Agnese Lāce

Bijušā PROVIDUS vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā, iesaistīta vairākos nacionāla līmeņa un starptautiskos pētniecības projektos.  

agnese.lace@providus.lv AgneseLace

PROVIDUS vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā, iesaistīta vairākos nacionāla līmeņa un starptautiskos pētniecības projektos. Agnese ir pētnieciskās intereses ir diasporas un remigrācijas politika, pilsonības jautājumi, imigrācijas un integrācijas politikas veidošana un ieviešana. Viņai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds politikas un Eiropas maģistra grāds socioloģijā ar specializāciju starptautiskajā migrācijā un sabiedrības saliedētībā no Amsterdamas, Deusto un Osnabrikas Universitātēm. Pašlaik Agnese turpina doktora disertācijas izstrādi Koča Universitātē Stambulā politikas zinātnes un starptautisko attiecību nodaļā. Agneses iepriekšējā darba pieredze ietver vairākas Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, pētnieciskā asistenta amatu EDSO Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos birojā, pētnieka amatu Migrācijas pētniecības institūtā Koča Universitātē un eksperta migrācijas un dažādības jautājumos amatu Sabiedrības integrācijas fondā. Agnese ir strādājusi kā konsultante ANO Bēgļu aģentūrā, kā arī ir pētniece Latvijas Universitātē. Agnese ir kampaņas 'Atvērtība ir vērtība' vēstnese un iestājas par atvērtību dažādībai.

PublikācijasProjekti

Domnīca PROVIDUS sarunu festivālā LAMPA 2022
Autors: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Agnese Lāce, Līga Stafecka 30.06.2022
Providus atzinums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2021.‑2023.gadam
Autors: Agnese Lāce, Iveta Kažoka 23.05.2021
Diskusija “Kā uzrunāt aizvainotos? Saliedētības politikai ‘neaizsniedzamās’ sabiedrības grupas”
Autors: Agnese Lāce, Iveta Kažoka, Providus 22.02.2021
NIEM rīcības partneru tikšanās 26.oktobrī
Autors: Agnese Lāce, Providus 01.11.2020
Migrantu integrācijas indekss: 2020.gada dati
Autors: Agnese Lāce 19.10.2020
VIDEO. Vide un migrācija: kāds sakars?
Autors: Agnese Lāce 27.09.2020
Publicēts Izvērtējuma ziņojums par starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā no 2017.-2019.gadam
Autors: Agnese Lāce 18.06.2020
Atzinums par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam priotitāti “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”
Autors: Agnese Lāce 30.10.2019
Atzinums par mājokļu politiku starptautiskās aizsardzības saņēmējiem
Autors: Agnese Lāce 30.10.2019
Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana

01.10.2015 - 30.06.2022246 879, 07 EURPatvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)

Kontaktpersonas: Agnese Lāce
Uzticami dati par sabiedrības attieksmi par demokrātiju un cilvēktiesībām

01.08.2020 - 28.02.20213500 USDASV Vēstniecība Rīgā

Kontaktpersonas: Agnese Lāce
Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019

01.01.2019 - 31.10.201916 997,42 EURSabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Kontaktpersonas: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Agnese Lāce
RACCOMBAT: Rasisma un ksenofobijas novēršana un apkarošana, attīstot citu valstu pilsoņu sociālās prasmes

01.10.2017 - 01.08.2019EUR 34 665,86Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014-2020)

Kontaktpersonas: Agnese Lāce
Sabiedrības integrācija darba vietā

01.03.2018 - 12.11.20186970,00 EURRīgas dome

Kontaktpersonas: Agnese Lāce