Pētījums

Inside Ukraine


Gads:
2014
Organizācija:
The International Center for Policy Studies


Autori

Providus


Foto: U.S. Army Europe Images

Kā Ukrainai veicas ar iekšējām reformām un kā Krievijas aktivitātes ietekmē Ukrainas iekšpolitisko situāciju? Lasiet jaunākajos ''Inside Ukraine'' izdevumos.

Kijevā bāzētais Starptautiskais politikas studiju centrs (International Centre for Policy Studies) izdod analītisko rakstu sēriju „Inside Ukraine”. Tās mērķis ir nodrošināt objektīvu informāciju par politisko situāciju Ukrainā un veikt pilnvērtīgu tās iekšpolitikas tendenču analīzi. Tas nepieciešams, lai būtu iespējams identificēt valstī veicamo reformu prioritātes un izvērtēt pieņemtos lēmumus. Rakstu kopums tiek papildināts katru nedēļu ICPS mājas lapā.

24.aprīļa izdevumā kā vienu no svarīgākajiem tiesu reformas šķēršļiem autori min politiķu nevēlēšanos zaudēt ietekmi tiesu zālēs, savukārt ideju risināt konstitucionālās reformas ar institucionālu komisiju pētnieki apšauba un uzskata, ka šāda komisija nereprezentē Ukrainas sabiedrību. Kas attiecas uz ekonomisko situāciju, 2016.gada budžets pētniekuprāt esot pārāk optimistisks, lielākoties tāpēc, ka tas nebalstās reālos ekonomiskajos indikatoros. Ekonomisko situāciju ievērojami sarežģī Kremļa politika un tā sauktā ‘tranzīta’ šantāža – draudi pārtraukt gāzes tranzītu caur Ukrainu uz Eiropu sākot ar 2019.gadu. Taču pētnieki uzskata, ka tas ir tikai politisks blefs, jo lai gan Krievija ziņoja, ka ieguldīs 8-10 miljonus Turcijas straumē, 2014.gadā tai nācās no iekšējām rezervēm finansēt Gazprom, jo citu iespējamo gāzes ceļu meklējumi bija cietuši neveiksmi.
Publikācija (angļu valodāpdf)

3.aprīļa izdevumā pētnieki pievēršas tādām tēmām kā – biznesa nošķiršana no politikas un cīņa ar oligarhu ietekmi Ukrainā, kā veiksmīgāk cīnīties ar korupciju valstī, iesaistot ne tikai institūcijas, bet arī iedzīvotājus, kādas izmaiņas iestrādātas enerģētikas likumā, lai nodrošinātu konkurenci gāzes tirgū un mazinātu oligarhu lomu.
Publikācija (angļu valodāpdf).

20. marta izdevumā apskatīta konflikta eskalācijas iespējamība Donbasas reģionā, tā simbolisku iemeslu dēļ varētu norisināties 9. maija priekšvakarā. Autori apraksta iemeslus, kāpēc optimismam par Minskas otrās vienošanās veiksmīgumu varētu nebūt pamata. Saistībā ar šo jautājumu tiek analizētas arī iespējamās problēmas ar Ukrainas armijas vadību, kuras neizdarības dēļ armija cietusi zaudējumus, no kuriem būtu bijis iespējams izvairīties. Autori arī apraksta lēno progresu pretkorupcijas biroja vadītāja iecelšanā un iezīmē iespējamos nākotnes scenārijus attiecībā uz Ukrainas ekonomiskās situācijas attīstību. Tiek runāts arī par valsts nespēju reformēt enerģijas sektoru un zaudējumiem, kas tādēļ radīsies. Autori uzskata, ka politiskā konkurence un stabilitātes trūkumus ir cieši saistīts ar notikumu attīstību karadarbības plosītajās teritorijās.
Publikācija (angļu valodāpdf)

