Raksts

Saeimas frakciju atbildes par ES fondu sadali


Datums:
13. jūnijs, 2006


Autori

Providus


Publicējam Saeimas frakciju atbildes uz portāla jautājumiem par struktūrfondu operacionālajām programmām.

Portāls lūdza atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Septiņu gadu periodā Latvijai būs pieejami līdz par 4 miljardiem eiro. Lūdzu, nosauciet trīs svarīgākās problēmas, kuru risināšanai, Jūsuprāt, būtu jāiegulda SF līdzekļi?

2. Lūdzu, izdariet izvēli starp sekojošām iespējām, kur ieguldīt ES struktūrfondus:

 • Sakārtot ūdens saimniecības, lai nebūtu jāmaksā sodi par ES standartu neievērošanu, vai arī veikt dzīvojamo māju un skolu siltināšanu, kas ļautu pašvaldībām ietaupīt un neizkūpināt gaisā daudzus latus katru ziemu?
 • Mācīt bezdarbniekus, kuri pēc mācībām var arī nespēt vai negribēt strādāt, vai mācīt tos, kuri jau stādā, bet kuriem nepieciešamas papildus prasmes?
 • Investēt lielāki daļai autobraucējiem un tranzītam svarīgajos valsts mēroga autoceļos vai arī neasfaltētajos vietējo pašvaldību ceļos?
 • Atbalstīt valsts un reģionu nozīmes pilsētas, kurās dzīvo un strādā vairums Latvijas iedzīvotāju, vai mazo pašvaldību centrus, no kuriem drīzumā iedzīvotāji var pazust vispār?
 • Labot skolu jumtus, neizbraucamos autoceļus un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus vai arī ieguldīt tādās lietās, kā valsts un pašvaldību ierēdņu mācības un dzimumu līdztiesības pētījumi?
 • Atbalstīt lielākos uzņēmumus pilsētās vai tieši pretēji visu uzmanību vērst uz maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijas laukos?

Frakciju atbildes

Jaunais laiks (publicēts 13.06.2006)
Tautas partija (publicēts 20.06.2006)
ZZS (publicēts 14.06.2006)
Saskaņas centrs (publicēts 14.06.2006)
TB/LNNK (publicēts 13.06.2006)
PCTVL (publicēts 20.06.2006)
Latvijas Sociālistiskā partija (publicēts 13.06.2006)
Māris Gulbis. Ināra Ostrovska (Jaunie demokrāti) (publicēts 13.06.2006)


Jaunais laiks
(atbild Laila Timrota frakcijas “Jaunais laiks” konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos)

1. Svarīgākās problēmas, kuru risināšanai būtu jāiegulda SF līdzekļi

1) Infrakstruktūras sakārtošana
2) Cilvēkresursi
3) Uzņēmējdarbības veicināšana

2. Izvēle, kur ieguldīt ES struktūrfondus

 • Veikt dzīvojamo māju un skolu siltināšanu
 • Mācīt tos, kuri jau strādā
 • Investēt lielākajai daļai autobraucēju svarīgos ceļos
 • Atbalstīt mazo pašvaldību centrus
 • Atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī remontēt neizbraucamos autoceļus un infrakstruktūra
 • Uzmanību vērst uz maziem un vidējiem uzņēmumiem laukos

Tautas partija

1. Svarīgākās problēmas, kuru risināšanai būtu jāiegulda SF līdzekļi

ES fondu līdzekļi ir jāiegulda pirmkārt, izglītības kvalitātes uzlabošanā, proti, jābūt saturīgai pamatizglītībai un pieejamai augstākajai izglītībai. Tāpat nauda jānovirza bezdarbnieku pārkvalificēšanā, lai iedzīvotāji sev piemērotu darbu varētu atrast Latvijā, ne Īrijā. Otrkārt, nepieciešams investēt ceļu infrastruktūras uzlabošanā, īpaši reģionos, kur gadiem nav remontētas brauktuves. Tāpat nauda jāpiesaista ostu attīstībai. Treškārt, nepieciešams mazināt atšķirības starp mazāk attīstītajiem reģioniem un pilsētām, tāpēc jāuzlabo uzņēmējdarbības vide, attīstot mazos un vidējos uzņēmumus ārpus galvaspilsētas. Līdz ar to atrisināsies nodarbinātības problēma laukos.

