Projekts

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2014.gads


Projekta norises laiks:
01.01.2014 - 31.12.2014
Projekta izmaksas:
166 406.00 EUR
Finansētājs:
Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”


Kontaktpersonas

Laura Leitlante


Autori

Providus


Galvenais PROVIDUS darba programmas mērķis bija pievērst pilsoņu, sabiedrības kā arī politikas veidotāju uzmanību gan Latvijā, gan arī citās ES dalībvalstīs tam, kā mijiedarbojas nacionālās un Eiropas Savienības līmeņa politiskās iniciatīvas, nacionālo un Eiropas Savienības institūciju lomai, pieņemot lēmumus, kas ietekmē Eiropas Savienības pilsoņus.

Šie mērķi tika sasniegti caur aktivitātēm ar uzsvaru uz konkrētiem uzdevumiem:

* Aktivitātes, kas palielina iedzīvotāju izpratni par Eiropas Savienības politikas veidošanas procesiem, kā arī dod iespēju regulārai un uzlabotai iedzīvotāju dalībai šajos procesos Eiropas Savienības līmenī. Caur mūsu interneta publikācijam un medijiem sniegtajiem komentāriem iedzīvotāji varēja iepazīt balsu analīzi no Eiropas un nacinālās perspektīvas ( 1. aktivitāte). Kā arī tika dota iespēja iepazīt Latvijas Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu politisko piedāvājumu un Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus (2 . aktivitāte). Vēl PROVIDUS interneta vidē piedāvāja iespēju salīdzināt iedzīvotāju viedokli aktuālos Eiropas Savienības jautājumos ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu pozīcijām attiecīgajos tematos. Šo iespēju izmantojuši vismaz 4000 Latvijas vēlētāju (3. aktivitāte), kā arī vecināja jaunatnes pilsonisko izglītošanos par Eiropas Parlamenta lomu caur Eiropas Parlamenta vēlēšanu 2030 simulāciju (5. aktivitāte).

* Aktivitātes, kas palīdz iedzīvotājiem izteikt savu viedokli un iesaistīties debatēs par Eiropas Savienības jautājumiem. PROVIDUS veidoja darba grupu, lai diskutētu par projektu, kurā uzskaitīti galvenie Eiropas Savienības paplašināšanās ieguvumi un sasniegumi, kā arī līdzdalības kvalitāti ES lēmumu pieņemšanas procesos 11 jaunajās dlībvalstīs (6. aktivitāte). PROVIDUS veicināja debates par progresu, kas sasniegts kopš Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, kā arī izvirzīja nākotnes mērķus 10 galvenajās jomās, kas ir svarīgas sabiedrības attīstībai (7. aktivitāte), un nodrošināja ar atsauksmēm par Eiropas integrācias tālākajām iespējām un robežām no Latvijas skatpunkta (8. aktivitāte). Vēl PROVIDUS rīkoja iedzīvotāju konsultācijas par imigrācijas jautājumiem, uzsverot Eiropas pozīcijas (9. aktivitāte).

* Aktivitātes, lai izpētītu veidus, kā veicināt piemērotu vidi sabiedrības līdzdalībai Eiropas Savienības līmenī. PROVIDUS analizēja nevalstisko organizāciju iespējas veicināt Eiropas integrāciju, ietekmējot nacionālo nostāju Eiropas Savienības politiskās un likumdošanas iniciatīvu jautājumos desmit Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī deva iespēju nevalsitiskajām organizācijām apgūt nepieciešamās prasmes aktīvākai dalībai Eiropas Savienības līmenī (Aktivitāte 11).

Saraksts ar PROVIDUS veiktajām aktivitātēm 2014. gada darba programmā:

Aktivitāte 1 (Eiropas Parlamenta vēlēšanu balsu analīze no 2009. līdz 2013. gadam)

* PROVIDUS izveidoja interneta vietni, kurā tika publicēta analīze un informācija par 15 svarīgākajiem Eiropas Parlamenta balsojumiem (iekļaujot arī Eiropas Parlamenta deputātu komentārus).

http://providus.lv/page/es-balsojumi

* Izveidotās interneta vietnes informācija tika publiskota arī nevalstiskās organizācijas “Sabiedrība par atklātību – DELNA” mājas lapā, kur tika pievienota informācija ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu (2009-2013) profiliem, kā arī katram profilam tika pievienota saite ar 15 balsojumu analīzi un deputāta skaidrojumiem.

