Projekts

Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums


Projekta norises laiks:
01.07.2015 - 01.07.2017
Projekta izmaksas:
120 000 USD
Finansētājs:
Open Society Foundations Think Tank Fund, līdzfinansējums no Delnas un PROVIDUS


Kontaktpersonas

Valts Kalniņš


Autori

Valts Kalniņš


Projektā tiks radīta un aprobēta metodoloģija iespējamo valsts sagrābšanas gadījumu uzraudzībai likumdošanas procesā un ieceļamo valsts amatpersonu iecelšanā.

Projekta mērķi ir:

• metodoloģijas radīšana un aprobēšana praksē iespējamo valsts sagrābšanas gadījumu monitoringam likumdošanas procesā un parlamenta ieceļamo valsts amatpersonu iecelšanā,

• plašākās sabiedrības un politiķu uzmanības piesaistīšana valsts sagrābšanas riskiem un to mazināšanas iespējām.

Šā projekta ietvaros ar valsts sagrābšanu tiek saprasts korupcijas paveids, kurā kontroli pār rīcībpolitikas procesiem un sabiedrības „spēles noteikumu” veidošanu savā labā iegūst privāti spēlētāji (uzņēmumi un vai elites grupas), novedot pie nozīmīgiem sociāliem zaudējumiem. Varētu teikt, ka privātais sektors diktē publiskajam noteikumus. Valsts sagrābšana var notikt ne tikai ar maksāšanas palīdzību.

Tomēr, lai skaidri nošķirtu no leģitīmas privātā sektora interešu pārstāvniecības un lobēšanas, šā projekta ietvaros ar valsts sagrābšanu tiek saprasta primāri tāda situācija, kur privātā sektora spēlētāji īsteno diktātu ar ekonomisku labumu (kukuļu, daļēji vai pilnīgi slēpta partiju finansējuma) sniegšanas palīdzību lēmumu pieņēmējiem.

Viena no apjomīgākajām projekta aktivitātēm būs atlasītu likumdošanas iniciatīvu virzības un amatpersonu iecelšanas monitorings saskaņā ar oriģinālu metodoloģiju, kas tiks izstrādāta tā, lai pēc iespējas precīzāk definētu varbūtējas neleģitīmas ietekmes pazīmes.

Likumdošanas iniciatīvu izlase aptvers likumprojektus pretkorupcijas, labas pārvaldības, demokrātijas kvalitātes un citās jomās.

Monitorings sāksies 2015.gada nogalē un noslēgsies 2017.gadā vidū. Rezultāti tiks regulāri publiskoti tīmekļa vietnēs www.providus.lv un www.deputatiuzdelnas.lv, kā arī noslēgumā apkopoti analītiskajā ziņojumā. Turklāt, balstoties projektā gūtajā pieredzē, rokasgrāmatā tiks aplūkotas valsts sagrābšanas iespējamās pazīmes, ietverot ieteikumus to monitoringam. Rokasgrāmatas primārā mērķauditorija būs pilsoniskās sabiedrības aktīvisti un organizācijas citās valstīs.

Projektā paralēli tiks izstrādātas arī četras gadījumu analīzes, kas sniegs padziļinātu ieskatu konkrētu jomu jautājumu risināšana. Gadījumu analīzes aptvers gan likumdošanas iniciatīvas, gan amatpersonu iecelšanu, dažkārt skarot arī izpildvaras un pašvaldību darbību.

Pirmā gadījuma analīze aplūkos KNAB reformu gaitu un amatpersonu iecelšanu.

Projekta ietvaros paredzēts organizēt 4 sabiedriskas diskusijas par likumdošanas aktualitātēm pretkorupcijas, pārvaldības un demokrātijas kvalitātes jautājumos. Divas diskusijas notiks Rīgā, un divas – Latvijas reģionos. Pasākumu ietvaros tiks apkopotas arī jaunas idejas un tēmas turpmākai pētniecībai un interešu aizstāvības darbībai.

Atsevišķos gadījumos projektā iesaistītās organizācijas iesaistīsies konkrētu priekšlikumu aizstāvībā, galvenokārt pievēršot uzmanību jautājumiem, kuri iekļauti Delnas un PROVIDUS sastādītajā darbu sarakstā 12.Saeimai „10 svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai”. Nepieciešamības gadījumā tiks izmantota tīmekļa platforma www.manabalss.lv, lai ar parakstu vākšanas palīdzību panāktu konkrētu priekšlikumu nonākšanu Saeimas darba kārtībā.

Projektu īsteno domnīca PROVIDUS un Sabiedrība par atklātību – Delna. Projektu atbalsta fonds Open Society Foundations.

Kopējās projekta izmaksas ir 120 000 USD, no kuriem 95 000 USD jeb aptuveni 80% izmaksu segs Open Society Foundations Think Tank Fund. 20% projekta izmaksu līdzfinansē PROVIDUS un Delna.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!