Dace Akule

Asociētā pētniece, sabiedriskās politikas eksperte ES labas pārvaldības, migrācijas un saliedētības jautājumos.

DaceAkule

Dace Akule ir bijusī PROVIDUS diektore un sabiedriskās politikas eksperte ES labas pārvaldības, migrācijas un saliedētības jautājumos. Viņa arī ir pieredzējusi speciāliste stratēģiskās komunikācijas, pārmaiņu vadības, finansējuma piesaistes un citos ilgtspējīgas attīstības jautājumos. Sabiedriskā kārtā Dace darbojas Ārlietu ministra vadītajā Ārpolitikas padomē. Agrāk viņa arī darbojās Kultūras ministres vadītajā Integrācijas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē. 2012.-2013.gadā Dace vadīja Ekonomikas ministrijas reemigrācijas plāna sagatavošanas darba grupu. Lai veicinātu uz kompromisu vērstu diskusiju par saliedētas sabiedrības veidošanu Latvijā, viņa 2012.gada februārī rīkoja „Pilsoņu debates par integrāciju”. Dace ir autore, līdz-autore un redaktore vairākiem pētījumiem un publikācijām. Akulei ir maģistra grāds starptautiskajās attiecībās Vīnes Diplomātiskajā akadēmijā un Džona Hopkina Universitātē (Boloņas centrs) un bakalaura grāds komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē.

PublikācijasProjekti

Life with Donald Trump
Autors: Dace Akule 08.11.2016
Par uzticēšanos
Autors: Dace Akule 04.01.2016
Par globāli būtisko
Autors: Dace Akule 30.11.2015
Par sarežģīto pasauli
Autors: Dace Akule 14.11.2015
Par Peru
Autors: Dace Akule 13.10.2015
Par AirBaltic
Autors: Dace Akule 02.10.2015
Rasisms Eiropā, vēsturiskā perspektīva
Autors: Dace Akule 20.09.2015
Migrantu un bēgļu dehumanizācijas metaforas šodienas Latvijā
Autors: Dace Akule 10.09.2015
Eiropas politikas iniciatīvas brīvas darbaspēka kustības veicināšanai
Autors: Dace Akule 25.02.2015
Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju

01.11.2013 - 01.04.20155314.95 EUREiropas Komisijas (vadošie partneri - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG))

Kontaktpersonas: Dace Akule, Indra Mangule
Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 2

09.01.2014 - 30.06.2014ir LVL 119 780,74 tai skaitā Fonda finansējums LVL 89 835,55 un Valsts budžeta finansējums LVL 29 945,19Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (vadošais partneris: Patvērums „Drošā māja”)

Kontaktpersonas: Dace Akule
Jaunais Eiropas līgums

01.01.2014 - 01.06.20144993,23 EURDažādi finansētāji (Vadošais partneris – Karaļa Boduēna fonds)

Kontaktpersonas: Dace Akule
Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgades izvērtējums

01.01.2014 - 30.05.20148131 EUREiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļi, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Kontaktpersonas: Dace Akule