija darba vietā

01.03.2018 - 12.11.20186970,00 EURRīgas dome

Kontaktpersonas: Agnese Lāce
Meisterklases par jaunām pilsoniskās līdzdalības formām

15.05.2018 - 30.09.201899472 DKKZiemeļvalstu Ministru padome

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Sintija Tarasova
Migrācijas vizualizācija

01.11.2017 - 01.05.20186074 EURBritu Padome, ASV vēstniecība Rīgā

Kontaktpersonas: Rasmuss Filips Geks
Izprast un diskutēt eiroskepsi

01.08.2017 - 30.03.201812 500 EURProgramma „Eiropa pilsoņiem”, 2. atbalsta darbība – Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka