Raksts

Vizuālā tiesa


Datums:
01. septembris, 2013


Autori

Agnese Frīdenberga


Foto: noahg

Latviju pamatoti var uzskatīt par valsti-pionieri Eiropā. Tagad informācija par situāciju katrā Latvijas tiesā ir pieejama tiešsaistē un tiek atjaunota vienu reizi diennaktī. Kā tas kalpo sabiedrības interesēm un vajadzībām?

Tiesu pārslodze, ilgā lietu izskatīšana, nevienveidīga tiesu prakse un maz izmantoti alternatīvie strīdus risināšanas mehānismi – tās ir problēmas, par kurām regulāri dzirdam no politiķiem, politikas pētniekiem un ekspertiem. Tikai daži zina un apzinās problēmas patiesos apmērus. Pārējie bārstās ar pieņēmumiem un uztur mītus, kas veicina greizas informācijas tālāku izplatību. Nezināšana veicina sabiedrības neapmierinātību ar tiesu darbu Latvijā vispār, un ļauj politiķiem izteikt nepatiesus spriedelējumus par tiesu darba kvalitāti.

Tā bija līdz brīdim, kad par reālo situāciju ikkatrā Latvijas tiesā un tiesu sistēmā kopumā, varējām uzzināt tikai izburoties cauri tiesu statistikas džungļiem un atskaišu palagiem, kas pieejami daudz un dažādās interneta vietnēs. Publiski pieejamie statistikas dati par situāciju tiesu sistēmā bija veidoti kā bezgalīgas excel tabulas, kur atspoguļota ļoti plaša informācija.

Nezināšana veicina sabiedrības neapmierinātību ar tiesu darbu Latvijā.

2013.gada jūnijā plašākas sabiedrības rīcībā nonāca portāla tiesas.lv jaunā versija. Tagad tā ikvienam interesentam dod iespēja uzzināt jaunāko informāciju par situāciju katrā Latvijas tiesā.

Pasaulē ir tikai dažas valstis, kur informācija par to, kas notiek tiesā, ir pieejama tiešsaistes režīmā un regulāri – vienu reizi diennaktī tiek atjaunota. Tiem, kuri vēlas izprast cēloņsakarības dažādām, ar tiesvedību saistītām problēmām, ir jāpēta dokumentu kalni.Taču šāda pētniecība nereti ir bezjēdzīga, jo dati nav aktuāli, tajos ir grūti orientēties, un nereti tie nesniedz atbildi uz galveno jautājumu – kas traucē tiesu veikt savu darbu vēl labāk un kvalitatīvāk? Lai uzzinātu, cik ilgā laikā konkrētā tiesa izskatīs lietu vai uzzinātu kāda ir tiesnešu noslodze, arī potenciālajiem prāvniekiem, atbilde jāmeklē tabulās, kuras grūti uztvert un izlobīt vajadzīgo informāciju.

Pieejamās informācijas apjoms

Portālā tiesas.lv atspoguļotā informācija ir sadalīta trīs lielos blokos – vispārīgā informācija par tiesas darbu; informācija par tiesas nolēmumu stabilitāti un izvērsta informācija par konkrētās tiesas attiecīgajiem darba rezultātiem.
Ikvienam ir iespēja uzzināt vispārīgu informāciju – kas notiek tiesā. Ir iespējams noskaidrot, cik lietas (krimināllietas, civillietas vai administratīvās lietas) saņemtas konkrētā tiesā no gada sākuma. Var uzzināt, cik lietas vidēji atrodas viena tiesneša pārziņā un kāds ir vidējais lietu izskatīšanas ilgums konkrētajā tiesā. Tāpat portālā ir apkopota aktuālā informācija – kādas lietu kategorijas tiesā ienāk visbiežāk un, kāds ir pabeigto lietu skaits kopš gada sākuma.

Aktuālais statistiskas datu apkopojums, ir ļoti noderīgs politikas veidotājiem un plānotājiem. Beidzot ir pieejams rīks, kas ļauj konstatēt, kāda ir aktuālā tiesu noslodze katrā tiesā Latvijā un atklāj vājos un stipros posmus tiesu sistēmā (rīks dod iespēju konstatēt, kuras tiesas ir mazāk noslogotas un, kurām nepieciešamam tūlītēja palīdzība). Šī informācija var būt noderīga, kad tiek gatavoti politikas dokumenti vai izstrādātas izmaiņas normatīvajos aktos, kas skar tiesu darbu. Tāpat portālā pieejamā informācija par konkrētās tiesas pieņemto nolēmumu stabilitāti, ļauj konstatēt, kuras tiesas tiesnešiem vajadzētu papildināt savas zināšanas un kādā tiesību nozarē, kas lieti noder, plānojot mācības tiesnešiem.

Zemāk, piemērā redzams, kādi pieteikumi vai lietas ienākušas Jūrmalas pilsētas tiesā no šā gada sākuma līdz 12.augustam, konstatējot, ka civillietas dominē saņemto lietu skaitā, un kopumā tās ir 615 lietas, kas tiesā saņemtas kopš 2013.gada 1.janvāra.