2015.gada 5.marta izlaidumā lasāms par cilvēktiesību pārkāpumiem Krimā, kam vajadzētu būt vēl vienam starptautiskā spiediena iemeslam. Pētnieki arī skaidro, kādā veidā nemieri Donbasas reģionā novērsuši uzmanību no Krimas notikumiem. Savukārt, nesakārtotā tiesu sistēma ir iemesls, kāpēc Janukoviča režīma upuri joprojām nebauda taisnīgu tiesu. Autori bilst, ka pašreizējā ģenerālprokuratūra vairāk rūpējas par savas varas apliecināšanu, nevis sisitemātisku apsūdzību celšanu. Enerģijas jomā iedzīvotāji piedzīvo dramatiskas pārmaiņas – cena par elektrību augusi par 40%, par gāzi – 280%, par siltumu – 72%. Tik straujš cenu kāpums Ukrainā nav pieredzēts kopš valsts neatkarības atgūšanas. Par galvenajiem cenu celšanās iemesliem min gan vietējās valūtas devalvāciju, gan enerģijas transportēšanas sadardzināšanos, gan Starptautiskā valūtas fonda (IMF) prasības, taču tā vietā, lai valsts veiktu enerģijas sektora reformas, smagums tiek uzvelts uz patērētāju pleciem.
Publikācija (angļu valodāpdf)

2015.gada 20.februāra izlaiduma viena no svarīgākajām tēmām ir Minskas sarunas un kas sekos pēc tām. Lai gan pētnieki uzskata, ka šīs sarunas nenesīs pilnīgu pamieru, tās tomēr ļaus samazināt karadarbības intensitāti un Ukrainai dos iespēju pārgrupēt spēkus. Tāpat tas dos iespēju Ukrainai izvairīties no lieliem cilvēku zaudējumiem, veikt kvalitatīvu mobilizāciju un apgādāt armiju ar modernāku aprīkojumu. Citas tēmas šajā izlaidumā – parlamenta un prezidenta sadarbības trūkums, 2015.gada budžets, gāzes un naftas sektors – prasības, rezerves un realitāte, kādi ir opozīcijas bloka izaicinājumi.
Publikācijas (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

2015.gada 6.februāra publikācijas tēmas ir reformu politika labas pārvaldības un korupcijas apkarošanas jomā, politikas decentralizācija, Debaltseve (pilsēta Doņetskā) kā kritisks punkts konflikta kartē, kā arī ekonomiskā situācija, kuru ietekmē, gan nodokļu inovācijas 2015.gadā, gan derīgo izrakteņu tirgus, gan politiskā sāncensība.

Vērtējot valsts pārvaldes reformu diskusijas, analītiķi uzsver korupcijas apkarošanas nozīmi, atgādinot, ka nepietiek vien ar korupcijas apkarošanas iestādes izveidi (KNAB līdzīgas iestādes likums Ukrainā tika pieņemts 2014.gada oktobrī).

Publikācija (angļu valodāpdf)

2014.gada 16.decembra publikācijas tēma ir Ukrainas iekšpolitikas tendences, īpašu uzmanību pievēršot dažādām reformām – konstitucionālām, pretkorupcijas, valsts pārvaldes, tiesu, nodokļu un citām. Publikācijā tiek analizēta šo reformu ietekme un ilgtspēja, kā arī tiek piedāvāts novērtējums kopējai politiskajai konkurencei un politisko spēlētāju spējai stāties pretī šī brīža iekšpolitikas izaicinājumiem.
Publikācija (angļu valodāpdf).

