EIROPAS PARLAMENTA BALSOJUMI, KAS IR MAINĪJUŠI EIROPAS SAVIENĪBU: 2009-2014

 • Metodoloģija
 • 1.Bērna kopšanas atvaļinājuma pagarināšana
 • 2.Atteikšanās no atomenerģijas ES
 • 3.Stabilitātes vērtspapīri (obligācijas)
 • 4.Nodoklis visiem finanšu darījumiem Eiropas Savienībā
 • 5.ACTA (autortiesību) līgums
 • 6.ES budžets 2014.-2020.gadam
 • 7.Jauna ES lauksaimniecības politika
 • 8.Piesārņojošās aktivitātes: dārgāk?
 • 9.Dalībvalstu fiskālās un ekonomiskās politikas uzraudzība
 • 10.ES banku savienība
 • 11.Vai ES jāstiprina un jāpaplašina iekšējais pakalpojumu tirgus?
 • 12.ES savs diplomātiskais dienests
 • 13.ES pašai savi resursi
 • 14.ES vienots tirgus ar ASV
 • 15.Vai ES vajadzētu īslaicīgi atjaunot iekšējo robežkontroli?
Saistītie raksti
5558757294 c1e87b2c54

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Materiāla sagatavošanu atbalstīja Eiropas Savienības programma Eiropa pilsoņiem. Tas atspoguļo autora viedokļus. Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra un Eiropas Komisija neatbild par materiālā iekļauto informāciju vai tās izmantošanu.
Balsojumu apkopojums sagatavots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par apkopojuma saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Apkopojums sagatavots projekta „PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.