Jānis Juzefovičs

janis.juzefovics@gmail.com

Publikācijas

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā
Autors: Jānis Juzefovičs 26.09.2012
Jūsu minūte beigusies!
Autors: Jānis Juzefovičs 14.09.2010
Par nekaitīgu radio un TV
Autors: Jānis Juzefovičs 07.09.2010
Milžu cīņas par LTV
Autors: Jānis Juzefovičs 06.07.2010
Vārgais ielāps
Autors: Jānis Juzefovičs 06.04.2010
Mazā brāļa sindroms
Autors: Jānis Juzefovičs 23.03.2010
LTV kultūras bedre
Autors: Jānis Juzefovičs 02.03.2010
Mūsu sāpju bērns
Autors: Dita Arāja, Jānis Juzefovičs 02.02.2010
Dzīvais mironis. Mūžīgi
Autors: Jānis Juzefovičs 12.01.2010