Gatis Litvins

Gatis litvins

PROVIDUS’ associated researcher since 2013. He is also a director of Latvian Notary Institute and assistant professor at the University of Turiba. He has been an editor of the Latvian law magazine “Jurista Vārds”. Since 2007, when Gatis started to work at PROVIDUS, he has carried out numerous studies related to issues of good governance, administrative procedure law and judicial development such as the analysis of the impact of the Administrative Procedure Law implementation and judicial ethics, qualifications and liability issues. In 2014 he was an advisor to the Minister of Justice on judicial development issues.

 

Gatis holds a doctoral degree in law science from the University of Latvia.

 

Selected publications

 

Gatis Litvins, Valts Kalniņš, Agnese Lešinska et al. (2013) Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi (Impact assessment and proposals for improvements of the law on administrative process). State Chancellery. 

 

Gatis Litvins (2013). Victim’s rights to legal aid in the criminal proceedings in Latvia. PROVIDUS. 

 

Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sile, Ilze Dzenovska (2013). Development of compensation mechanisms in Latvia. PROVIDUS, under the contract of Latvian Ministry of Justice.

 

Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sile (2012). Reglamentation of social safety operational measures in European Union, PROVIDUS    

 

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Read

Article project

Improving Protection of Victim’s Rights: Access to Legal Aid 

One of the aims of the project is to increase the information available for the victims on the legal aid as a means to facilitate the protection of their rights

Read

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Read

Article project

Improving Protection of Victim’s Rights: Access to Legal Aid 

One of the aims of the project is to increase the information available for the victims on the legal aid as a means to facilitate the protection of their rights

Read

Article project

Improving Protection of Victim’s Rights: Access to Legal Aid 

One of the aims of the project is to increase the information available for the victims on the legal aid as a means to facilitate the protection of their rights

Read

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Read

Article project

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

Author:Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Read

Article project

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

Author:Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Read

Article project

Ceļu policijas lēmumu kvalitātes monitorings 

Author:Gatis Litvins

Projekta mērķis ir izanalizēt administratīvā pārkāpuma lietvedības kvalitāti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu lietās, tādējādi radot noderīgu izziņas materiālu, kurā konstatētu izplatītākās kļūdas un nepilnības ceļu policijas rīcībā un izdotajos administratīvajos aktos, kā arī sniegtu risinājumus, kuri nākotnē palīdzētu novērst konstatētās problēmas.

Read