Ja grib, tad var! 141

Sociālie uzņēmumi nav papildus slogs. Tas ir vēl viens veids, kā efektīvi, iesaistot pašu sabiedrību, risināt sociālas problēmas, ar kurām valsts nevar vai netiek galā.

Iesaki citiem:
431382011 26936f49b7
Foto:pulpolux

Jau vairākus gadus aktīvi iesaistos sociālās uzņēmējdarbības koncepta popularizēšanā Latvijā, tai skaitā veicot pētniecību par jomu, sniedzot konsultācijas un vadot mācības. Kāpēc rakstu un runāju par šiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kāpēc satraucos? Tāpēc, ka redzu šo uzņēmumu potenciālu un man sāp politiskā nespēja pieķerties šai jomai un attīstīt to!

Sociālie uzņēmumi ir vēl viens veids vai instruments kā risināt sociālās vai sabiedrībai svarīgās problēmas. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka neviena valsts, lai cik pārtikusi tā būtu, nespēj efektīvi un ātri rast risinājumu dažādām sabiedrībai svarīgām problēmām.

Tas vienkārši nav iespējams, jo nereti valsts izpratne par palīdzību ir kārtējais sociālais pabalsts vai atbalsts, kas nevis risina problēmu, bet aizlāpa vajadzību, sniedzot īslaicīgu risinājumu.

Protams, ne visas sociālās problēmas vienmēr var atrisināt sociālie uzņēmumi, ir jābūt valsts atbildībai un pienākumam sniegt palīdzīgu roku tieši tad, kad to vajag. Bet ir gadījumi, kad sociālie uzņēmumi ir labāks risinājums. Piemēram:

• sociālais uzņēmums „Žēlsirdības māja” ir veidots ar mērķi sniegt alternatīvas dzīves iespējas jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Žēlsirdības mājas jaunieši mācās dzīvot patstāvīgi, apgūst arodu un tiek nodarbināti kafejnīcā. Ja nebūtu šīs organizācijas, daudzi tās audzēkņi savu dzīvi nodzīvotu valsts sociālās aprūpes centros jeb psihoneiroloģiskajās slimnīcās, internātos. Tagad viņiem ir darba prasmes un iespēja dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi.
• sociālais uzņēmums SIA „Dizz” (pazīstams ar zīmolu HOPP) ražo velosipēdus, kas pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tagad gan veci, gan jauni droši var doties izbraucienos, bez vajadzības kādam viņus īpaši atbalstīt vai palīdzēt!
„Otrā Elpa” ir gan lietotu mantu bodīte, gan mazais filantrops, jo visus savus nopelnītos līdzekļus novirza dažādu labdarības projektu realizācijai.

Diemžēl ne visi saprot un novērtē šādu uzņēmumu īpašo nozīmi un pienesumu sabiedrības labklājības celšanā. Ne tikai Latvijā.

Sociālie uzņēmumi Eiropā

2014.gadā tika veikts nozīmīgs pētījums „Sociālie uzņēmumi – vide un atbalsta mehānismi Eiropā („A Map of Social Enterprises and their ecosystems in Europe”), analizējot sociālās uzņēmējdarbības iespējas 29 Eiropas valstīs. Pētījumā konstatēts, ka ikvienā valstī ir sociālie uzņēmumi, taču uzņēmumu skaits un darbības atpazīstamība atkarīga no politiķu izpratnes un vēlmes attīstīt šo uzņēmējdarbības veidu. Ja Lielbritānijā sociālo uzņēmumu skaits ir vairāki desmiti tūkstoši, tad Latvijā – labi ja simts.

Ja Itālijā likumu par sociālajiem uzņēmumiem pieņēma jau 1992.gadā, tad Latvijā – kaut kad pēc n-tiem gadiem sāks rakstīt.

Ja Īrijā, Francijā, Beļģijā un Lielbritānijā lieli un starptautiski juridiskie biroji konsultē sociālos uzņēmumus, tad Latvijā un Igaunijā atbalstu sociālajiem uzņēmumiem sniedz vairākas nevalstiskās organizācijas.

