Nils Muižnieks

Nils.Muiznieks@lu.lv

Publikācijas

Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības integrācijas politika un prakse

(.pdf?1328199048]Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības integrācijas politika un praksepdf)Ja nedarbojas saite, lūdz

Autors: Ilona Kunda, Nils Muižnieks, Sigita Zankovska - Odiņa (politika.lv rakstu autore līdz 2013.gadam) 04.02.2009
Latvija Krievijā — kulturālais ienaidnieks
Autors: Nils Muižnieks 10.11.2008
Manufacturing Enemy Images. Russian Media Portrayal of Latvia

Pētnieki, izmantojot diskursa analīzes, socioloģijas un politiskās analīzes elementus, mēģina saprast, kāpēc Kreivij

Autors: Dmitrijs Petrenko, Nils Muižnieks, Solvita Denisa - Liepniece, Toms Rostoks 09.11.2008
„Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā” („Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions”)

Pirmajā grāmatas sadaļā analizēta valdības mazākumtautība politika ar īpašu uzsvaru uz krieviem kā mērķgrupu, k

Autors: Ivars Ījabs, Jānis Ikstens, Nils Muižnieks, Toms Rostoks 22.11.2006
Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā

Pirmajā grāmatas sadaļā analizēta valdības mazākumtautība politika ar īpašu uzsvaru uz krieviem kā mērķgrupu, k

Autors: Ivars Ījabs, Jānis Ikstens, Nils Muižnieks, Toms Rostoks 22.11.2006
Pārāk iecietīgi pret neiecietību
Autors: Nils Muižnieks 23.08.2005
“Jaunie laiki” integrācijā patiešām ir klāt!
Autors: Nils Muižnieks 15.07.2003
Izglītība pret rasismu Latvijā

Vēlējos dalīties pārdomās par jautājumu, kas Latvijai ir visai neparasts, proti, par rasismu. Vēlos aplūkot šādus

Autors: Nils Muižnieks 20.11.2001
Cīņa pret rasismu un ksenofobiju Centrālās un Austrumeiropas valstīs: tendences, šķēršļi un nākotnes perspektīvas

Šis ziņojums tika prezentēts Reģionālo ekspertu seminārā Varšavā 2000.g. jūlijā sagatavošanās procesā uz 2001.g

Autors: Nils Muižnieks 04.09.2001