Valts Kalniņš

Image007

PROVIDUS pētnieks kopš 2003. gada. Valts Kalniņš ir arī docents Latvijas Universitātē un korespondents tīklā 'Vietējie pētniecības korespondenti par korupciju', to izveidojusi Eiropas Komisija un organizē uzņēmums PwC.

Kopš 1999. gada viņš ir veicis daudzus pētījumus par jautājumiem, kas saistīti ar labu pārvaldību un korupcijas novēršanu, piemēram, analizējis valsts uzņēmumu pārvaldību Latvijā un veicis salīdzinošu analīzi par lobēšanas noteikumiem Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Turklāt Valts daudzkārt sniedzis konsultācijas pēc OECD un citu starptautisko un valsts institūciju pasūtījuma. Viņš ir vadošais autors OECD Austrumeiropas un Vidusāzijas pretkorupcijas tīkla pētījumiem „Korupcijas novēršana publiskajā sektorā Austrumeiropā un Centrālāzijā” (2015) un „Biznesa godaprāts Austrumeiropā un Centrālāzijā” (2016). Kā konsultants Austrumu partnerības projektā "Cīņa pret korupciju un labas pārvaldības veicināšana", ko īsteno Eiropas Padome, viņš arī ir analizējis valsts amatpersonu deklarāciju sistēmas, civildienesta ētikas un trauksmes cēlēju aizsardzības jautājumus Armēnijā, Baltkrievijā, Gruzijā un Ukrainā, kā arī vadījis mācības par valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi un citiem korupcijas novēršanas jautājumiem.

Valtam ir politoloģijas doktora grāds Latvijas Universitātē.

State capture projektam

Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums 

Autors:Valts Kalniņš

Projektā tiks radīta un aprobēta metodoloģija iespējamo valsts sagrābšanas gadījumu uzraudzībai likumdošanas procesā un ieceļamo valsts amatpersonu iecelšanā. Lasi

Article project b25e15867188409588baac6933cf5581ea9863aeb9e40441d7fe2ebe991589de

Antikorupcijas politika: globālās tendences un Eiropas atbildes uz korupcijas izaicinājumiem (ANTICORRP) 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka

Šis starpdisciplinārais projekts ietver antropoloģijas, kriminoloģijas, ekonomikas, dzimtes studiju, vēstures, likumdošanas, politikas zinātnes, sabiedriskās politikas un valsts administrācijas jomu pētniekus.

Lasi

Article project b25e15867188409588baac6933cf5581ea9863aeb9e40441d7fe2ebe991589de

Ētikas jautājumi un korupcijas pazīmes Rīgas apgabaltiesā 

Autors:Valts Kalniņš

Projekta ietvaros PROVIDUS veica korupcijas risku izvērtējumu Rīgas apgabaltiesā un izstrādāja rekomendācijas risku mazināšanai.

Lasi

Article project b25e15867188409588baac6933cf5581ea9863aeb9e40441d7fe2ebe991589de

Korupcijas 0C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā 

Autors:Valts Kalniņš

Projekta gaitā tika izdoti izdevuma „Korupcijas 0C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā ” 9. un 10.izlaidums latviešu un angļu valodā (attiecīgi par 2009. gada pirmo un otro pusgadu).

Lasi

Article project b25e15867188409588baac6933cf5581ea9863aeb9e40441d7fe2ebe991589de

Redzamās un neredzamās rokas Latvijas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās 

Autors:Valts Kalniņš

Projekta mērķis ir izanalizēt Latvijas rīcībpolitiku attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, īpašu uzmanību pievēršot tam, kāpēc valsts un pašvaldības dibina vai piedalās kapitālsabiedrībās un kāds ir šo kapitālsabiedrību pārvaldības modelis.

Lasi

Article project b25e15867188409588baac6933cf5581ea9863aeb9e40441d7fe2ebe991589de

Tiesnešu ētikas, atbildības un snieguma stiprināšana  

Autors:Valts Kalniņš

Katrā demokrātiskā valstī efektīva tiesu varas funkcionēšana ir atkarīga no sabiedrības uzticības tās kompetencei un neatkarībai.

Lasi

Article project b25e15867188409588baac6933cf5581ea9863aeb9e40441d7fe2ebe991589de

Korupcijas līmeņa monitorings un pretkorupcijas pasākumi  

Autors:Valts Kalniņš

Projekta ietvaros 2008. gada maijā tika organizēta arī starptautiska darba grupas tikšanās par informācijas atklātību. 

Lasi