Tieši šī daudzveidība mani pārsteidza, lasot pētījuma secinājumus un 2015.gada janvārī Briselē satiekoties ar juristiem, kuri nodarbojas ar sociālo uzņēmumu atbalsta sniegšanu. Lai gan mēs visi bijām iesaistīti pētījuma procesā kā vietējie eksperti, tikai Latvijas un Igaunijas pārstāvji bija no nevalstisko organizāciju vidus, pārējie – zvērināti advokāti no „lieliem” advokātu birojiem vai mācību spēki no augstskolām. Šīs „lielās aizmugures” pierāda, cik atzītu pievienoto vērtību sociālie uzņēmumi dod citās valstīs.

Otra lieta, kas mani pārsteidza, bija šo ekspertu gados uzkrātā pieredze. Sociālās uzņēmējdarbības koncepts ir samērā jauns - pirmā valsts Eiropā, kas atpazina šādus uzņēmumus, bija Itālija, 1992.gadā pieņemot likumu par sociālajiem kooperatīviem. Kopš tā laika koncepts ir evolucionējis un tagad, runājot par sociālajiem uzņēmumiem, mēs vairs nedomājam kooperatīvus, kas nodarbina noteiktu skaitu personu ar īpašām vajadzībām. Tagad sociālie uzņēmumi ir dažādi gan pēc to juridiskās formas, gan darbības jomas un metodēm. Tāpat šo 23 gadu laikā ir izkristalizējušās pazīmes, kas raksturo ikvienu sociālo uzņēmumu Eiropā, neatkarīgi no piederības konkrētai valstij un tās ir:

1) Uzņēmuma izveides un darbības mērķis vērsts uz konkrētas sociālas vai sabiedrībai svarīgas problēmas risināšanu;
2) Uzņēmums veic aktīvu komercdarbību;
3) Uzņēmuma pārvaldē ir iesaistīti tā darbinieki vai mērķauditorija.

Kur esam Latvijā?

Latvijā, veidojot sociālās uzņēmējdarbības konceptu un rakstot likumisko ietvaru, jāmācās no citiem, kas šo radīšanas periodu jau ir izgājuši. Citiem vārdiem, mums nav jāizdomā jauns velosipēds, atliek tikai pavētīt citu pieredzi un pielāgot mūsu vajadzībām. Tas tika darīts, sagatavojot gan vairākus pētījumus, gan izstrādājot politikas dokumentu „Koncepcija par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”. Bet diemžēl šķiet, ka citu valstu pieredze mums neder, mēs vēlamies mācīties no savām kļūdām! Tas jāsecina, jo Ministru kabinets, apstiprinot sociālās uzņēmējdarbības koncepciju nolēma, ka likumprojekts, kas noteiks sociālo uzņēmējdarbību raksturojošos kritērijus (un iespējams, arī valsts atbalsta mehānismus), valdībā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.jūnijam.

Diemžēl līdzšinējā pieredze, konsultējot sociālos uzņēmumus un pētot to darbības iespējas Latvijā, rada bažas par esošo uzņēmumu spēju izdzīvot līdz 2018.gadam.

Daudzi no uzņēmumiem, kas reģistrēti kā nevalstiskās organizācijas, Biedrību un nodibinājumu likumā noteikto ierobežojumu dēļ nevar paplašināt savu darbību vai to pilnvērtīgi attīstīt. Savukārt tie, kas izvēlējušies komersanta juridisko statusu, darbojas pēc tiem pašiem noteikumiem kā ikviens cits uzņēmumus, neskatoties uz to īpašo lomu vai apgrūtinājumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka kafejnīca, kurā nodarbināti cilvēki ar īpašām vajadzībām, nav konkurētspējīga ar blakus esošo „parasto kafejnīcu” esošo izmaksu dēļ. Tirgus ekonomikas principi ļautu izdzīvot tikai „parastajai kafejnīcai”, bet mums kā ilgtspējīgai sabiedrībai ir vajadzīgi abi šie uzņēmumi - gan tie, kas strādā savam labumam, gan tie, kuru pamatmērķis ir risināt sabiedrībai svarīgu vai sociālu problēmu, šajā gadījumā kafejnīcā nodarbinot cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Sociālie uzņēmumi nav papildus slogs, tas ir vēl viens veids un rīks kā efektīvi, iesaistot pašu sabiedrību, risināt sociālas problēmas, ar kurām valsts nevar vai netiek galā. Tāpēc sāksim darboties jau tagad un beigsim tukši solīt![ 1 ]