 • Citas 2014.gada Inside Ukraine izdevumu anotācijas
 • NOVEMBRIS

  27.novembra izdevumā aprakstīts tas, kāpēc dažādi faktori un korupcija atļāvusi Maidana laikā noziegumus pastrādājušajiem izvairīties no soda. Aprakstīts tas kā centieni šajā jautājumā nav bijuši pietiekami un pieņemtie normatīvie akti nonākuši pat pretrunā ar citiem. Runāts arī par to, ka Ukrainas valdības atteikšanās no austrumu reģionu pārvaldes veicinājusi separātistu veidoto pārvaldes institūciju nostiprināšanos. Autori uzskata, ka Ukrainas ekonomiskā situācija turpinās pasliktināties un uzskaita iemeslus šādai tendencei. Tomēr tiek arī norādīts uz iespējamu Ukrainas sadarbību ar Norvēģiju enerģijas sektorā. Runājot par politisko konkurenci, autori min, ka jaunizveidotā koalīcija nebūs stabila un sāncensība par ietekmi kļūs intensīvāka. Tāpat aprakstītas arī dažādās iespējamās politisko spēlētāju stratēģijas.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  20.novembra izdevumā tiek aprakstīta Kijevas politika attiecībā uz valsts pakalpojumu sniegšanu nemieru plosītajiem reģioniem un iedzīvotājiem, kuri bijuši spiesti nemieru dēļ mainīt dzīves vietu. Tiek arī aprakstītas problēmas ar koalīcijas vienošanās dokumentu, pievēršot uzmanību konstitucionālajām, tiesu sistēmas un pretkorupcijas reformām. Runājot par koalīcijas līgumu, autori apraksta arī plānotās ekonomiskās reformas, to lietderīgumu un ar tām saistītās neskaidrības. Uzmanība veltīta arī enerģētiskas sektora reformām un to mijiedarbību ar politisko sāncensību. Visbeidzot autori pievēršas arī koalīcijas veidošanas procesa analīzei.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  13.novembra izdevumā, runājot par valdības darbībām, autori norāda, ka Austrumukrainas saspīlējuma novēršana nebūtu jāskatās Ukrainas-Krievijas bilaterālo attiecību kontekstā. Ņemot vērā to, ka konflikts ir saistīts ar Krievijas vēlmi ieviest korekcijas globālās drošības struktūrā, kas izveidojusies pēc Aukstā kara, tad konfliktu iespējams risināt tikai ar pasākumiem trīs līmeņos: ģeopolitiskajā, Ukrainas-Krievijas un Ukrainas iekšējā. Tāpat norādīts arī, ka separātistu rīkotās vēlēšanas liek domāt, ka Porošenko „miera iniciatīvas” ir izgāzušās un tas, ka valdībai nav alternatīva plāna ir problēma. Ekonomikas sfērā valdība gatavojas izveidot uzņēmējdarbības ombuda pozīciju, kura pienākums būtu uzlabot uzņēmējdarbības vidi valstī. Izdevumā arī apskatītas ekonomiskās sekas, kas radušās, valdībai zaudējot kontroli pār Austrumukrainu.
  Runājot par politisko konkurenci, pētnieki atzīst, ka, lai gan koalīcijas partneru skaits palielinājies, spēku līdzsvars nav būtiski mainījies.
  Publikācija (angļupdf), (krievupdf) un (ukraiņupdf) valodā.

  6.novembra izdevumā aprakstītas vēlēšanas separātistu kontrolētajos reģionos un to, ka tie neatbilda demokrātiskiem standartiem. Analizēta iespējamā Krievijas stratēģija attiecībā uz šiem reģioniem. Tāpat runāts arī par nepieciešamību reformēt vēlēšanu sistēmu. Ekonomiskajā jomā tiek runāts par Ukrainas valūtas kursu, valsts parādu un enerģētisko atkarību. Autori apraksta problēmas, kādas parādījās koalīcijas veidošanas procesā un izskata prognozes par iespējamo opozīcijas sastāvu.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  OKTOBRIS

