Meaningful feedback for courts

  • Project duration: 01.01.2019 - 01.04.2019
  • Project costs: 2396 EUR
  • Financier: ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma
  • Contacts: Agnese Frīdenberga

Domnīca PROVIDUS īsteno Amerikas Vēstniecības atbalstītu projektu.

Tā mērķis ir radīt jēgpilnu un noderīgu tiesas novērtējuma anketu (novērtējot tiesneša darbu, tiesas darbinieku atsaucību, tiesas kā iestādes pieejamību) un veikt pilottestēšanu.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author