Projekts

Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana


Projekta norises laiks:
01.10.2015 - 30.06.2022
Projekta izmaksas:
246 879, 07 EUR
Finansētājs:
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)


Kontaktpersonas

Agnese Lāce


Autori

Providus


Šī projekta mērķis ir izveidot integrācijas izvērtēšanas sistēmu, ko lietot bēgļu un starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas politikas un prakšu uzlabošanai nacionālajā līmenī projekta dalībvalstīs (Bulgārijā, Beļģijā, Čehijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā, Lielbritānijā).

Projekta galvenās aktivitātes:

– katra projekta dalībvalstī darbosies projektu koordinējoša organizācija,
– jomas eksperti veiks datu ievākšanu,
– eksperti apkopos un izvērtēs iegūtos datus,
– tiks papildināta jau pielietojama tiešsaistes datubāze par integrācijas praksēm,
– darbā tiks iesaistīti paši starptautiskās aizsardzības saņēmēji,
– iegūtie rezultāti tiks publicēti un partnervalstis dalīsies iegūtajā pieredzē.

Projekta plānotie rezultāti:

Projekta rezultāti palīdzēs labāk izprast, kāda veida integrācijas politika ir aktuāla un nepieciešama sabiedrības integrācijai un imigrantiem, it sevišķi tādām mazāk aizsargātām grupām kā bēgļi un patvēruma meklētāji. Ņemot vērā to, ka dalībvalsts nāk no dažādiem Eiropas reģioniem (ar līdzīgām bēgļu populācijām un pieņemtajām politikām), pētījuma rezultāti būs noderīgi ieinteresētajām pusēm arī citās Eiropas Savienības valstīs. Veiksmīgo prakšu pārnešanu uz citām valstīm, kas nav projekta dalībvalstis, vieglāku padarīs izveidotā integrācijas indikatoru sistēma, kuru būs iespējams pielietot citās valstīs.

Projekta plānotās publikācijas un pasākumi:

– Katra partnervalsts organizācija rīkos divus nacionāla līmeņa pasākums pēc katra izvērtēšanas posma (aptuveni 20 līdz 50 dalībniekiem katrā pasākuma, atkarībā no izvēlētā pasākuma tipa – konference, seminārs vai apaļā galda diskusija).
– Vadošā organizācija rīkos Eiropas līmeņa pasākuma pēc katra izvērtēšanas posma (aptuveni 100 dalībniekiem katrā pasākumā).
– Katra partnervalsts organizācija rīkos aptuveni trīs darba grupu tikšanās katru gadu (aptuveni 10-25 dalībniekiem katrā reizē), iesaistot partnerorganizāciju pārstāvjus, valsts institūcijas, akadēmiju, nevalstiskās organizācijas, migrantu organizācijas un pašus starptautiskās aizsardzības saņēmējus, lai uzlabotu politiku, juridisko ietvaru un plānotu interešu aizstāvības stratēģiju.
– Tiks izveidoti un uzturēti jauni kontakti ar žurnālistiem, lai katrā valstī gada laikā tiktu izveidotas aptuveni piecas publikācijas saistībā ar projektu.
– Tiks uzrakstīti 15 nacionāla līmeņa progresa ziņojumi (divas reizes – 2018. un 2020. gada beigās), kas tiks publicēti tiešsaistē (pilnā tekstā) un nodrukāti (apkopojums).
– Partnerorganizācijas sagatavos nodaļu par savu valsti kopīgai publikācijai par esošo integrācijas politikas situāciju (2017. gadā) publicēšanai tiešsaistē un drukātā formā.

Projekta jaunumi un aktivitātes tiks publicētas lapā: http://www.forintegration.eu.

 

 

No 1.11.-31.12.2021. projektu līdzfinansēja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Partneri:

– Vadošais partneris: The Institute of Public Affairs (Poland)
The Bulgarian Council on Refugees and Migrants; Association Multi Kulti Collective (Bulgārija)
People in Need (Čehija)
France Terre d’Asile (Francija)
Berlin Institute for Empirical Research on Integration and Migration,
Humboldt University (Vācija)
Menedék – Hungarian Association for Migrants (Ungārija)
Diversity Development Group (Lietuva)
Maastricht University (Nīderlande)
Ministry of the Interior and Administration; Ministry of Family, Labour and Social Policy; Institute of Social Prevention and Resocialisation, University of Warsaw (Polija)
Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (Portugāle)
The Foundation for an Open Society (Rumānija)
Peace Institute (Slovēnija)
CIDOB (Spānija)
Malmö University (Zviedrija)
COMPAS (Lielbritānija)

 

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!

Projekta publikācijas

Labākie blogi par migrāciju un patvēruma meklētājiem
Autors: Agnese Lāce 16.11.2016
Kā mērīt patvēruma meklētāju un bēgļu integrāciju?
Autors: Agnese Lāce 25.01.2017
Providus rīko diskusiju par patvēruma meklētāju un bēgļu integrācijas politikas pilnveidošanu Latvijā
Autors: Agnese Lāce 15.05.2017
Analītiskais ziņojums “Saeima tuvplānā”
Autors: Olafs Grigus, Valts Kalniņš 19.06.2017