  30.oktobra izdevumā aprakstīta politiskā situācija Ukrainā pēc parlamenta vēlēšanām. Tāpat runāts arī par izaicinājumiem, ko varētu radīt separātistu rīkotās vēlēšanas. Ir arī aprakstīta valsts ekonomika, tās ārējā tirdzniecība un skaidrota enerģētikas situācija norādīts, ka separātisti lieto Ukrainas gāzi, bet par to nemaksā. Runājot par politisko sāncensību pēc vēlēšanām kā pozitīvs aspekts norādīts tas, ka Porošenko spēkam izdevies iegūt vienmērīgu atbalstu visā valstī, tāpēc tam var būt konsolidējošs efekts uz tiem Ukrainas reģioniem, kas piedalījās vēlēšanās. Tāpat analizēti arī citu partiju panākumi.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  23.oktobra izdevumā tiek aprakstīti iespējamie drošības draudi vēlēšanu laikā un tas, kuros vēlēšanu apgabalos process varētu notikt. Tāpat runāts ir arī par regulējumu attiecībā uz personām, kuras bijušas spiestas mainīt dzīvesvietu nestabilitātes dēļ. Runājot par ekonomisko situāciju, autori apraksta Ukrainas kredītreitingu, investīcijām un sarunām par gāzes piegādi. Attiecībā uz politisko sāncensību skaidrots process, kur notiek cīņa par bijušās Reģionu partijas elektorātu un centieniem diskreditēt jaunās partijas.
  Publikācija (angļu valodāpdf).

  16.oktobra izdevumā runāts par to, ka prezidents pavirzījies uz priekšu ar konkrētību miera plānā un uzlabojis arī komunikāciju ar sabiedrību. Tāpat runāts par korupcijas apkarošanas regulējumu un to, ka institucionālas pārmaiņas šajā jomā ir uzsāktas. Tiek stāstīts arī par karadarbības izpostītajām teritorijām un to, ka separātisti cenšas panākt sevis kontrolēto teritoriju enerģētisku neatkarību no pārējās Ukrainas.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  10.oktobra izdevumā aprakstīta kara darbība Austrumukrainā un par to, ka sarukušas iespējas sodīt Maidana noziegumos vainojamos. Minēts arī, ka Pasaules Banka noteikusi zemākas prognozes Ukrainas IKP izaugsmei. Tāpat skaidrots iespējamais scenārijs ceļā uz Ukrainas enerģijas tirgus liberalizāciju. Tiek runāts par vēlēšanu programmām un to, ka prezidenta partijas programmā netiek runāts par Austrumukrainas konflikta risināšanu.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  2. oktobrī autori apraksta to, ka Porošenko nereālistiski ambiciozais pārvaldes reformu plāns rada neapmierinātību sabiedrībā un Krievijas darbības Krimā varētu novest pie Tatāru radikalizācijas. Tāpat tiek runāts par to, ko starptautiskās organizācijas sagaida no Ukrainas ekonomiskajā jomā un situāciju attiecībā uz enerģētiku. Tiek aprakstīts arī tiesu neatkarības trūkums un sabiedrības naidīgais noskaņojums pret diskreditētiem politiķiem, kuri joprojām darbojas savos amatos.
  Publikācija (angļu valodāpdf).

  SEPTEMBRIS

  25. septembra izdevumā tiek runāts par Porošenko neveiksmīgo komunikāciju ar Ukrainas sabiedrību, separātistu „republiku” institucionālo nostiprināšanos un iekšlietu ministrijas reformēšanu. Tāpat autori apraksta Ukrainas neapskaužamo ekonomisko situāciju un politiskajām partijām, kas pārstāv lielo uzņēmēju intereses.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  JŪLIJS