Šis raksts ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.
Raksts sagatavots projekta „PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros.
NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

www.sif.lv
www.eeagrants.org
www.eeagrants.lv

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (141) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I am glad to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and execute the idea. Much obliged to you for the post
steam spa steam generator http://steamspa.com/4-ancient-cultures-that-understood-the-benefits-of-steam/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up
residential steam generator steam spa http://steamspa.com/shower-seats/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Smart Bacha

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
backlinks https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr7

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Brilliant article. You have done a pretty good job today. The information was fantastic to read. I am very impressed with this work from you. Thanks for doing this. Keep up the great work
Raceways https://www.cmple.com/projector-mounts

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

The site is looking piece garish and it gets the guests eyes. Outline is really basic and a decent easy to use interface. Flood & Fire Solutions

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks
link https://www.ezebee.com/profile/jacqueline-gonzales

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up
sports tickets http://grandtimeseats.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I am glad to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and execute the idea. Much obliged to you for the post
red wine with resveratrol http://alvinfreeman.soup.io/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I am unquestionably making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary knowledge and incredible stories
cdp choline uridine http://www.archilovers.com/stories/18546/choline-is-an-essential-nutrient-that-many-people-do-not-hear-about.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

A debt of gratitude is in order for sharing the post.. folks are universes best individual in every existences of individual..they need or must succeed to manage needs of the crew
cdp choline uridine http://www.archilovers.com/stories/18546/choline-is-an-essential-nutrient-that-many-people-do-not-hear-about.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Every one of the substance you said in post is too great and can be extremely helpful. I will remember it, much obliged for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks
Anzzi shower column http://www.anzzi.com/product-category/bathroom/freestanding-bathtubs/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I am glad to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and execute the idea. Much obliged to you for the post
meditubs walkin showers http://www.meditubs.com/MeditubOptionalFeatureDetails.aspx?ID=30

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I went over this site and I trust you have a ton of brilliant data, spared to my bookmarks Page Authority Checker

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one
quotemyrig commercial truck insurance rates https://www.365homewarranty.com/find-best-home-warranty-company/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I am unquestionably making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary knowledge and incredible stories
read more here http://thoughts.com/profile/donnareed

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

A debt of gratitude is in order for sharing the post.. folks are universes best individual in every existences of individual..they need or must succeed to manage needs of the crew. Bull's Eye Pest Control in Winchester

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. I can feel that you paid much attention for those articles, as all of them make sense and are very useful
quotemyrig commercial truck insurance rates http://quotemyrig.com/types_of_insurance.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I am unquestionably making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary knowledge and incredible stories. afro shop düsseldorf

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is marvelous" Great work. messestand

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I want you to thank for your time of this wonderful read! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog
read more here https://del.icio.us/ohclocks

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

Its an extraordinary joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is marvelous" Great work.
visit website
http://www.folkd.com/user/VitaMonkUridine

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Smart Bacha

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
view site http://public.bookmax.net/users/resveratrol1

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you if you have ever wished to craft and create successful music on your own
Phil Shawe CEO http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=9458641&privcapId=9458685

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post.
high TF Blog comments https://www.fiverr.com/brayden_ben/give-you-35-high-trust-flow-links-on-high-da-and-pa

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ethen Hunt

Its an extraordinary joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is marvelous" Great work. الابراج اليوم

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren't too busy looking for attention. but I actually thought you have something interesting to say locksmith in pembroke pines http://www.ablocksmithauto.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ethen Hunt

Pleasant to be going to your web journal yet again, it has been months for me. Well this article ive been sat tight for accordingly long. i need this article to complete my task inside of the staff, and it has same theme together with your article. Much appreciated, pleasant offer. cccam server

