Projekts

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3


Projekta norises laiks:
28.11.2014 - 30.06.2015
Projekta izmaksas:
EUR 169 939,12 tai skaitā Fonda finansējums EUR 127 454,34 un Valsts budžeta finansējums EUR 42 484,78
Finansētājs:
Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem


Kontaktpersonas

Ilze Ārnesta


Autori

Ilze Ārnesta


Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt daudzpusīgas un trešo valstu piederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt daudzpusīgas un trešo valstu piederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas. Lai to sasniegtu, plānots paaugstināt trešo valstu piederīgo motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos un nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā un pirms ieceļošanas Latvijā, iesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus.

PROVIDUS projekta ietvaros:

• papildinās mājas lapas dzivotlatvija.lv saturu latviešu, angļu un krievu valodās, kā arī nodrošinās mājas lapas ilgtspēju, apmācot projekta „Nacionālais integrācijas centrs” darbiniekus, kas pārņems tās uzturēšanu pēc projekta noslēguma.
• rīkos regulāras tikšanās ar imigrantu integrācijas jomā strādājošo NVO pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes un sadarbības iespējas, tai skaitā par jautājumiem, kas tiek apspriesti Konsultatīvajā padomē trešo valstu pilsoņu integrācijai un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē. Iesaistot atbildīgo institūciju pārstāvjus, tikšanās plānots arī diskutēt par Imigrācijas politikas koncepciju, kā arī ES Patvēruma un migrācijas fonda aktivitāšu plānošanu Latvijā. Līdzdalība diskusijās par jautājumiem.
• īstenos mentoringa programmu trešo valstu pilsoņiem, kā mērķis ir iesaistīt vismaz 40 trešo valstu pilsoņus, nesen naturalizētus Latvijas pilsoņus no imigrantu ģimenēm, kā arī nepilsoņus piedalīties pilsoniskās aktivitātēs, veidot iniciatīvas grupas un biedrības imigrantu interešu apzināšanai un pārstāvībai.

Projekts ir secīgs turpinājums 2013. un 2014. gadā īstenotajiem Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projektiem „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai” un „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai – 2”.

Ziņas par projekta aktivitātēm:

Preses relīze par aicinājumu trešo valstu valstspiederīgajiem piedalīties integrācijas kursos un aktivitātēs sešās Latvijas pilsētās
(latviešupdf), (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

Informācija par iespēju pieteikties mentoru programmai (latviešupdf), (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

Informācija par projekta starprezultātiem (Starprezultātipdf)

Preses relīze par mājas lapas ar Latvijā dzīvojošo migrantu stāstiem veidošanu (latviešupdf), (angļupdf) un (krievupdf) valodā.

Preses relīze par informatīvo dienu “Riču Raču” (latviešupdf), (angļupdf) un (krievupdf) valodās.

Preses relīze par mentoru programmas noslēgumu (latviešu valodāpdf)

Preses relīze par mentoru programmas noslēguma diskusiju (latviešu valodāpdf).

Preses relīze par projekta noslēgumu (latviešupdf), (angļupdf) un (krievupdf) valodās.

Mentoru programma

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!