Konference (2)

Video par to, kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt protesta pasākumu 

Autors:Providus

Par to, kā pilsoniskajam aktīvistam saorganizēt protesta pasākumu. Lasi

Article research

Pētījums "Par tiesāšanās izdevumu apmēra, valsts nodevas veidošanās mehānisma un valsts nodevas apmēra pamatojuma noteikšanu civillietās Latvijas republikā" 

Autors:Edgars Peičs

ANOTĀCIJA

Pētījumā aplūkots valsts nodevas veidošanās mehānisms Latvijā un salīdzināts ar Vācijas civillietu nodevas veidošanās mehānismu. Uz analīzes pamata izstrādāti secinājumi un priekšlikumi Latvijas apstākļiem optimāla valsts nodevas mehānisma ieviešanai un valsts nodevas apmēra noteikšanai civillietās.
Lasi

Article research

Pētījums "Par tiesu prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģiju" 

Autors:Māris Vainovskis

ANOTĀCIJA

Pētījuma mērķis ir veicināt un pilnveidot informācijas par Latvijas tiesu judikatūru pieejamību tiesnešiem, kā arī sabiedrībai. Pētījumā analizēta tiesu prakses kā tiesību avota nozīme, tiesu prakses apkopošanas metodoloģija ārvalstīs un Latvijā u.c. jautājumi.
Lasi

Atlets 255x203

Interešu konflikts. Bez politiskās mērces, lūdzu! 1

Autors:Linda Austere

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas starpziņojumā par E.Repšes finansiālajām darbībām tiek krietni paplašināta interešu konflikta izpratne, ietverot ne vien reālu, bet arī potenciālu un šķietamu interešu konfliktu. Tagad jānoskaidro, kā šādu atbildības latiņu pastāvīgi un konsekventi piemērot arī turpmāk un ne tikai pret politiskajiem oponentiem. Lasi

Klaipini 255x203

Starptautiskā sabiedrība vienojusies cīņai pret korupciju 

Autors:Providus

Pagrieziena punkts visas pasaules valstu cīņā ar kukuļņemšanu – šis ir viens no apzīmējumiem, kas veltīts ANO Pretkorupcijas konvencijai, ko jau parakstījušas vairāk kā simts pasaules valstis. Ko Latvija iegūs, parakstot un ratificējot konvenciju? Lasi

Policdraugi 255x203

Policistu pārkāpumi – kādu problēmu sekas? 2

Autors:Ilze Ruķere

Turpinot ignorēt policijas vajadzības, policistu pieļautie pārkāpumi nemazināsies. Visi turpinās kritizēt policiju, un tā turpinās justies nesaprasta, nenovērtēta un strādās kā iepriekš. Lasi

Grinkis 255x203

Glābšanas riņķis būvniekiem: korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā 2

Autors:

Ja visus likumus un noteikumus, kas regulē būvatļauju izsniegšanu, apkopotu vienā datorsimulācijā, sistēma ātri vien apstātos loģiski neatrisināmu pretrunu un neskaidrību dēļ. Lasi

Aloskutovs 255x203

Tiesības necieš tukšumu 

Autors:Providus

Recenzija par pētījumu "Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā" Lasi

Img 9713 800

Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā  

Autors:Klāvs Sedlenieks

Formālās normas, likumi un noteikumi, kas regulē būvatļauju saņemšanu Latvijā, ir neskaidri, pretrunīgi un reizēm pat neizpildāmi. Tai pat laikā tiesas ceļā risinātu strīdu starp būvatļauju saņēmējiem un izsniedzējiem tikpat kā nav. Oficiāli strīdi un domstarpības vispār ir reta parādība šajā sfērā. Kā tas var būt? Lasi

Article research

Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā 

Autors:Klāvs Sedlenieks

ANOTĀCIJA

Formālās normas, likumi un noteikumi, kas regulē būvatļauju saņemšanu Latvijā, ir neskaidri, pretrunīgi un reizēm pat neizpildāmi. Tai pat laikā tiesas ceļā risinātu strīdu starp būvatļauju saņēmējiem un izsniedzējiem tikpat kā nav. Oficiāli strīdi un domstarpības vispār ir reta parādība šajā sfērā. Kā tas var būt?
Lasi

Solot 255x203

Kā pareizi apstrīdēt administratīvo aktu? 

Autors:Providus

Lai arī Administratīvā procesa likums (APL)jau darbojas, daudzās institūcijās spēkā ir vēl vecā apstrīdēšanas kārtība, kur personai jāiziet cauri vairākkārtējam apstrīdēšanas procesam, līdz viņa var savu taisnību aizstāvēt tiesā. Kaut no APL normām izriet - administratīvais akts ir apstrīdams vienā augstākā pakāpē vai arī tūlīt tiesā. Lasi