Raksts

Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai


Datums:
23. novembris, 2020


Autori

Agnese Frīdenberga


Foto: Anna Shvets

Vadlīnijās apskatīti dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, piemēram, privileģētie līgumi, līguma izpildes speciālie noteikumi.

PROVIDUS eksperte Agnese Frīdenberga, sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un iepirkuma speciālisti Džeinu Gaili, veica izpēti par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma iespējām un tiesisko regulējumu, tai skaitā apskatot Latvijas publisko iepirkumu veicēju līdzšinējo pieredzi un analizējot trīs ārvalstu tiesisko regulējumu un praksi. Izpētes dokuments kalpoja par pamatu vadlīniju sagatavošanai ((vadlīniju pilns teksts pieejams šeitpdf)), kuru ietvaros tiek sniegts skaidrojums un identificēti praktiskie piemēri kā sociāli atbildīgs publiskais iepirkums var tikt īstenots Latvijā.

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums ir apzināta, sistemātiska un stratēģiska tādu apsvērumu integrēšana ar iepirkumu saistītās darbībās, kas rada pozitīvu ietekmi uz sabiedrībai būtisku problēmu risināšanu. Sociālās atbildības kritēriji var tikt integrēti visās ar preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procesa līdz pat sasniegto rezultātu uzraudzībai.

Sociāli atbildīgs iepirkums var būt rīks ne tikai lai iepirktu preci vai pakalpojumu, bet tā īstenošanā var tikt risinātī kādi sabiedrībai nozīmīgi izaicinājumi. Ārvalstu pieredze rāda, īstenojot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, var tikt radītas darba vietas cilvēkiem, kuri izkrituši no darba vietas, sekmēta darba vides uzlabošana (piemēram, regulāras darbinieku apmācības) , nodrošināta iespēja maziem un vidējiem uzņēmumiem iegūt publiskos pasūtījumus.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!