Līga Stafecka

L%c4%abga

Līga Stafecka ir PROVIDUS vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos ar vairāk nekā astoņu gadu pieredzi. Pētījusi jautājumus, kas saistīti ar parlamenta darba atklātību, korupcijas riskiem pašvaldībās, politisko partiju demokrātiju, veikusi priekšvēlēšanu kampaņu uzraudzību un izstrādājusi interneta rīku vēlētāju izglītošanai. Līgai ir pieredze starptautisku apmācību vadīšanā par korupcijas risku novērtēšanas metodēm, kā arī izglītojošu semināru rīkošanā dažādām auditorijām Latvijā par sabiedrības līdzdalības un korupcijas ietekmes jautājumiem. Viņa ir vairāku publikāciju un pētījumu autore. PROVIDUS komandai Līga pievienojās 2016. gada oktobrī, un šobrīd veic pētījumus par valsts uzņēmumu kapitālsabiedrību reformu Latvijā un labu pārvaldību pašvaldībās. 

Iepriekš Līga strādāja kā neatkarīga konsultante, no 2004 – 2012. gadam bija politikas analītiķe biedrībā „Sabiedrība par atklātību – Delna”. Līgai ir maģistra grāds politikas zinātnē, iegūts Latvijas Universitātē.

 

Keriet zagli

Ķeriet zagli! 

Autors:Līga Stafecka

Amatpersonai ir pienākums argumentēt savu rīcību, kas balstīta uz slepenu informāciju. Pretējā gadījumā jābūt tiesiskām un politiskām sekām pret pašu amatpersonu, kas, acīmredzot, bijusi nepatiesa savos izteikumos. Lasi

Zekite 255x203

Katru gad’ no jauna? 2

Autors:Līga Stafecka

Svarīgi, lai prēmiju saņemšanas kārtība nebalstītos uz neatkarīgo valsts iestāžu vadītāju godaprātu un radošo izdomu mēģinājumos izvairīties no interešu konflikta, bet gan uz objektīvu un likumā skaidri noteiktu kārtību, kādā viņi ir tiesīgi saņemt piemaksu par darbu. Lasi

Konfektes 255x203

Ne tikai ziedi, bonbongas un tortes 25

Autors:Līga Stafecka

Ja neoficiāla “pateicība” ārstam ir garants, ka pacientam tiks nodrošināti labāki ārstniecības apstākļi, tas pēc būtības neatšķiras no kukuļņemšanas, jo sabiedrībai tiek radīts priekšstats, ka bez dāvanām nav iespējams saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi. Lasi

Nauda 255x203(1)

„Kompleksā pieeja” valsts sagrābšanai 5

Autors:Līga Stafecka

Tautas partijas ierosinājums atcelt priekšvēlēšanu izdevumu griestus atbilst klasiskam valsts sagrābšanas mēģinājumam. Lasi

Article article

Par ko liecina politisko partiju ienākumi? 

Autors:Līga Stafecka

Diena, 28.06.2006 Lasi

Alkimija 255x203

Kā ārstēt korupcijas epidēmiju medicīnā? 2

Autors:Līga Stafecka

To, ka neoficiāli maksājumi ir noziedzīgs nodarījums, par kuru pienākas sods, svarīgi pateikt ne tikai mediķiem, bet arī pacientiem – kaut vai ar plakātu palīdzību medicīnas iestādēs. Lasi