Raksts

Valsts pārvaldes institūciju 2001.gadā pasūtīto pētījumu rezultātu izvērtējums (analīze)


Datums:
12. aprīlis, 2002


Autori

Providus


[i]IZM sagatavotais pārskats par 2001. gadā valsts pārvaldes institūciju pasūtītajiem pētījumiem[/i]

2001.gada budžetā valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu finansēšanai bija iedalīti līdzekļi 554571 lata apmērā.

Pēc Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojuma “Par valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu finansēšanu 2001.gadā” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 85.nr.) pieņemšanas, saskaņā ar Ministru kabineta 02.03.1999. noteikumu nr.77 “Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu pieteikšanas, izvērtēšanas un finansēšanas kārtība” 17.punktu, institūcijas sadalīja tām paredzētos finansu līdzekļus pieteiktajiem projektiem, ievērojot to prioritāti un zinātniskās ekspertīzes atzinumus, un slēdza ar attiecīgajiem izpildītājiem līgumus par valsts pārvaldes institūcijas pasūtītā pētījumu veikšanu. Tas apstāklis, ka attiecīgo pētījumu veikšanai reāli bija atlikuši vairs tikai seši mēneši, vienādi negatīvi ietekmēja visu institūciju pasūtīto projektu izpildes kvalitāti, kā arī attiecīgās dokumentācijas kvalitāti.

Saskaņā ar MK noteikumiem nr.77, projektu pasūtītāji – institūcijas pašas ir atbildīgas par pasūtīto projektu rezultātu atbilstību attiecīgajos pieteikumos formulētajiem jautājumiem, pētījumu rezultātu apspriešanu, praktisko izmantošanu, kā arī izvērtē veiktos pētījumus un attiecīgajos informatīvajos pārskatos raksturo pētījumu rezultātus, to praktisko nozīmi un konkrēto pielietojumu. Izglītības un zinātnes ministrija apkopoja un savas kompetences ietvaros salīdzinoši izvērtēja minēto informāciju, jo, atbilstoši MK noteikumiem nr.77, iepriekšējo (iepriekšējā gada) pētījumu rezultāti ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā, sagatavojot un saskaņojot ar institūciju pārstāvju komisiju finansējuma sadalījumu kārtējā gada pētījumu projektiem.

Gandrīz visus 2001.gadā pabeigtos pētījumus institūciju atbildīgās amatpersonas ir novērtējušas ar “teicami” vai “labi”. Šim vērtējumam lielā mērā ir formāls un subjektīvs raksturs. Tāpēc, sagatavojot 2002.gadam pieteikto pētījumu finansējuma sadalījuma projektu (priekšlikumu) saskaņošanai ar institūciju deleģēto pārstāvju komisiju (Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu finansējuma sadalījuma komisija), Izglītības un zinātnes ministrija ņēma vērā ne tik daudz minētos institūciju praktiski vienādi augstos vērtējumus pabeigtajiem projektiem, kā pētījumu informatīvajos pārskatos institūciju atbildīgo amatpersonu sniegto informāciju par pabeigtajiem pētījumiem, to galvenajiem rezultātiem un rezultātu konkrēto praktisko pielietojumu, kā arī institūciju sniegto informāciju par pabeigto pētījumu atbilstību valsts un attiecīgo nozaru prioritātēm. Papildus tika ņemts vērā institūciju attiecīgā darba (2001.gadā) organizatoriskais līmenis, jo institūciju atbildīgo amatpersonu operativitāte organizējot pētījumu pasūtīšanu un nodrošinot attiecīgo projektu izpildes pietiekošu kontroli ietekmē arī pētījumu rezultātu kvalitāti.

Izglītības un zinātnes ministrijas vērtējums ballēs (vērtējuma īpatsvars Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu finansējuma sadalījuma komisijai saskaņošanai piedāvātajā finansējuma sadalījuma projektā – 25%) institūciju 2001.gadā pasūtīto pētījumu rezultātiem un institūciju 2001.g. attiecīgajam darbam kopumā:

AM – 20; EM – 10; FM – 20; IeM – 15; IZM – 20; KM – 20; LM – 25; SM – 15; TM – 20; VARAM – 25; ZM – 20; ĪUMVRLS – 20 (ĀM – -;netika vērtēts, jo ĀM ar lielu novēlošanos iesniedza projektu pieteikumus 2002.gadam, un līdz ar to nebija iespējams kopējais vērtējums).

Sagatavojot sekojošo informāciju sadalījumā pa ministrijām, Izglītības un zinātnes ministrija nepieciešamības gadījumos lūdza attiecīgo institūciju par pasūtītajiem pētījumiem atbildīgās amatpersonas precizēt (konkretizēt) iesniegto informāciju par 2001.gadā pabeigtajiem pētījumiem. Līdz ar to, sekojošajās tabulās apkopotā informācija pietiekošā mērā raksturo 2001.gadā pētījumu kvalitāti.

Valsts pārvaldes institūciju 2001.gadā pasūtīto pētījumu projektu
galvenie rezultāti un to konkrētais praktiskais pielietojums

(Izglītības un zinātnes ministrijas analītiskais apkopojums sagatavots, pamatojoties uz institūciju attiecīgo atbildīgo amatpersonu sniegto informāciju un iesniegtajiem pētījumiem (atskaitēm))

1. Aizsardzības ministrija

AM pasūtīto projektu tematika atbilst AM noteiktām vadlīnijām 2001.gadam Valsts aizsardzības sistēmas attīstībai.

2. Ārlietu ministrija

3. Ekonomikas ministrija

EM pasūtīto projektu tematika atbilst 1)Valdības deklarācijā, 2)Enerģētikas politikā elektroenerģētikas sektorā, 3)Latvijas ilgtermiņa ekonomiskajā stratēģijā noteiktajām prioritātēm.

4. Finansu ministrija

FM pasūtīto projektu tematika atbilst Valdības deklarācijā, FM rīcības plānā noteiktajām prioritātēm.

5. Iekšlietu ministrija

IeM pasūtīto projektu tematika atbilst Valdības deklarācijā, ES Direktīvās (Nr.89/106/EC, 1999/92/EC, 89/106/EC,1999/92/EC) un LR attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prioritātēm un uzdevumiem.

6. Izglītības un zinātnes ministrija

IZM pasūtīto projektu tematika atbilst Valdības deklarācijā, Latvijas nacionālajā programmā integrācijai ES, ES direktīvās, LR normatīvajos aktos noteiktajām u.c. prioritātēm un uzdevumiem.

7. Kultūras ministrija

KM pasūtīto projektu tematika atbilst Valdības deklarācijā un Nacionālajā programmā “Kultūra” noteiktajām prioritātēm.

8. Labklājības ministrija


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!