2. Izvēle, kur ieguldīt ES struktūrfondus

Ir grūti izdarīt izvēli starp minētām iespējām, jo visas šīs problēmas ir ļoti aktuālas un tās nepieciešams risināt. Tautas partija uzskata, ka viena no svarīgākajām prioritātēm ir nodarbinātības sistēmas izveidošana, lai iedzīvotāji paliktu strādāt Latvijā. Tāpat svarīga ir mazo un vidējo uzņēmumu attīstība, it īpaši ārpus Rīgas, investīciju veicināšanu autoceļu uzlabošanai un dzīvojamo māju un skolu siltināšana.

ZZS
(atbild Kristīne Zariņa, Induļa Emša palīdze)

ZZS uzsakata, ka vissvarīgākās ir investīcijas nākotnē:

1. izglītība, zināšnas, ilgstpējīgas attīstības priekšnosacījumu radīšana

2. Vides un transporta infrastruktūra

3. Energotaupība (ēku siltināšana, u.tml.)

4. Dzīves kvalitātes un iespēju reģionālo atšķirību izlīdzināšana

Saskaņas centrs

1. Svarīgākās problēmas, kuru risināšanai būtu jāiegulda SF līdzekļi

 • Viena no problēmām ir Latvijas autoceļu sliktais stāvoklis, kurus jau ar ES struktūrfondu naudas palīdzību atjauno. Latvija ir tranzītvalsts un infrastruktūra ir viens no faktoriem, lai tranzīts varētu veiksmīgi attīstīties.
 • Savukārt ēku renovācija palīdzēs ietaupīt energoresursu patēriņu, jo to izmantošana paliek arvien dārgāka. Samazinoties enerģijas patēriņam, samazināsies arī izdevumi.
 • Ļoti daudz Latvijas jauniešu un cilvēku vidējos gados aizbrauc uz Īriju un Angliju zemenes vai sēnes lasīt. Jaunieši no laukiem aizbrauc bezdarba vai nepietiekami lielās algas dēļ. Jāpalīdz mazajam un vidējam biznesam attīstīties ne tikai galvaspilsētā, bet arī reģionālajās pilsētās, kur cilvēki no tuvākajām piepilsētām spētu izbraukāt uz darbu, uz pilsētu un atpakaļ. Tas samazinātu bezdarbu, jauniešu aizplūšanu uz ārzemēm un stagnāciju laukos.

2. Izvēle, kur ieguldīt ES struktūrfondus

 • Veicot māju un skolu siltināšanu, ļaus ne tikai pašvaldībām ietaupīt naudu, bet ļaus ieekonomēto naudu pašvaldībai novirzīt aktuālajām un prioritārajām lietām. Lielākā daļa skolu un pašvaldību ēku ir nokalpojušas savu laiku un tām ir nepieciešama renovācija.
 • Bezdarbniekam piereģistrējoties Valsts nodarbinātības dienestā, ir iespēja saņemt palīdzību. Valsts nodarbinātības dienests palīdz iekārtoties jaunā darbavietā, apgūt citu specialitāti vai arī iziet kursus interesējošā sfērā. Ir jāpalīdz tiem, kuri jau strādā, protams, ja ir tāda vajadzība, palīdzēt padziļināt savas profesionālās prasmes, lai nekļūtu par bezdarbniekiem un nevajadzētu maksāt bezdarbnieka pabalstu, kas valstij izmaksā papildus līdzekļus.
 • Latvija ir tranzītvalsts un sava ģeopolitiskā stāvokļa dēļ tranzīta nozarei ir jāatvēl daļa SF līdzekļu. Tranzīta biznesam Latvijā ir visi nosacījumi, lai attīstītos, un tādēļ svarīgi, lai Latvijas auto ceļi būtu labā stāvoklī.
 • Ir jāatbalsta pilsētas, kurās cilvēki vēlas un grib strādāt. Nav nozīmes liela vai maza reģionālā pilsēta, galvenais, ka tā kura izrāda interesi un vēlmi attīstīties.
 • Ir nepieciešams atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jārada apstākļi, kas ļautu augt, attīsties un izturēt konkurenci tirgus apstākļos.

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
(atbild Ilze Viņķele, Eiropas Parlamenta deputāta Roberta Zīles palīdze)

Efektīvai ES fondu finanšu līdzekļu sadalei jābūt balstītai uz

 • precīzi definētām prioritātēm, kas izriet no valsts attīstības dokumenta,
 • iepriekš saņemto ES fondu līdzekļu izlietojuma analīzi,
 • korektu sadales mehānismu.

