Maija Kāle

maija.kale@gmail.com

Publikācijas

Latvija kā palīdzības sniedzēja
Autors: Maija Kāle 27.06.2013
Latvija kā palīdzības sniedzēja
Autors: Maija Kāle 14.06.2013
The European Union and Development Aid: a Case Study of the Republic of Latvia

Latvijas attīstības palīdzības politika un valsts lomas maiņa no palīdzības saņēmējas uz palīdzības devējas lomu

Autors: Maija Kāle 07.08.2007