Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai

Interešu aizstāvēšana PROVIDUS darbības jomās

2019.gada novembrī tika veikta sabiedriskās domas aptauja “Eirobarometrs”. Aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijā pusgada laikā būtiski samazinājusies iedzīvotāju ticība tam, ka viņu balsij Latvijā ir nozīme. Savas balss ietekmei tic 38% no Latvijas pilsoņiem, kamēr vidējais rādītājs ES valstīs ir 59%. Tādēļ šī projekta pamatmērķis ir parādīt Latvijas sabiedrībai, kādā veidā prasmīga sabiedriskā labuma interešu aizstāvība ļauj ietekmēt Latvijā pieņemtos lēmumus.

Projekts palīdzēs veicināt sabiedrības uzticēšanos valstij un ticību savām spējām ietekmēt Latvijā pieņemtos lēmumus, informējot par to, kā PROVIDUS ekspertiem veicas ar interešu aizstāvību PROVIDUS darbības jomās (it sevišķi pilsoniskās sabiedrības attīstība, laba pārvaldība, tiesu darba efektivitāte, būvniecības drošība, sociālā politika, kā arī politisko partiju stiprināšana), kā arī caur medijiem stāstot par pilsoniskās līdzdalības nozīmi un ietekmi uz valsts pieņemtajiem lēmumiem. PROVIDUS publiskos savus atzinumus, informēs par savām sekmēm un izaicinājumiem valsts pārvaldes un Saeimas organizētajās darba grupās un padomēs. Tāpat PROVIDUS sagatavos informatīvu video sēriju ar Saeimas komisiju priekšsēdētājiem par iedzīvotāju iespējām ietekmēt lēmumus.

Papildus šis projekts sniegs ieguldījumu arī iedzīvotāju piederības sajūtas Latvijai un savstarpējās sadarbības veicināšanā. Projektā paredzētas sarunas par integrācijas jautājumiem ar cilvēkiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā un kuri Latvijā ir ieradušies nesen, tāpat – sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju – festivālā LAMPA tiks organizēta diskusija par mūsdienu cilvēkam nepieciešamajām valodām uzreiz vairākās valodās (latviešu, angļu, krievu) vienlaicīgi. PROVIDUS sniegs atbalstu arī citām NVO.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author