Ekonomiskās pētniecības kapacitātes uzlabošanas iespējas

  • Autors:Alfs Vanags, Jūlija Alašejeva, Vjačeslavs Dombrovskis (Baltijas Starptautiskais Ekonomiskās Politikas Studiju Centrs, BICEPS), Daniels Jeļisejevs (SIA Baltijas Konsultācijas)
  • Organizācija:Ekonomikas ministrija
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu

Anotācija

Iesaki citiem:

Pētījumā analizēti iemesli, kuru dēļ ekonomikas pētniecības kapacitāte Latvijā ir nepietiekama, kā arī izvērtēti risinājumi tās uzlabošanai, kā labāko iespēju piedāvājot neatkarīga ekonomikas pētniecības institūta dibināšanu.

Balstoties uz pētījumu pasūtītāju un veicēju aptaujām, autori secina, ka pastāvošā ekonomikas pētniecības sistēma ir sašķelta, to raksturo neliela mēroga, īslaicīgi un neefektīvi projekti, kā arī finansējuma trūkums, savukārt politikas veidotāji vērtē vietējās pētniecības kvalitāti tikai kā "vidēju". Tajā pat laikā Eiropas Savienībā pieaug pieprasījums pēc “uz pierādījumiem balstītas” politikas veidošanas un Latvijā vērojams būtisks atbalsts neatkarīga ekonomikas izpētes institūta attīstīšanai, kas pildītu administratīva koordinatora funkcija starp pētniekiem un politikas veidotājiem, kā arī sabiedrību. Pētījumā izvērtēta citu valstu, tajā skaitā Somijas un Īrijas, pieredze ekonomisko pētījumu jomā, kā arī aplūkotas stiprās, vājās puses un riski trīs risinājuma variantiem:


  • neatkarīga ekonomikas pētniecības institūta dibināšanai pēc Īrijas parauga, pētniecības uzlabošanu;

  • pētniecības uzlabošanai, nostiprinot eksistējošos pētniecības institūtus un slēdzot ar tiem ilgāku pasūtījumu līgumus, kā arī apmaksājot rezultātu izplatīšanu;

  • vienības dibināšanai valsts pārvaldes aparāta ietvaros, kas atbildētu par pētniecības koordinēšanu un rezultātu izplatīšanu.


Autori secina, ka pēdējo divu alternatīvu realizēšanā pastāv liels risks, ka iztērējot vairāk līdzekļu, reāli uzlabojumi pētniecības kvalitātē tiem nesekos, tāpēc kā ieteicamais risinājums detalizēti izvērtēti neatkarīga pētniecības institūta dibināšanas administratīvie un praktiskie aspekti.Ekonomiskās pētniecības kapacitātes uzlabošanas iespējas

(latviski, Word DOC, 527 Kbpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi