Raksts

SPC “Providus” ierosinājumi valdības deklarācijai


Datums:
03. marts, 2004


Autori

Providus


Iesniegti I.Emsim 2003.gada 2.martā

Politikas kvalitāte:

1)Valsts pasūtītie pētījumi ir nepieciešams valsts politisko lēmumu pieņemšanas instruments, kas palīdz nodrošināt politisko lēmumu kvalitāti. Valdība atjaunos valsts pasūtīto pētījumu budžetu, radot tādu pētījumu pasūtīšanas kārtību kas var gan kalpot ilglaicīgai politikas plānošanai, gan dot iespēju strauji reaģēt uz politikas veidošanas aktualitātēm.

2) Politisko partiju finansēšanas sistēmai maksimāli jāierobežo nezināmas izcelsmes līdzekļu ieplūšana partiju kasēs un jānodrošina samērīgi priekšvēlēšanu kampaņas tēriņi. Valdība nemainīs likumā par politisko partiju finansēšanu noteikto kārtību.

3) Priekšvēlēšanu aģitācijai jānodrošina sabiedrībai iespēja gūt vispusīgu priekšstatu par politisko partiju un deputātu kandidātu. Valdība atbalsta slēptās reklāmas aizliegšanu un valsts finansējuma piešķiršanu raidorganizācijām publisko debašu veidošanai priekšvēlēšanu periodā.

4) Pieņemot lēmumus Valdība izvērtēs to sekas uz abu dzimumu līdztiesību, novēršot diskrimināciju, veicinot budžeta līdzekļu efektīvu un mērķtiecību izmantošanu, kā arī izskaužot sociālos un ekonomiskos faktorus, kas kavē tautas attīstību.

Pilsoniskā sabiedrība un tiesiskums:

5) Pilsoniskās sabiedrības attīstībai ir nepieciešama labvēlīga likumdošanas un finansiālā vide. Valdība sekmēs efektīvu sabiedriskā labuma organizāciju darbību, atbalstot tās ar dažādiem nodokļu un nodevu atvieglojumiem.

6) Administratīvā procesa likuma kvalitatīvai ieviešanai Valdība nodrošinās apmācību tiem valsts un pašvaldību darbiniekiem, kas izdod administratīvos aktus, kā arī veiks plašas iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par Administratīvā procesa likuma sniegtajām tiesībām un iespējām.

7) Latvijas iedzīvotājiem ir jāsniedz reāla iespēja gūt kompensāciju par zaudējumu, kas var tikt nodarīts ar nekvalitatīvu administratīvo aktu. Valdība nekavējoties nodrošinās to normatīvo aktu izstrādi un pieņemšanu, kas saistīti ar zaudējumu atlīdzību Administratīvā procesa ietvaros.

Sabiedrības drošība un cilvēka tiesības:

8) Policija kalpo sabiedrībai. Valdība, kā arī Valsts policijas vadība nosoda jebkādu vardarbību policijas rindās, un aktīvi rīkosies lai šo parādību izskaustu.

9) Valdība apņemas reformēt sūdzību izskatīšanas mehānismu par pārkāpumiem policijas darbā, nodrošinot šī mehānisma neatkarību, saskaņā ar starptautisko institūciju rekomendācijām.

10) Valdība nodrošinās strādājošiem policistiem profesionālu apmācību, kas ikvienam policistam sniegs ieskatu cilvēktiesību pamatos, saskarsmes prasmēs, un prasībās pēc proporcionalitātes ievērošanas ieroču un spēka pielietošanā policijas darbā.

11) Valdība samazinās pirmstiesas apcietinājumā esošo cilvēku skaitu izmantojot drošības līdzekļus, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, piemēram nodrošinot iespēju piemērot efektīvu pirmstiesas uzraudzību personām, kas nav sabiedrībai bīstamas.

12) Valdība apzinās, ka slēgta tipa iestādes ir īpaša riska zona cilvēka tiesību ievērošanā. Valdība apņemas iesaistīt sabiedrības pārstāvjus slēgta tipa iestāžu uzraudzībā, lai efektīvāk nodrošinātu to cilvēku tiesības, kas atrodas šajās iestādēs.

Izglītība un konkurētspēja:

13) Valdība atbalstīs informācijas sabiedrības veidošanos pēc būtības un ar prakstisku rīcību, veicinot interneta pieejamību (īpaši lauku reģionos un izglītības iestādēs), lietošanu (tajā skaitā valsts un pašvaldību darbā, lai īstenotu valsts pārvaldes atklātības principus un sniedzot pakalpojumus sabiedrībai), attīstību (tajā skaitā atbalstot kvalitatīva satura radīšanu valsts valodā un tā brīvu pieejamību internetā).

14) Būtiskas pārmaiņas augstākajā izglītībā ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Valdība augstākās izglītības reformai nodrošinās ievērojamas investīcijas, izmantojot gan pašmāju budžeta iespējas un finansu instrumentus, gan valsts ekonomiskai attīstībai pieejamos resursus no Eiropas Savienības, Pasaules Bankas u.c. starptautiskām institūcijām. Valsts un privātās augstskolas, kuru mērķis nav peļņas gūšana, tiks atbrīvotas no nodokļu maksāšanas par to gūtajiem ienākumiem. Mērķfinansējumi un dāvinājumi šīm izglītības institūcijām tiks uzskatīti par ziedojumiem, ko Valdība veicinās ar ziedotājiem labvēlīgu nodokļu politiku.

Vēlot veiksmi deklarācijas rakstīšanā,

Vita Tērauda
Direktore
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS


Valdības deklarācija. Projekts


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!