Ilze Ārnesta

PROVIDUS projektu administratīvā vadītāja. Ilzes darba pienākumos ietilpst dalība projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu īstenošanā, pārraugot projektu aktivitāšu ieviešanu un gatavojot atskaites.

ilze.arnesta@providus.lv +371 67039341

PROVIDUS projektu administratīvā vadītāja. Ilze PROVIDUS komandai pievienojās 2007.gadā, un šobrīd viņas darba pienākumos ietilpst dalība projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu īstenošanā, strādājot pie projektu ikdienas aktivitāšu ieviešanas pārraudzības un atskaišu sagatavošanas. Tāpat Ilzes darba pienākumos ietilpst regulāra komunikācijas nodrošināšana ar visām projektos iesaistītajām pusēm, tai skaitā finansētājiem un sadarbības partneriem.

 

Ilzei ir Vidzemes Augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās un Rīgas Stradiņa Universitātē iegūts Sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs.

PublikācijasProjekti

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada gala ziņojums

Projekta metodoloģija pamatojas atziņā, ka demokrātiska politika nav iespējama, ja politikas mērķu apspriešanā neies

Autors: Anda Rožukalne, Ilze Ārnesta, Iveta Kažoka, Marta Herca 27.01.2009
Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3

28.11.2014 - 30.06.2015EUR 169 939,12 tai skaitā Fonda finansējums EUR 127 454,34 un Valsts budžeta finansējums EUR 42 484,78Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem

Kontaktpersonas: Ilze Ārnesta