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
high TF backlinks https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr221

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I want you to thank for your time of this wonderful read! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog
CoC Hack https://derclashofclanshack.de/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Good focuses you composed here..Great stuff...I think you've made some genuinely intriguing points.Keep up the great work. buy fast YouTube views

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

This substance is composed exceptionally well. Your utilization of organizing when mentioning your focuses makes your objective facts clear and straightforward.
learn more here http://ptsdlifeinsurance.blogspot.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work
learn more here http://ptsdlifeinsurance.blogspot.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren't too busy looking for attention. but I actually thought you have something interesting to say
dining table and chairs http://www.wowfurniture.com.sg/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work
truck insurance brokers perth http://guitpro.net/wiki/index.php?title=Find_out_more_about_Top_Trusted_Semi_Truck_Insurance_Companies1478783

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

This substance is composed exceptionally well. Your utilization of organizing when mentioning your focuses makes your objective facts clear and straightforward.
benefits fenugreek capsules https://www.caloriecount.com/users/boart/655656.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I truly awed after read this in light of some quality work and educational contemplations . I just wanna express profound gratitude for the essayist and want you to enjoy all that life has to offer for coming
xbox one custom controllers http://www.customcontrollerss.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I feel emphatically about it and love adapting more on this theme. In the event that conceivable, as you pick up aptitude, would you mind upgrading your web journal with additional data? It is greatly useful for me
real estate title company http://realtco.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

This substance is composed exceptionally well. Your utilization of organizing when mentioning your focuses makes your objective facts clear and straightforward.
crystal decanter prices http://www.tripwolf.com/en/diaries/entry/6026

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. click to read

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle
learn more here https://en.gravatar.com/couponhippo

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

It seems that he government has spent so much money on civil detention and has not paid attention to the real problem.
continue reading this https://www.thedash.com/dashboard/rkG8l_Ih

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
kombyliv https://docs.google.com/document/d/1lOb7LJ1K1PczN2jhuY33D7rnPnTTPIB9SMHCINJcLSw/edit?usp=sharing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I cherish the way you compose and share your specialty! Exceptionally fascinating and distinctive! Keep it coming! continue reading this

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I could notice that you will be a professional your industry ! I will be introducing a web site shortly, along with your details will probably be invaluable for me personally
Chick Fil A Breakfast Hours http://locationsnearmenow.net/chick-fil-a-breakfast-hours/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I could notice that you will be a professional your industry ! I will be introducing a web site shortly, along with your details will probably be invaluable for me personally
Chick Fil A free breakfast http://allfoodmenuprices.com/chick-fil-a-free-breakfast-and-all-you-can-eat-nuggets-specials/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article
meditubs walkin showers http://www.meditubs.com/MeditubOptionalFeatureDetails.aspx?ID=30

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more because i may have an interesting idea for you http://topsocialmedia.net/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post.
seo service http://backlinkswebshop.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I am unquestionably making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary knowledge and incredible stories. werbemittel werbeträger

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

The data you have posted is extremely valuable. The destinations you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... additional Info

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one https://www.dtv-installations.com https://www.dtv-installations.com/service/smart-home-automation

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I am unquestionably making the most of your site. You unquestionably have some extraordinary knowledge and incredible stories. tattoo supplies

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I do trust all of the cncepts you've introduced to your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too short forr newbies.
Derma Vibrance reviews http://www.anotherlunch.com/derma-vibrance-review/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them
High Trust Flow
https://www.fiverr.com/brayden_ben/give-you-35-high-trust-flow-links-on-high-da-and-pa

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.
medical laser parts http://www.laser-tech.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them.
Little Caesars Pizza near me http://locationsnearmenow.net/little-caesars-near-me/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them
credit repair http://www.greentreerepair.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them.
National escrow title https://reltco.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them. http://backlinkswebshop.com/
high page authority backlinks

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have reached the conclusion that you are right about a hefty portion of them. http://topsocialmedia.net/how-to-start-and-create-a-blog http://topsocialmedia.net/how-to-start-and-create-a-blog/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job https://www.carbongames.com/forums/viewtopic.php?f=36&t=21137&view=previous
worldwide

