Iveta Kažoka

Iveta

PROVIDUS direktore un vadošā pētniece, kas specializējas labas pārvaldības un sabiedrības līdzdalības jautājumos kā Latvijas, tā Eiropas Savienības līmenī. Viņas zināšanas regulāri izmanto Saeimas komisijas un Ministru kabineta sistēmas darba grupas, strādājot ar jautājumiem, kas skar, piemēram, politisko partiju regulēšanu vai jēgpilnu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.


Papildus pētījumiem un analītiskiem rakstiem, Iveta ir organizējusi un vadījusi diskusijas (tai skaitā ar netradicionāliem formātiem un par sabiedrībā jūtīgiem jautājumiem), kā arī palīdzējusi veidot interaktīvus vēlētāju izglītošanas rīkus (piemēram, gudrasgalvas.lv un Partiju šķirotavas anketas). Viņa arī ir Latvijā plaši atpazīta sabiedrisko notikumu komentētāja.


Ivetai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī papildus starpuniversitāšu diploms Eiropas Savienības tiesībās. Viņa pati ir bijusi vieslektore augstskolās, lasot kursus par publiskajām tiesībām, publiskās pārvaldes tiesībām un tiesību filozofiju. Pirms darba uzsākšanas PROVIDUS 2005.gadā, Iveta strādāja Tieslietu ministrijā.

Article article

Pirmā diena bez Kalvīša 2

Autors:Iveta Kažoka

Tiem, kas jautāja par "veco" ierakstu pie profila draugos.lv. Lasi

Article article

Brīvību deputātiem! 24

Autors:Iveta Kažoka

Izraksti no A.Kalvīša valdības koalīcijas līguma. Lasi

Article article

Robežlīguma spriedums: 10 par/3 pret 5

Autors:Iveta Kažoka

(Manas pārdomas, lasot ceturtdienas Satversmes tiesas spriedumu) Lasi

Article article

Valsts finansējums politiskajām partijām: iespējamie modeļi 

Autors:Iveta Kažoka

Latvijas Vēstnesis, 29.11.2007. Lasi

Article article

Kalvīšlaiku pēdējā cēliena ainiņas 4

Autors:Iveta Kažoka

Kalvīšlaiku pēdējā cēliena ainiņas Lasi

Pukpods 255x203

Kam no valsts finansējuma bail  34

Autors:Iveta Kažoka

Latvijas partiju vairākums nīkuļo. Un nīkuļojošas partijas ir viegla ēsma šaurām ekonomiskām interesēm. Lasi

Article research

Maksa par demokrātiju: vai partijas jāfinansē no valsts budžeta? 

Autors:Iveta Kažoka, Marčins Valeckis (Marcin Walecki)

Valsts finansējums partijām šobrīd ir ieviests visās bijušā padomju bloka Eiropas valstīs. Izņemot Latviju. Šī ziņojuma mērķis – atbildēt uz jautājumu, vai Latvijas partijām ir nepieciešams valsts finansējums? Lasi

Article article

Saeimas atlaišana: skats iz demokrātijas vēstures 8

Autors:Iveta Kažoka

Pirms pāris nedēļām parakstīju arodbiedrību aicinājumu paredzēt Satversmē iespēju tautai atlaist Saeimu. Šis lēmums nenāca viegli - argumenti par un pret tautas izvēli pirms termiņa atsaukt parlamentu tobrīd šķita apmēram līdzsvarā. Lasi

Article article

3.novembris: Kārtības uzturētājas hronika 6

Autors:Iveta Kažoka

Aizgulējos. Pēdējā mirklī izmetos no mājas, lai noķertu vienīgo vilcienu, kas Rīgā ieradīsies pirms 9:30. Tautas sapulce sākas vienpadsmitos, bet man ir jābūt ātrāk, jo esmu viena no kārtības uzturētājiem. Lasi

Article article

Bezgalīgais stāsts par partiju finansēšanas problēmām 

Autors:Iveta Kažoka

Latvijas Vēstnesis, 31.10.2007. Lasi

Article article

Tev nebūs deputātu ar likumu biedēt! 2

Autors:Iveta Kažoka

Līdz pat šī gada vasarai es biju pārliecināta, ka zinu, ar ko Latvijā nodarbojas Drošības policija. Lasi

Trisgalvis 255x203

Pārshēmojušies 12

Autors:Iveta Kažoka

KNAB pārbaužu rezultāti apliecina, ka Latvijā turpmāk vairs nebūs tik viegli kvazi-likumīgā ceļā nopirkt politisko varu. Lasi

Article article

Kalvīšoloģija 8

Autors:Iveta Kažoka

Ja Kalvīša valdībai šobrīd patiešām rit pēdējās dienas, mūsu valsts zaudēs izcilu demagogu premjera personā. Ne katrs ir apveltīts ar spēju tik pārliecinoši un ticami runāt lietas, kas tajās dziļāk iedziļinoties, sabirst putekļos. Lasi

4125771147 d97c882df6 b

Rullējot pāri Loskutovam un likumam 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka

Ja KNAB ir notikuši likuma pārkāpumi, valsts amatpersonām ir pienākums tos izmeklēt un nepieļaut to atkārtošanos nākotnē. Lasi

Robi 255x203

Lepnums un aizspriedumi 

Autors:Iveta Kažoka

Žurnālistiem būtu jāapzinās, ka Latvijas tiesnešiem šobrīd vēl nav skaidru vadlīniju tam, ko viņi drīkst un ko nedrīkst saskarsmē ar masu medijiem. Lasi

Merisana 255x203

Cilvēka tiesības uz informācijas nopludināšanu? 