Savukārt statistika par vidējo lietas izskatīšanas ilgumu, uzskatāmi parāda, ka Jūrmalā lietas izskata gandrīz mēnesi ilgāk, nekā tas ir citās tiesās valstī (vidēji). Iespējams, ka šāda informācija atturēs kādu potenciālo prāvnieku no lietas ierosināšanas tiesā un motivēs izvēlēties citus, ārpus tiesas, pieejamus strīdus risināšanas instrumentus – izlīgumu vai meditāciju. Savukārt, tiesvedības procesā jau iesaistītām personām būs iespējams apmēram aprēķinātu brīdi, kad tās saņems tiesas spriedumu lietā.

Tiesvedības statistika. Vidējais lietas izskatīšanas ilgums (mēneši) tiesā sadalījumā pa lietu veidiem pirmajā instancē
3.6 – Vidējais lietas izskatīšanas ilgums Jūrmalas pilsētas tiesā krimināllietām pirmajā instancē
2.5 – Vidējais lietas izskatīšanas ilgums citās tiesās krimināllietām pirmajā instancē
4.3 – Vidējais lietas izskatīšanas ilgums Jūrmalas pilsētas tiesā civillietām pirmajā instancē
1.7 – Vidējais lietas izskatīšanas ilgums citās tiesās civillietām pirmajā instancē

Ļoti būtisks informācijas apjoms ir apkopots sadaļā par tiesas pieņemto nolēmumu stabilitāti. Statistika ļauj uzzināt, cik daudzi tiesas pieņemtie nolēmumi (lēmumi un spriedumi) ir pārsūdzēti nākamajā tiesu instancē un, kāds ir tās nolēmums. Ir vizualizēti dati par to, cik pārsūdzētie spriedumi atstāti negrozīti, cik grozīti un, cik lietas nosūtītas atkārtoti jaunai izskatīšanai. Šī informācija ir īpaši svarīga, vērtējot tiesu sistēmas efektivitāti un tiesnešu darbu. Ja kādā no tiesām ir liels atcelto vai grozīto spriedumu skaits, ir pamats satraukties par konkrētās tiesas tiesnešu kvalifikāciju. Jebkura kļūda vai nekvalitatīvs zemākās instances tiesas darbs ir papildus slodze nākošai tiesu instancei. Padarot publiski pieejamu informāciju par tiesu darba kvalitāti, ir radīts rīks kā ātri un objektīvi atrast vājos punktus tiesu sistēmā.

Ja kādā no tiesām ir liels atcelto vai grozīto spriedumu skaits, ir pamats satraukties par konkrētās tiesas tiesnešu kvalifikāciju.

Vērtīga statistika apkopota sadaļā „Darba rezultāti”. Šeit tiek apkopoti tiesu nolēmumu rezultāti gan kriminālprocesā, civilprocesā, gan administratīvajā procesā. Attiecībā uz darba rezultātiem kriminālprocesā, portālā ir apkopota statistika par tiesas noteiktiem sodiem personām, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus. Jāatzīst, ka nav vizualizēta statistika par visiem Krimināllikumā noteiktiem noziedzīga nodarījuma veidiem, bet pašiem izplatītākajiem – huligānisms, narkotiku glabāšana un izgatavošana, smagu miesas bojājumu nodarīšana. Papildus tam ir apkopota informācija, cik personas ir notiesātas, pamatojoties uz šiem Krimināllikuma pantiem. Līdzīga statistika tiek apkopota arī attiecībā uz administratīvā pārkāpuma lietām, kas saņemtas tiesā. Tiek apkopota statistika par tādiem administratīvajiem pārkāpumiem kā transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, sīkais huligānisms, alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, un ļaunprātīga nepakļaušanās policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai.

Informācija par tiesas piemērotiem sodiem īpaši noderīga, analizējot sodu politiku valstī un to kā konkrētā tiesa, vērtējot lietas materiālus, veicina vienveidīgu sodu praksi visā valstī. Nepašaubāmi, ka tikai no statistikas datiem nevarēs secināt, ka viena tiesa ir nepamatoti barga, cita pielaidīgāka. Taču tendences būs redzamas un no tām varēs izdarīt secinājumus.

Sadaļā par darba rezultātiem civillietās ir iespējams uzzināt, kādas civillietu kategorijas tiesā ir saņemtas, cik izskatītas un cik pabeigtas, sākot no gada sākuma. No zemāk norādītā piemēra varam uzzināt, ka Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā kopš šā gada sākuma līdz 2013.gada 13.augustam ir ierosinātas 44 lietas par juridisko personu maksātnespēju un 49 lietas – par fiziskas personas maksātnespējas procesu. Šī informācija veido vispārīgu ainu par tiesā izskatāmo lietu veidiem, norādot uz aktuālām problēmām sabiedrībā un konkrētā pilsētā, reģionā.

Kur statistikas dati noslēpti?

Diemžēl viss nav tik labi kā vēlētos. Lai datus atrastu, tos diezgan ilgi ir jāmeklē. Tas saistīts ar portāla tehnisko risinājumu. Šeit esam radījuši īsu pamācību, kā nokļūt līdz statistikai.


Tiesas.lv


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!