* Pētījuma rezultāti tika izklāstīti PROVIDUS rīkotā seminārā 28. aprīlī žurnālistiem, kas rīkoja pirmsvēlēšanu debates.
Aktivitāte 2 (Eiropas Parlamenta politisko partiju vēlēšanu platformas analīze)

* Vēlētājiem tika piedāvāta visu 2014. gada Eiropas Parlamenta politisko partiju vēlēšanu platformas analīze
http://providus.lv/article/mini-recenzijas-eiropas-parlamenta-velesanu-programmam

* PROVIDUS politikas analītiķi nacionālo mediju līmenī komentēja Eiropas Parlamenta politiskās platformas, piemēram, PROVIDUS politoloģe Iveta Kažoka 27. aprīlī sniedza komentārus par politisko partiju programmām pētnieciskās žurnālistikas raidījumam “De facto”. Šie komentāri tika publicēti arī galvenajā Latvijas ziņu portālā (piemēram, http://www.delfi.lv/news/politics/partiju-programmas-varbut-tikai-10-nav-tuksu-solijumu-eksperte.d?id=44435514 )

Aktivitāte 3 (pielaikopartiju.lv aplikācija)

* Vairāk kā 4000 Latvijas vēlētāju salīdzināja savu viedokli aktuālos Eiropas Savienības jautājumos ar Eiropas Parlamenta politisko partiju (2014) viedokli:

[ http://www.pielaikopartiju.lv ]

* Pielaikopartiju.lv bija daļa no Eiropas mēroga aplikācijas “VoteMatch”, kuru kopumā lietojai vairāk kā 2 miljoni Eirpas iedzīvotāju. Lai popuarizētu šo aplikāciju, PROVIDUS organizēja sociālo mediju kampaņu Facebook, kā arī dalījās ar saturu lielākajā Latvijas ziņu portālā tvnet.lv.

Aktivitāte 5

* Piecu dienu darbnīcā no 17. līdz 21. februārim 25 skolēni no Rīgas 53. vidusskolas simulācijās izspēlēja Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2030, apskatot lomas un uzdevumus gan no vēlētāju, gan mediju un sabiedrisko attiecību, gan politiķu un nevalstisko organizāciju puses. Vēlēšanu simulācijas rezultāti tika aprakstīti šajā rakstā:

http://providus.lv/article/rigas-53-vidusskola-attista-idejas-ilgtspejigai-eiropai

Aktivitāte 6

* Tika analizēts Eiropas paplašināšanās un pilsonības projekts, kas salīdzina viedokļus par Eiropas Savienības 11 jauno dlībvalstu integrācijas līmeni un iesaistīšanos Eiropas Savienības diskusijās. PROVIDUS publicēja pētījumu par Latvijas iesaisti Eiropas Savienības diskusiju veidošanā: “Latvijas 10 gadi Eiropas Savienībā – sabiedības noskaņojums un lēmumu pieņemšana”. Pētījums ir pieejams gan latviešu, gan angļu valodā:

http://providus.lv/article_files/2840/original/Latvijas_10_gadi_ES_sabiedribas_noskanojums_un_lemumu_pienemsana_EN.pdf?1423575773

Lai diskutēju par pētījuma rezultātiem, PROVIDUS 11. decembrī organizēja diskusiju, kuru apmeklēja 17 dalībnieki, starp kuriem bija arī parlamenta Eiropas lietu komitejas vadītājs. PROVIDUS politoloģe Iveta Kažoka, balstoties uz pētījuma rezultātiem, sniedza interviju lielākajam Latvijas interneta ziņu portālam delfi.lv.
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/iveta-kazoka-kadel-tiesi-latvijai-ir-tik-svariga-prezidentura-eiropas-savienibas-padome.d?id=45253356

Vēl PROVIDUS komentēja pētījuma rezultātus citos medijos:
http://www.lvportals.lv/visi/viedokli?id=266938 un
http://www.diena.lv/latvija/zinas/latviesi-netic-ka-var-ietekmet-es-lemumus-14080469

* Projekta ietvaros PROVIDUS 2014. gada 7. martā organizēja iedzīvotāju darba grupas sanāksmi, kurā diskutēja par iedzīvotāju vēlēšanos iesaistīties Eiropas Svienības notikumos. Sanāksmes rezultāti ir apkopoti rakstā:
http://providus.lv/article/esam-eiropiesi-vai-neesam-latvijas-iedzivotaji-un-es

* PROVIDUS politikas analītiķi sagatavoja starptautiski salīdzinošu pētījumu par 11 jauno Eiropas Savienības dalībvalstu integrāciju un iesaistīšanos diskusiju veidošanā Eiropas Savienības līmeni. Pētījums pieejams:
http://pasos.org/11614/enlargement-and-citizenship-looking-to-the-future/

