Gatis Litvins

Asociētais pētnieks, arī Latvijas Notariāta institūta direktors un docents Biznesa augstskolā “Turība”.

PROVIDUS asociētais pētnieks kopš 2013.gada. Viņš ir arī Latvijas Notariāta institūta direktors un docents Biznesa augstskolā “Turība”. Agrāk strādājis arī žurnālā “Jurista Vārds” kā tieslietu redaktors. Kopš 2007.gada, kad Gatis sāka darbu PROVIDUS, viņš ir veicis daudzus pētījumus par jautājumiem, kas saistīti ar labu pārvaldību, administratīvo procesu un tiesu sistēmu, piemēram, analizējis Latvijas Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējumu un tiesnešu ētikas, kvalifikācijas un atbildības problēmjautājumus. 2014.gadā viņš ir bijis tieslietu ministra padomnieks tiesu sistēmas attīstības jautājumos. Gatis ieguvis tiesību doktora zinātnes grādu Latvijas Universitātē.   Nozīmīgākās publikācijas   Gatis Litvins, Valts Kalniņš, Agnese Lešinska u.c. (2013) Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi. Valsts kanceleja. Gatis Litvins (2013). Cietušā tiesības uz juridisko palīdzību Latvijas kriminālprocesā. PROVIDUS. Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska (2013). Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā. PROVIDUS, Tieslietu ministrijas pasūtījumā. Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sile (2012) Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā, PROVIDUS

PublikācijasProjekti

Informatīvais pārskats par tiesu nolēmumu anonimizēšanu
Autors: Gatis Litvins 24.10.2019
Patstāvības trūkums valsts kapitālsabiedrību pārvaldes reformā
Autors: Gatis Litvins 28.10.2014
Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits, 2005–2014
Autors: Gatis Litvins, Ivars Ījabs, Sigita Zankovska - Odiņa (politika.lv rakstu autore līdz 2013.gadam), Valts Kalniņš 14.09.2014
Valsts investīcija harmoniskai sabiedrībai
Autors: Gatis Litvins 24.06.2013
Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā
Autors: Gatis Litvins, Ilona Kronberga, Ilze Dzenovska, Sanita Sīle 12.05.2013
Preventīvais un atjaunojošais tiesiskums
Autors: Gatis Litvins 11.04.2013
Tiesneša snaudošā brīvība
Autors: Gatis Litvins 11.12.2012
Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā
Autors: Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins, Ilona Kronberga, Sanita Sīle 05.12.2012
Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību
Autors: Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins 11.11.2012
Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai

15.02.2013 - 14.07.2014EUR 190 403,29; PROVIDUS budžeta daļa - EUR 30 875,93Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Krimināltiesību programmas ietvaros

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Sanita Sīle, Gatis Litvins
Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā

01.10.2011 - 31.10.2012EUR 13 878.89Sorosa fonds – Latvija

Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins
Ceļu policijas lēmumu kvalitātes monitorings

02.03.2009 - 01.12.201015 956,48 EURSorosa fonds-Latvija

Kontaktpersonas: Gatis Litvins