Valts Kalniņš

Valts

Valts Kalniņš ir arī docents Latvijas Universitātē. Kopš 1999. gada viņš ir veicis daudzus pētījumus par labas pārvaldības un korupcijas novēršanas jautājumiem, piemēram, analizējis valsts uzņēmumu pārvaldību Latvijā un veicis salīdzinošu analīzi par lobēšanas noteikumiem Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Tāpat Valts daudzkārt sniedzis konsultācijas pēc OECD un citu starptautisko un valsts institūciju pasūtījuma. Viņš ir vadošais autors OECD Austrumeiropas un Vidusāzijas pretkorupcijas tīkla pētījumiem „Korupcijas novēršana publiskajā sektorā Austrumeiropā un Centrālāzijā” (2015) un „Biznesa godaprāts Austrumeiropā un Centrālāzijā” (2016). 2017. gadā Valts sagatavoja sešu Rietumbalkānu valstu pretkorupcijas politikas izvērtējumu OECD publikācijai “Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook”. Kā konsultants Eiropas Padomes īstenotos projektos viņš arī ir analizējis valsts amatpersonu deklarāciju sistēmas, interešu konflikta novēršanas, civildienesta ētikas un trauksmes cēlēju aizsardzības jautājumus Armēnijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Kosovā, Moldovā un Ukrainā, kā arī vadījis mācības par valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi un citiem korupcijas novēršanas jautājumiem.

Valtam ir politoloģijas doktora grāds Latvijas Universitātē.

State capture projektam

Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums 

Autors:Valts Kalniņš

Projektā tiks radīta un aprobēta metodoloģija iespējamo valsts sagrābšanas gadījumu uzraudzībai likumdošanas procesā un ieceļamo valsts amatpersonu iecelšanā. Lasi

Article project

Antikorupcijas politika: globālās tendences un Eiropas atbildes uz korupcijas izaicinājumiem (ANTICORRP) 

Autors:Iveta Kažoka, Valts Kalniņš

Šis starpdisciplinārais projekts ietver antropoloģijas, kriminoloģijas, ekonomikas, dzimtes studiju, vēstures, likumdošanas, politikas zinātnes, sabiedriskās politikas un valsts administrācijas jomu pētniekus.

Lasi

Article project

Ētikas jautājumi un korupcijas pazīmes Rīgas apgabaltiesā 

Autors:Valts Kalniņš

Projekta ietvaros PROVIDUS veica korupcijas risku izvērtējumu Rīgas apgabaltiesā un izstrādāja rekomendācijas risku mazināšanai.

Lasi

Article project

Korupcijas 0C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā 

Autors:Valts Kalniņš

Projekta gaitā tika izdoti izdevuma „Korupcijas 0C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā ” 9. un 10.izlaidums latviešu un angļu valodā (attiecīgi par 2009. gada pirmo un otro pusgadu).

Lasi

Article project

Redzamās un neredzamās rokas Latvijas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās 

Autors:Valts Kalniņš

Projekta mērķis ir izanalizēt Latvijas rīcībpolitiku attiecībā uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, īpašu uzmanību pievēršot tam, kāpēc valsts un pašvaldības dibina vai piedalās kapitālsabiedrībās un kāds ir šo kapitālsabiedrību pārvaldības modelis.

Lasi

Article project

Korupcijas līmeņa monitorings un pretkorupcijas pasākumi  

Autors:Valts Kalniņš

Projekta ietvaros 2008. gada maijā tika organizēta arī starptautiska darba grupas tikšanās par informācijas atklātību. 

Lasi

Article project

Tiesnešu ētikas, atbildības un snieguma stiprināšana  

Autors:Valts Kalniņš

Katrā demokrātiskā valstī efektīva tiesu varas funkcionēšana ir atkarīga no sabiedrības uzticības tās kompetencei un neatkarībai.

Lasi