  31.jūlija izdevumā lasiet kritisku pārskatu par valdības rīcības politiku reformu jautājumos korupcijas, sarežģītas ekonomiskās situācijas un politiskās sāncensības apstākļos.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  24.jūlija izdevums ziņo par lidmašīnas MH17 katastrofu kā par pagrieziena punktu Ukrainas situācijas attīstībā. Tāpat arī ziņojums stāsta par ekonomisko situāciju valstī, aprakstot budžeta tālāku samazināšanu kā arī Ukrainas sadarbību ar Starptautisko Valūtas fondu to kopējo vīziju par reformām enerģijas sektorā. Ziņojuma trešā daļa apraksta politisko situāciju Ukrainā, Kijevas mēra Vitālija Kļičko (Vitali Klitschko) ievēlēšanu un iespējamo komunistiskās partijas aizliegumu Ukrainā.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  17.jūlija izdevumā Inside Ukraine ziņu izdevumā autori stāsta par dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem Ukrainai šobrīd jāsaskaras – pirmkārt, Ukrainai vajadzētu savu komunikāciju starptautiskā līmenī īstenot pārdomātākā veidā, otrkārt, visas reformas, ko Ukraina plāno īstenot konstitucionālā līmenī, būtu veicamas caurspīdīgā veidā, nevis aiz slēgtām durvīm. Treškārt, autori uzskata, ka īpaša uzmanība būtu pievēršama vēlēšanu sistēmas reformām, iespējams, tupmāk izvēloties proporcionālu vēlēšanu sistēmu ar atvērtiem sarakstiem.Tāpat ari izdevumā atradīsiet ziņojumu par ekonomisko situāciju Ukrainā – privatizāciju, nodokļu reformām un gāzes patēriņa samazināšanu. Izdevuma trešajā daļā savukārt autori apraksta politiskās sāncensības izaicinājumus saistībā ar iespējamo vēlēšanu sistēmas maiņu, antiterorisma iniciatīvām, kā arī pilsonisko aktīvistu centieniem attīstīt līdzdalības mehānismus Ukrainā.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  10.jūlija izdevums par Ukrainu sastāv no trīs sadaļām: izmaiņas valsts politikā, izmaiņas ekonomiskajā situācijā, un politiskā sāncensība. Pirmajā daļā autori norāda lielākos riskus Ukrainas armijai, kā arī iesaka valstij ātri atjaunot infrastruktūru un labāk informēt iedzīvotājus nesen atbrīvotajās pilsētās. Autori arī rekomendē vairāk atbalstu Krimas politiskām figūrām, kuru ietekmi Krievijas spēki ir centušies pamazināt. Otrajā daļā iekļauta informācija par jaunākajiem likumiem ekonomikas jomā un par izmaiņām valsts budžetā, kā arī par to, kāda ir ekonomiskā saikne starp Ukrainu un Krimu. Pēdējā daļā ir aprakstītas nesaskaņas starp prezidentu un parlamentu un par jaunāko aptauju, kura norādīja palielinātu atbalstu radikālajai partijai.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  3.jūlija izdevumā autori kritizē Porošenko par neveiksmīgām miera sarunām ar Krieviju, kuras samazina iedzīvotāju uzticību viņa valdībā. Turklāt, Porošenko ir izvēle aicināt pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, lai mēģinātu palielināt savu politisko atbalstu, bet vēlēšanu organizācija ir atkarīga no situācijas stabilizēšana Krimā.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  JŪNIJS

  26.jūnija izdevumā ir aprakstīts par Porošenko izstrādāto plānu mierīgam krīzes risinājumam, kā arī par viņa nesen ieceltiem administratoriem, kuri ir bez politisko partiju piederībām. Turklāt autori skaidro vairākas ekonomiskās pārmaiņas, ieskaitot Valērijas Hontarievas iecelšanu par Valsts bankas vadītāju un ES importu aizliegumu Krimas krievu izcelsmes precēm.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā

  19.jūnija izdevums stāsta par nepieciešamību nodalīt funkcijas starp politiskām un administratīvām daļām valdības sistēmā. Autori izskaidro to, kad līdz šim, vēlēšanu uzvarētāji ir iecēlusi finansiālos atbalstītājus administratīvos amatos. Tomēr pagaidām, šķiet, kad Porošenko ir neatkarīgs no šādām apvienībām ar politiskām partijām un citām grupām.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf)valodā.

