Projekts

RACCOMBAT: Rasisma un ksenofobijas novēršana un apkarošana, attīstot citu valstu pilsoņu sociālās prasmes


Projekta norises laiks:
01.10.2017 - 01.08.2019
Projekta izmaksas:
EUR 34 665,86
Finansētājs:
Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014-2020)


Kontaktpersonas

Agnese Lāce


Autori

Providus


Projekta mērķis ir ieviest tiesiskuma elementus citu valstu pilsoņu valodas un sociālo prasmju apguvē, veicināt integrācijas jautājumu iekļaušanu atbilstošo politiku veidošanā un iepazīstināt sabiedrību ar labo praksi sociālo prasmju apguvē.

Projekta aktivitātes:

  1) Eksistējošo integrācijas politiku kartēšana 12 ES dalībvalstīs;
  2) Kursu satura un ieviešanas analīze 6 dalībvalstīs;
  3) Labās prakses piemēru un vadlīniju apkopošana par tolerances un pret diskrimināciju vērsto jautājumu iekļaušanu integrācijas procesā.

Projekta publikācijas un notikumi:

  1) Analītiskās aktivitātes: Projekta ietvaros tiks veidotas divas metodoloģijas atbilstošo tiesību aktu un esošās prakses apkopošanai un analīzei, un viens paraugs (template) labās prakses piemēriem. Atbilstoši metodoloģijai tiks apkopota informācija par situāciju 12, un detalizēti analizēta situācija 6 dalībvalstīs. Tāpat tiks izveidots apkopojums ar labās prakses piemēriem, un vadlīnijas labās prakses ieviešanai.
  2) Mācību aktivitātes: Projekta ietvaros notiks 6 mācību pasākumi ar 150 dažādu iesaistīto pušu pārstāvjiem.
  3) Savstarpēja mācīšanās, labās prakses piemēru apmaiņa, sadarbība: Projekta ietvaros tiks rīkoti četri starptautiski pasākumi ar 20 valsts iestāžu, 20 NVO un 20 pašvaldību pārstāvju dalību;
  4) Uzmanības piesaiste, informācijas izplatīšana: Projekta laikā tika organizēta starptautiska konference ar 50 – 55 dalībniekiem, tiks izveidota un kontaktu datu bāze, sociālo mediju profils un mājas lapa, kā arī publicētas 3 ziņu lapas un drukāts buklets.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

  1) Izveidoti rīki un apkopota prakse, lai veicinātu sapratni starp uzņemošas valsts iedzīvotājiem un citu valstu pilsoņiem, veidojot uz cilvēktiesībām orientētus integrācijas mācību moduļus;
  2) Uzlabotas zināšanas par metodēm, ar kurām mazināt naidu un diskrimināciju pret citu valstu iedzīvotāju kopienām un no šo kopienu puses;
  3) Izveidots inovatīvs pētījumu materiāls un labās prakses piemēru apkopojums, kas veicina vienveidīgu pieeju integrācijas politikai;
  4) Apkopoti veiksmes stāsti par viediem, kā mobilizēt sociālo atbalstu pret naidu un tolerances trūkumu, un veicināt savstarpēju sapratni starp dažādām sociālajām grupām.

Projekta partneri:
University of Antwerp/CeMIS (Beļģija)
Centre for European Constitutional Law (Grieķija)
Biedrība “Pro Refugiu” (Rumānija)
Center for the Study of Democracy (Bulgārija)
ETC Graz (Austrija)

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!

Projekta publikācijas

Analītisks ziņojums: tiesiskuma elementi jauniebraucēju integrācijas kursos
Autors: Agnese Lāce, Rasmuss Filips Geks 25.07.2018