Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Apzinot Latvijas praksi jākonstatē, ka sociālās uzņēmējdarbības jēdziens kā tāds normatīvajos aktos nav atrunāts un sociālā uzņēmējdarbība attīstās gan izvēloties komersanta juridisko statusus, gan izveidojot biedrību un/vai nodibinājumu. Tāpat Latvijas normatīvajos aktos nav atrunāti kritēriji kā nošķirt klasisku biedrību un/vai nodibinājumu vai komersantu no sociālā uzņēmēja, kurš izvēlējies jebkuru no iepriekš minētām juridiskām formām.

Projekta mērķis ir apzināt sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā un sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma izstrādei, uzlabošanai un ieviešanai.

Projekta uzdevums ir izstrādāt analītisku un salīdzinošu pētījumu par tiesisko regulējumu un sociālās uzņēmējdarbības praksi Latvijā un ārvalstīs, piedāvājot grozījumus Latvijas normatīvajos aktos gan attiecībā uz sociālā uzņēmēja juridisko statusu un tā noteikšanas kārtību, gan valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumiem un apmēriem.  

Projekta partneris: Latvijas Pilsoniskā alianse

Projekta ietvaros tapis pētījums "Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību".

Projekta pētnieces A.Lešinskas prezentācija "Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?sociālās uzņēmējdarbības forumā "Laiks iesaistīties!" (prezentācija angļu valodā).

Projekta ietvaros tapušas publikācijas:

 SFL_horizonatls_LV.JPG  

Projektu finansiāli atbalsta Sorosa fonds - Latvija. Plašāka informācija par Sorosa fonda - Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author