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job <a href="https://www.carbongames.com/forums/viewtopic.php?f=36&t=21137&view=previous" rel="nofollow" target="_blank">worldwide</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

This is an incredible article a debt of gratitude is in order for sharing this educational data. I will visit your site consistently for some most recent post. I will visit your online journal routinely for Some most recent post
iPhone Repair Burlington Vt https://digitaltex.net/services.php

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Amazing article. Extremely intriguing to peruse. I truly love to peruse such a decent article. Much obliged! Portland personal injury attorney

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job
watchfreemoviesonline100k.com http://watchfreemoviesonline100k.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
pacific andes investigation https://pacificandesnews.wordpress.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I truly thank you for the profitable data on this incredible subject and anticipate more extraordinary posts. Much appreciated for getting a charge out of this magnificence article with me.
Het vinden van een goede bonus https://docs.google.com/document/d/16Z6jbNLgLZYhi_wmkR_YYKv6t7X8rbHM9kPOR90s32A/edit?usp=sharing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

would like to thank you for the efforts you have made in writing this article
Online Casino Nederland http://parcasino.com/nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I am glad to discover this post Very valuable for me, as it contains parcel of data. I Always like to peruse The Quality and happy I discovered this thing in you post.
Abonnement op Kunst https://docs.google.com/document/d/1t7lD5mBYmEI8vEcb3Vg8pbGEBK971MaCxa_VDW6ZLC8/edit?usp=sharing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article
price review https://slashdot.org/~bestalyze

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offering such a helpful information here.
nouvalift cream http://nouvaliftcream.com/nouvalift-instant-wrinkle-reducer/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I hurt to pay heavily for England football travel packages no matter what the outcome of the game may be. This would require you to carefully analyze your competition timetable
40 links http://roychio.blogspot.sg/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I might I be able to wish to recommend you few fascinating things or counsel. http://55printing.com http://55printing.com/cheap-every-door-direct-mail-eddm-printing/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
solarmovies http://solarmovie.sc/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I have perused this post and on the off chance that I might I be able to wish to recommend you few fascinating things or counsel. Maybe you could compose next articles alluding to this article
Online Casino View https://docs.google.com/document/d/1Z7n9_EB-H4NpwQP0yVYUcCSoSmjlyQC_xfvAQaGINe8/edit?usp=sharing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I as of late ran over your website and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don"t realize what to say aside from that I have delighted in perusing.
Houston Tummy TucK http://avanteplasticsurgery.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I’ll bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly. I am reasonably
Online Roulette Spelen https://docs.google.com/document/d/18TFzwPPV6UCZYhv556UreqdOw00zh9lW4VTbEsCd0/editusp=sharig

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I have perused this post and on the off chance that I might I be able to wish to recommend you few fascinating things or counsel. Maybe you could compose next articles alluding to this article.
Bob Ross zijn stijl https://docs.google.com/document/d/1tN_4c9UFdoKCZnSbFtQkYngGQCamLD5xAWS1GJrwxD0/edit?usp=sharing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this.
katering http://kateringammattilaiset.net/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

It was a brilliant opportunity to visit this sort of site and I am cheerful to know. much obliged to you such a great amount for allowing us to have this open door
Trust Flow https://www.fiverr.com/brayden_ben/do-20-high-pr-backlinks-pr5-to-pr7

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Baba Ki Rani

I am all that much satisfied with the substance you have said. I needed to thank you for this extraordinary article.
Netent Casino's http://www.netentcasinos.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

It was a brilliant opportunity to visit this sort of site and I am cheerful to know. much obliged to you such a great amount for allowing us to have this open door
iPad Roulette http://ipadroulettespelen.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
Hotel Sea World Resort en Spa http://sea-world-resort.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
Betsoft online casino http://www.betsoftcasino.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I have not been on this page in quite a while... then again it was another satisfaction to see It is such a critical point and overlooked by such a large number of, even experts. experts. I thank you to help making individuals more mindful of conceivable issues

