Image011

PROVIDUS direktore. Pirms tam pētniece ES, kā arī migrācijas un imigrantu integrācijas jautājumos. Autore un redaktore vairākām publikācijām par imigrantu integrācijas politiku, pilsonisko līdzdalību un integrāciju darba tirgū. 

Eksperta profils

Spalvas

VIDEO: Dažādas “maigās varas” sejas: Baltijas valstis un Austrumu partneri starp Krieviju un ES 0

Autors:Andis Kudors, Andris Sprūds

Kā mainījies “maigās varas” koncepts un kā pašreizējie notikumi Ukrainā ir palielinājuši informatīvās telpas nozīmi? Latvijas Ārpolitikas institūta diskusija. Lasi

Dzimumu lidztiesiba2

Dzimumu līdztiesība = ilgtspējīga attīstība 2

Autors:Providus.lv

100% ilgtspējība ir iespējama tikai tad, ja katra „sastāvdaļa” – ekonomiskā, sociālā un vides ietekme - rada 100% pievienoto vērtību un ir līdzsvarā. Lasi

2813426289 47cb69a3d0

ATZINUMS: Par sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu precizēšanu 0

Autors:Agnese Lešinska

Atzinums par Informatīvo ziņojumu „Par iespēju precizēt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu”. Lasi

5981449227 e0507e7e9e z

Inside Ukraine 3

Autors:Vira Nanivska, Vasyl Filipchuk et al

Kā Ukrainai veicas ar iekšējām reformām un kā Krievijas aktivitātes ietekmē Ukrainas iekšpolitisko situāciju? Lasiet jaunākajos ''Inside Ukraine'' izdevumos. Lasi

Ap

VIDEO: Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības konference 0

Autors:Providus.lv

Kā stiprināt pilsonisko sabiedrību un iesaistīt to Austrumu partnerības politikā? Lasi

Young

Being young in Europe today 1

Autors:Catherine Coyette, Isabelle Fiasse et al

Kādi ir ES jaunās paaudzes lielākie izaicinājumi un kādas izmaiņas nepieciešamas, lai mazinātu ar veselību, izglītību, darba tirgu un bērnu dzīves apstākļiem saistītajiem riskiem. Lasi

16343474078 7864927c0c c

VIDEO: Izpratne par citu valstu pilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā 0

Autors:Providus.lv

Sabiedriskās politikas un starpkultūru komunikācijas ekspertu diskusija par to, kā mazināt savstarpējos rasu un nacionālos aizspriedumus. Lasi

Korupcija

Kā uzlabot KNAB? 0

Autors:Inese Voika, Gundars Jankovs

“Sabiedrība par atklātību - Delna” un domnīca PROVIDUS piedāvā ierosinājumus Korupcijas un novēršanas biroja (KNAB) neatkarības stiprināšanai. Lasi

6794480670 d46d60c58b z

Comparison of tasks and responsibilities in the building control systems of EU countries 0

Autors:J.B.Pedro, F.Meijer, H.Visscher

Pētījums par būvniecības procesu kontroles mehānismiem ES dalībvalstīs. Lasi

3227807209 59e47c2dd3 b

Labāko būvkontroli meklējot 0

Autors:Agnese Lešinska

Būvniecībā ikviena kļūda var maksāt cilvēku dzīvību, radīt nenovēršamu kaitējumu videi vai izpostīt kultūrvēsturisku mantojumu. Vai jaunais Birojs varēs nodrošināt kvalitatīvu uzraudzību? Lasi

Lasītākais