  12.jūnija izdevums ziņo par to, kad iedzīvotāji ir gatavi valdīšanas reformām un kad Porošenko ir iespēja ievadīt jauno politikas attīstības procesu, kas analīzē politikas riskus un iesaista sarunā visas ieinteresētas sabiedrības grupas. Autori arī raksta kad ekonomiskas reformas ir pagaidām tikai apsvērtas atsevišķi, kas ierobežo izpratni par viņu kopīgo iedarbību, un kad nākamais solis valstij būs gatavoties parlamenta vēlēšanām.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf)valodā.

  5.jūnija izdevums izgaismo iemeslus, kāpēc pretterorisma operācija Donbass reģionā nav veikusies Ukrainai, bet ir iesaistījusi lielu daļu no valsts resursiem. Tālāk aprakstīts par Porošenko plānu analizēt Krimas situāciju lai atrastu labāku stabilizācijas metodi un lai veiktu nepieciešamo konstitucionālo reformu procesu.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  MAIJS

  29.maija izdevums apsver vēlēšanas, kurās Petro Porošenko izcīnīja konkurentus. Autori kritizē valsti par nepietiekamu sagatavošanu un organizāciju vēlēšanu laikā un apspriež nepieciešamas reformas, kuras valstij būs jāveic lai saglabātu iedzīvotāju atbalstu.
  Publikācija (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

  22.maija izdevumā autori secina to, kad valsts ir veiksmīgi izpildījusi tikai četrus no 23 mērķiem, kuri bija izskaidroti programmā un kad joprojām nav atjaunotas attiecības ar Krieviju. Autori sīkāk apraksta par pārtikas krīzi Krimā, kur kopš 17.maija nav bijis iespējams ievest Ukrainas pārtikas produktus, ka arī par jauno nodokļu amnestijas likumu un enerģijas problēmām.
  Publikācija (angļupdf) valodā.

  15.maija izdevums ziņo par 11.maija referendumu, kuru organizēja separātisti okupētās teritorijās un autori iesaka valstij cīnīties pret šim grupām. Autori arī sīkāk izskaidro Ukrainas sadarbību kopa ar International Monetary Fund ( Starptautiskais Valūtas fonds) lai risinātu ekonomiskas problēmas un jaunākās ziņas par prezidenta vēlēšanām.
  Publikācija (angļupdf)valodā.

  8.maija izdevums ilustrē vajadzību nacionālam pretkorupcijas plānam, lai pārtrauktu separātismu un savienotu valsti. Autori izskaidro vajadzību pieņemt reformas banku sistēmai un enerģijas sektoram, kā arī atrast veidu kā risināt gaidāmo vēlēšanu praktiskās problēmas.
  Publikācija (angļupdf) valodā.

  1.maija izdevums secina to, kad Ukrainas valdība nav spējuši organizēt pretterorisma operāciju Donbass reģionā. Lai šo veiktu, valstij ir jāizveido sarunas ar galvāniem viedokļa noteicējiem un figūrām šinī reģionā un jāpalielina informācijas izplatību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.
  Publikācija (angļupdf) valodā.

  APRĪLIS

  17.aprīļa izdevums aplūko separātismu Donbass reģionā un iesaka to, kad vislabākā metode lai valsts šo samazinātu ir plaša reģionāla pārstāvība politikā un radikālās reformas. Arī noteikts kad ir svarīgi veikt uzmanīgas sarunas ar Krieviju un kad politiķu panākumi tagad būs atkarīgi no viņu spējām stabilizēt situāciju Krimā un atjaunot attiecības ar Krieviju.
  Publikācija (angļupdf) valodā.

  11.aprīļa izdevumā autori novērtē valdības panākumus, apsverot to, kad tikai seši no 35iem likumprojektiem ir līdz šim pieņemti un vel nav atjaunotas sarunas ar Krieviju. Autori apraksta par visiem politiskajiem kandidātiem un izskaidro to, kad lielākai daļai ir nereāli mērķi un piesaista balsotājus tikai ar retoriku.
  Publikācija (angļupdf) valodā.