Nederlandse Casino's met free spins http://freespins.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I feel firmly about it and also really like comprehending far more with this particular subject matter. In case doable, when you get know-how, is it possible to thoughts modernizing your site together with far more details
to buy tramadol http://www.i-buy-tramadol.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Shim Raa

I acknowledge all that you have added as far as anyone is concerned base.Admiring the time and exertion you put into your online journal and point by point data you offer

High Trust Flow Backlinks https://www.fiverr.com/brayden_ben/give-you-35-high-trust-flow-links-on-high-da-and-pa

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I like to think I’m much funnier than Dave but don’t ever tell him that because I’ve asked him for a job a couple of times and even though he’s taken out a restraining order on me and
Duurzame Biobrandstoffen https://docs.google.com/document/d/10JyEQgeZZx8iKaUuc9zj_hwI7u7rjCEHqyoCLMk4pog/edit?usp=sharing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I acknowledge all that you have added as far as anyone is concerned base.Admiring the time and exertion you put into your online journal and point by point data you offer
Bestewereldreizen https://docs.google.com/document/d/1Y4-wEzHLmpq5_z0ZSeyl9r8efUKV-LLxm2Ju4WN0n1E/edit?usp=sharing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
free link building https://foursquare.com/user/214839444/list/supremacy-seo

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site.
Blackjack-spelen http://blackjack-spelen.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I truly thank you for the profitable data on this incredible subject and anticipate more extraordinary posts.
Het online frettenpaleis http://frehof.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Grigol Margiani

I was checking constantly this blog and impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot.
http://restaurants-nearme.us/chinese-food-near-me/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I hurt to pay heavily for England football travel packages no matter what the outcome of the game may be. This would require you to carefully analyze your competition timetable
Pay safe card casinos http://www.paysafecardcasinos.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I hurt to pay heavily for England football travel packages no matter what the outcome of the game may be.
Piercings Algemeen http://thepiercingstudio.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site
promotie Goes http://goespromotie.nl

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post
online slots spelen http://netentslots.nl/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service
more info http://www.kwick.de/DebraJones/blog/entry/137009815/celestron-21035-travel-scope-review/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I am a major devotee to remarking on web journals to advise the website essayists realize that they've added something beneficial to the internet!.
Mimmi Lähteenoja http://www.leffanurkka.fi/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it.
maapalloistuminen http://www.globaalifoorumi.fi/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it.
ilmaisbonukset http://casinobonusfinland.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your Voice is the app for you if you have ever wished to craft and create successful music on your own
Shakkiklubi http://rovaniemenshakki.net/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I hope I get to have more such times! Please keep this coI really had a wonderful time reading this
kirjallisuuspäivät http://www.kirjastopaivat.fi/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

I was checking constantly this blog and impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot.
astro website design http://astrowebmarketing.com/prices/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I expected work no less than this from you and you've not disappointed me. This is great work from your side, my friend. I just hope that you can continue this in the future as well
fantastic guy http://www.cocolah.com/introcuction/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!!
kissarodut http://ruotsinkissat.fi/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I discover profitable employments for me so I would recommend please result in these present circumstances site and take the risk from here
kalastaminen http://www.gokalastus.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

A masterpiece of craftsmanship, produced in a limited edition of 100 pieces, "Beauté du Siècle" is the fruit of the work of more than ten artists and craftsmen.
good web designer http://www.danielmonzon.com/i-dream-of-edith/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again
Dehydrated Vegetables http://dehydratedvegetables.net/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you.
Candles to Go http://buyaustraliancandlesonline.weebly.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I have read many of your articles. It's very interesting and meaningful, it helps me have more knowledge about life.
kit tattoo http://www.tattoo-supply.it/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again

free link building https://foursquare.com/user/214839444/list/supremacy-seo

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again
travellers usa http://www.observatorio.org/what-do-you-need-to-know-before-traveling-to-the-united-states/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Great site and a great topic as well I really get amazed to read this. It’s really good. I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful
salvia for sale https://www.salviaextract.com/buy-salvia/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so
pure slim cleanse http://healthsupplementtrials.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Interesting website, i read it but i still have a few questions. shoot me an email and we will talk more because i may have an interesting idea for you.
charcoal briquettes for odor http://n4g.com/user/score/caramelizedye