Autors:Iveta Kažoka

Katru reizi, kad žurnālists izšķiras par konfidenciālas informācijas publiskošanu, viņš balansē uz likumpārkāpuma robežas. Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse šajos jautājumos nav konsekventa un viegli prognozējama. Lasi

Sarkanagaisma 255x203

Neieklausīties vairs nevar 4

Autors:Iveta Kažoka

Referendumā viena trešdaļa pilsoņu, kas parasti piedalās vēlēšanās, apliecināja, ka vēlas līdzdarboties. Šis cipars ir pietiekams, lai partijas saskatītu politisko izdevīgumu no šo pilsoņu iesaistes lēmumu pieņemšanā. Lasi

Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. Starpziņojums par 2007. gada martu - jūniju 2

Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka

Ziņojumā apkopoti mediju monitoringa, Saeimas debašu monitoringa un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultāti. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Pēteris Timofejevs

Šis Korupcijas C izlaidums veltīts korupcijas novēršanas un apkarošanas norisēm, kas tik bieži nenonāk avīžu virsrakstos, bet tāpat ir svarīgas. 2006. gadā ne visai godīgi partiju kampaņu finansētāji no juridiska vai politiska soda sevišķi nebaidījās, bet šajā Korupcijas C autori apkopojuši informāciju par tiem, kuri par korupciju sodu ir saņēmuši. Lasi

Kede 255x203(2)

Vēlēšanas: aklo vistiņu spēles analīze 

Autors:Iveta Kažoka

Cerams, ka nākamajās vēlēšanās vairāk mediju spēs veikt svarīgāku funkciju, nekā tikai kalpot par “tiešo pastu” starp partiju kampaņu rīkotājiem un vēlētājiem. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2005. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Andrejs Judins, Iveta Kažoka, Inese Voika

ANOTĀCIJA

Šajā izlaidumā, kas ir jau otrais pārskatu sērijā, izvērtēti KNAB darbības rezultāti cīņā pret korupciju, analizējot KNAB ierosināto lietu iznākumus un tiesu praksi. Secināts, ka tiesu piekoptā sodu politika pret kukuļņēmējiem ir maigāka, nekā vēlējies redzēt likumdevējs.
Lasi

Zibns 255x203

Vēlēšanu kampaņas ierobežojumi – kā neiebraukt grāvjos? 1

Autors:Iveta Kažoka

Ja kampaņas regulējums netiktu vispār mainīts, tā būtu viena no 8.Saeimas lielākajām neveiksmēm. Noteikti nav pieļaujams, ka uz ilgiem laikiem tiktu izgāzta politiskās reklāmas aizlieguma ideja, kas atbilst attīstīto Eiropas valstu praksei. Lasi

Olasbrunas 255x203

Masu mediji un taisnīgas vēlēšanas  1

Autors:Iveta Kažoka

Politikas kopsavilkums (policy brief)

Mūsdienu vēlēšanas nav iedomājamas bez masu saziņas līdzekļiem. Tiem ir milzīga loma demokrātijas procesā: vēlētājs informāciju par kandidātiem, partiju programmām, partiju padarītajiem vai nepadarītajiem darbiem parasti iegūst no medijiem[1]. Šī informācija ne vienmēr ir vispusīga un patiesa, jo arī pašiem medijiem mēdz būt savi vēlēšanu favorīti. Šis politikas kopsavilkums ir veltīts mediju priekšvēlēšanu darbības regulējumam, lai līdzsvarotu vēlētāju intereses pēc informācijas un mediju tiesības uz savu redakcionālo politiku.
Lasi

Salt 255x203

Kampaņu pārkaršana apturēta, reklāmu šovs turpinās 

Autors:Iveta Kažoka

Lai arī kāds būtu izvēlētais risinājums priekšvēlēšanu kampaņas finanšu un kvalitātes uzlabojumam, taču skaidrs ir viens – laika līdz 9.Saeimas vēlēšanām ir ļoti maz. Šobrīd visvairāk trūkst politiskās gribas beidzot pieņemt Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, kas iestrēdzis Saeimā jau vairākus gadus. Lasi

Divlatnieki 255x203

Cik stabili ir priekšvēlēšanu izmaksu griesti? 6

Autors:Iveta Kažoka

Valstīs ar lielu demokrātijas pieredzi likumdevēji nav paļāvušies, ka vēlēšanu izdevumu limitus partijas ievēros ētisku apsvērumu dēļ un ir paredzējuši nopietnus sodus. Latvijā 5000 latu ir maksimālais sods, tāpēc pirms 9.Saeimas vēlēšanām sankciju klāsts būtu jāpaplašina. Lasi