Aktivitāte 7

* Septiņas Latvijas nevalstiskās organizācijas sagatavoja publikāciju, nosakot galvenos rezultātus un ieguvumus pēc Latvijas 10 gadu dalības Eiropas Savienībā. Rezultāti tika publicēti interneta portālā Politika.lv (tagad – Providus.lv), savukārt domnīcas un nevalstiskās organizācijas izdeva kopumā 300 drukātās kopijas. Publikācija gan latviešu, gan angļu valodā ir pieejama:
http://providus.lv/article/latvija-pec-10-gadiem-eiropas-savieniba-cita-latvija

* Kā papildinājumu publikācijai, PROVIDUS izveidoja 10 inforgrafikas par izmaiņām Latvijā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai:

http://providus.lv/article/latvija-pec-10-gadiem-eiropas-savieniba-cita-latvija

* Par iegūtajiem rezultātiem tika diskutēts publiskā pasākumā 2014. gada 6. maijā, kas kopā aicināja 28 dalībniekus:

http://www.esmaja.lv/latvija-desmit-gadus-es/diskusija-ka-vertet-latvijas-dalibas-eiropas-savieniba-desmitgadi-ieraksts-p

Debates tika pārraidītas tiešajā translācijā nacionālajā ziņu portālā Apollo.lv, kā arī politikas interneta portālā Politika.lv (tagad – Providus.lv) – šeit debates tika arī publicētas.

Aktivitāte 8 (Debates par Eiropas nākotni)

* Balstoties uz Eiropas ekspertu publicēto pētījumu par Eiropas nākotni, 2014. gada 28. martā tika rīkota sanāksme kopā ar pašmāju politikas veidotājiem un interesentiem, kopā aicinot 40 dalībniekus. Debates tiešajā ēterā tika translētas portālā Politika.lv (tagad – Providus.lv).

http://providus.lv/article/iespeja-laiks-jaunam-eiropas-paktam

* Debašu kopsavilkums par turpmākiem Eiropas Savienības integrācijas scenārijiem no Latvijas perspektīvas skatupunkta, tika publicēts portālā Politika.lv (tagad – Providus.lv).
http://providus.lv/article/jauns-ligums-eiropai-jeb-es-krustceles

Aktivitāte 9

* PROVIDUS 2014. gada 7. un 8. jūnijā organizēja iedzīvotāju konsultācijas par imigrācijas jautājumiem, uzsverot Eiropas pozīcijas. Pasākuma rezultāti tika apkopoti un publicēti raksta, video formtā, kā arī tika izveidota infografika atainojot dalībnieku dažādo imigrācijas politkas novērtējumu.

http://providus.lv/article/pilsonu-debates-par-imigraciju

Aktivitāte 11 (pētījums par nevalstisko organizāciju iesaisti Eiropas Savienības politikas veidošanā)

* Pētījums par nevalstisko organizāciju iespējām ietekmēt Eiropas integrāciju 10 dalībvalstīs ir publicēts latviešu, angļu, poļu un čehu valodās:
http://providus.lv/article/organizetas-pilsoniskas-sabiedribas-iespejas-ietekmet-es-lemumu-pienemsanu-caur-nacionalajam-pozicijam

* Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas vizualizācija, uzsverot līdzalības iespējas, tika publicēta angļu valodā. Tā tika gan publicēta internetā, gan arī izdlīta starp nevalstskajām organizācijām vairāk kā 1000 drukāto kopiju veidā. : http://providus.lv/article/infografika-ka-iesaistities-lemumu-pienemsana-eiropas-savieniba

Konferences un tehniskie semināri ar lēmumu pieņēmēju, mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvju dalību notika Rīgā, Varšavā un Prāgā. Rīgā konference notika 2014. gada 7. februārī. Tā tika translēta otrajā lielākajā Latvijas interneta ziņu portālā: http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/496585tiesraide_latvijas_intereses_es_vai_zinam_ko_aizstavet

Divas no konferences diskusijām tika publicētas kā atsevišķi raksti: http://providus.lv/article/ka-uzlabot-konsultesanas-praksi-es-jautajumos” target=”_new”>http://providus.lv/article/pieradijumos-balstita-lemumu-pienemsana-es-jautajumos-kad-klus-par-latvijas-realitati un http://providus.lv/article/ka-uzlabot-konsultesanas-praksi-es-jautajumos

* Lai popularizētu pētījuma rezultatūs starptautiskās publikas vidū, PROVIDUS politkas analītiķis publicēja divus rakstus starptaustiskajos medijos: „The European Magazine” http://www.theeuropean-magazine.com/iveta-kazoka/9268-is-the-european-union-destined-to-be-elitist un “Euroactive”: http://ivetakazoka.blogactiv.eu/2014/11/27/participation-mechanisms-beyond-european-citizens%E2%80%99-initiative/

Šo darba programmu finansēja Eiropas Savinības programma „Eiropa pilsoņiem”.


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!