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
aqib lala

Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you
Locationsnearmenow http://locationsnearmenow.net/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you
ajmer sightseeing http://brightcab.com/jaipur-to-ajmer-taxi/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you
free 0800 calls from mobile http://0800-company.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your Voice is the Karaoke app for you if you have ever harbored a secret desire to be a music star with your own bevy of fans. Your Voice is the app for you
recommended reading http://aaronlong.soup.io/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post
private investigators http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my web site

Singapore investigator http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
Star-Fin Screw Piles https://goo.gl/rn7FG9

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know
deutsche 360 http://www.deutsche360.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you
Singapore investigator http://www.sk.com.sg

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your web journal. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles

boom beach trucos http://boombeachhackandcheats.org/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

You have to waste less time to search your obligatory matter on web, because these days the searching ways of search engines are nice. That's why I found this article at this point http://toursmiamitokeywest.com/ http://toursmiamitokeywest.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

It's such as you pay plenty of effort and time on your web log. I actually have bookmarked it and that i am trying forward to reading new articles Cheap flyers http://www.printingvip.com/products/clubflyers

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

You got guys not knowing what play is being run, Larry Drew isn't drawing anything, and you got a bunch of different guys talking at once his explanation http://blaranem.dudaone.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging
club flyers templates http://www.customtshirtusa.com/2016/03/21/club-flyers-cheap-event-and-party-club-flyer/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this blog http://www.55printing.com/cheap-club-flyers-printing/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging
work from home http://affiliateuniversity.pen.io/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

This book gives you step wise extensive guide along with three golden lessons that helps your kids learn all the right things about survival
Club Flyer http://www.printingvip.com/products/clubflyers

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work
assignment help http://my-hw.org/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post...
key west tours from miami http://www.magicalkingdomvacation.com/1/post/2014/04/create-a-wild-adventure.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post...
55Printing http://55printing.com

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
AqIb KhAn

I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article.
flyers for cheap
<a href="http://www.netincomeformula.info" target="_blank">extra income home</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle...
Ferry from Miami to Key West https://www.behance.net/gallery/33830826/Miami-or-Key-West-Water-Tours

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Ashar Arain

I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article.
flyers for cheap http://paydayloansaustraliafsg.com/importance-of-brochure-printing/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Imtiaz Ali

I visits your site frequently and recommended it to me to read also. The writing style is superior and the content is relevant. Thanks for the insight you provide the readers!
Calendar Printing http://www.printingvip.com/products/calendars

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Rasma Pipike

Paldies Agnese par rakstu. Neskatoties uz to, ka šī tēma bijusi aktuāla citos Saeimas un NVO forumos, arī šogad ta tika ietverta foruma dienas kārtībā. Forums notiks 29. maijā un aicinu visus uz to nākt, lai panāktu, ka valsības lēmums, kas noveda sociālās uzņemējdarbības attīstību Latvijā šajā latentajā stāvoklī tiktu pēc iespējas ātrak pārskatīts. Tas nepieciešams, jo, pirmkārt, tas Latvijas sociālo uzņēmumu konkurētspēju ES ja ne paralizē, tad būtiski samazina, otrkārt, sociālajam uzņemumam nepieciešams Tevis pieminētais strukturētais atbalsts pirmajos trīs gados, jo pēctam tas būs vai nu nobankrotējis vai arī nostājies pats uz savām kājām un treškārt, vienā brīdī tā sabiedrības daļa, kas piedalās ziedošanā var sasniegt stadiju, kad tā nevēlas dalīties vai nu ar lūdzēju, vai nu ar valsti un sociālā uzņemējdarbība tomēr var būt tas instruments, kas rod līdzsvaru starp galejībām - visu ziedotaji vai - visu valsts.

Saistītie raksti
634474862 a86579a528%20(1)

Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību 0 Autors:Agnese Lešinska, Gatis Litvins, et al

Citi autora darbi
5571593357 3022daa6c1 o

Developing legal systems to support social enterprise growth 61 Autors:Ekspertu grupa, t.sk. Agnese Lešinska