Ivars Austers

austers@lanet.lv

Publikācijas

Tolerances jautājumi skolā

Līdzās pētījuma rezultātiem par skolotāju attieksmi pret tolerances jautājumiem (Skolotāju tolerances barometrs) darb

Autors: Ieva Strode, Ivars Austers 28.08.2008
Skolotāju tolerances barometrs

Tika noskaidrotas skolotāju sociāli psiholoģiskās orientācijas uz sadarbību ar skolēniem vai dominēšanu, un atseviš

Autors: Ieva Strode, Ivars Austers 14.11.2007
Par toleranci nerunājiet
Autors: Ivars Austers 13.11.2007
Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu vidusskolas klasēs

Lai noskaidrotu šos jautājumus sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ar SFL un Phare atbalstu veica pētījumu, kas sast

Autors: Ieva Strode, Ivars Austers 03.07.2006
Kādi bija latviešu un cittautiešu argumenti par vai pret Latviju ES?
Autors: Ivars Austers 20.04.2004