  4.aprīļa izdevums izskaidro kad valsts ir tikai pieņēmusi virspusējas reformas, nevis radikālas izmaiņas, kuras ir visnepieciešamākās—piemēram, pārmaiņas tiesībaizsardzības sistēmai. Autori arī sīkāk apraksta par ekonomiskam problēmām un par politisko konkurenci starp prezidenta kandidātiem, no tiem vissvarīgākie – Jūlija Timošenko un Petro Porošenko.
  Publikācija (angļupdf)valodā.

  MARTS

  27.marta izdevums sadalīts trīs sadaļās, proti, valdības lēmumi, Krimas anektēšanas ekonomiskās sekas un politiskā sāncensība. Valdības lēmumu daļā aprakstīta gan atsevišķu amatpersonu neaktivitāte un, kā tā novedusi pie atkāpšanās no amata, gan nepieciešamība veidot dialogu starp kustību ‘Maidan’ un valdību. Tāpat sadaļā iekļauts arī institūciju sistēmisko problēmu apraksts un rekomendācijas. Otrajā sadaļā detalizēti izklāstīta ekonomiskā saikne starp Ukrainu un Krimu un tas, cik savstarpēji atkarīgas to ekonomikas ir. Autori nodala tiešās un netiešās Krimas anektēšanas ekonomiskās sekas. Pēdējā sadaļā, aprakstot politisko sāncensību valstī, autori apgalvo, ka ‘Maidan’ kustība kontrolēs valdību, taču uzmanība jāpievērš tam, ar kādām metodēm tas notiks. Tāpat aprakstītas ‘Praviysektor’ aktivitātes un loma, pēc tam pievēršoties partijas UDAR parlamentārajai darbībai. Uzmanība pievērsta arī Jūlijas Timošenko aktivitātēm un iespējamai stratēģijai, palielinot savu ietekmi. Visbeidzot tiek apskatīta situācijā, kādā nonākusi Reģionu partija un tās potenciālā tālākā attīstība.
  (Publikācija angļu valodāpdf)

  20.marta izdevumā uzsvērts, ka reformas ir vienīgais veids, kā stiprināt Ukrainas pozīcijas.
  Publikācija angļu valodā.

  14.marta publikācijā skatīta politiskā sāncensība un valsts lēmumu analīze, neapskatot padziļināti izmaiņas valsts ekonomiskajā situācijā. Politiskās sāncensības sadaļā sīkāk apskatīti tādi jautājumi kā „Praviysektor” kustības loma un iespējamā turpmākā stratēģija, Vitālija Kļičko un partijas UDAR pozīcija, PetroPorošenko ambīcijas, partijas Svoboda varas vertikāles nostiprināšana, u.c. Otrajā sadaļā, kas apskata valsts lēmumus, savukārt, runāts par valsts centieniem atrast līdzsvaru starp centralizāciju un decentralizāciju, makro līmeņa stratēģijas nepieciešamību, plānojot valsts attīstības stratēģiju, un pieļautās kļūdas attiecībā uz valsts pārvaldes cilvēkresursu rīcībpolitiku un to izraisīto reakciju.
  (Publikācija angļu valodāpdf).

  6.marta Inside Ukraine izdevums apskata politisko sāncensību, ekonomisko situāciju un valsts lēmumus. Pirmā sadaļa, kas apskata politisko sāncensību, skaidro kādās pozīcijās atrodas Ukrainas galvenie politiskie spēlētāji un kāpēc Krievijas aktivitātēm ir konsolidējoša ietekme uz Ukrainas iekšpolitisko situāciju. Runājot par valsts ekonomisko situāciju, būtiskie apskatītie jautājumi ir: valūtas maiņas kurss, valsts budžets un starptautiskā palīdzība. Savukārt, valsts lēmumu sadaļā uzsvars likts uz cilvēkresursu rīcībpolitiku, proti, vai Ukrainas valsts pārvaldes darbinieki ir gatavi veikt nepieciešamās reformas.
  (Publikācija angļu valodāpdf).

  Aizvērt

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!