1. Svarīgākās jomas, kurās būt ieguldāmi ES fondu līdzekļi:

 • Cilvēkresursi,
 • Infrastruktūra,
 • Uzņēmējdarbība

2. Piedāvātajās ES struktūrfondu izvietošanas iespējās dažādu problēmu risināšanai tīši vai netīši pretnostatītas tādas Latvijas vajadzības, kuras ir vienlīdz svarīgas. Šādi izvēle kļūst neiespējama vai klaji populistiska. Piemēram, ūdens saimniecības sakārtošana Latvijai ir ārkārtīgi svarīga nevis iespējamo sodu par ES standartu neievērošanu dēļ, bet tāpēc, ka kvalitatīvs dzeramais ūdens ir viens no sabiedrības veselības stūrakmeņiem. Savukārt, piedāvājot izvēlēties starp bezdarbnieku un jau strādājošo apmācību, tiek apgalvots, ka bezdarbnieki tāpat „varētu nespēt vai negribēt strādāt”. Gandrīz visas piedāvātās izvēles jau formulējamā ietver visai tendenciozu vienas vai otras problēmas vērtējumu. Šāda attieksme varētu būt bīstama, ne vien izvērtējot konkrētus projektus, bet arī veidojot valsts politiku ES fondu sadalei kopumā.

[Redakcijas piezīme: Jautājuma uzstādījums ņemts no FM valsts sekretāres vietnieka, ES struktūrfondu vadošās iestādes vadītāja A. Ūbeļa raksta]

PCTVL

1. Svarīgākās problēmas, kuru risināšanai būtu jāiegulda SF līdzekļi

Mūsuprāt, pirmām kārtām, būtu jāpievērš uzmanība 2 problēmām:
1. Izglītība, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana;
2. Inovācijas, inovāciju tehnoloģiju ieviešana ekonomikā

2. Izvēle, kur ieguldīt ES struktūrfondus

 • Veikt dzīvojamo māju un skolu siltināšanu, kas ļautu pašvaldībām ietaupīt un neizkūpināt gaisā daudzus latus katru ziemu // tas būtu īstermiņa ieguldījums, kas atmaksātos ātrāk nekā ūdens saimniecības sakārtošana.
 • Mācīt tos, kuri jau strādā, bet kuriem nepieciešamas papildus prasmes // speciālistu trūkuma dēļ ir nepieciešami ieguldījumi nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanā.
 • Investēt lielāku daļu autobraucējiem un tranzītam svarīgajos valsts mēroga autoceļos // tas veicinātu investīciju pieplūdi.
 • Atbalstīt gan valsts un reģionu nozīmes pilsētas, kurās dzīvo un strādā vairums Latvijas iedzīvotāju, gan mazo pašvaldību centrus, no kuriem drīzumā iedzīvotāji var pazust vispār // ir jāatbalsta pilsētas, kurām ir augsts potenciāls, izdevīgs novietojums, perspektīvas attīstībai.
 • Labot skolu jumtus, neizbraucamos autoceļus un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus // kā arī īpaši atbalstīt uzņēmumus, kuri nodarbina, piem., invalīdus un citas iedzīvotāju grupas, kas bieži tiek diskriminēti.
 • Atbalstīt lielākos uzņēmumus pilsētās un mazus un vidējus uzņēmumus Latvijas laukos // Neatkarīgi no uzņēmumu mēroga ir jāatbalsta inovāciju tehnoloģiju ieviešana, jāsniedz palīdzība iesācējiem uzņemējdarbībā, kā arī jāatbalsta uzņēmumi ar augstu potenciālu.

Latvijas Sociālistiskā partija
(atbild LSP frakcijas konsultants A.Pesēhonovs)

1. Svarīgākās problēmas, kuru risināšanai būtu jāiegulda SF līdzekļi

1) zinātņu ietilpīgai (наукоемкие) ražošanai, kuras veidošanu regulē tirgus vajadzības, tai skaitā arī Krievijas tirgu. Kā arī ar to saistīto kadru sagatavošanai;
2) infrastruktūrai, ceļiem, tiltiem, gāzes un naftas caurulēm;
3) ieguldīt valsts sociālajā attīstībā, lai attīstītu veco ļaužu pansionātus, medicīnas apkalpošanu, uzlabotu invalīdu un bezdarbnieku apmācību, kā arī viņu dzīves līmeni;

2. Izvēle, kur ieguldīt ES struktūrfondus

Līdzekļiem jābūt tā sadalītiem, lai pietiktu gan ūdens saimniecības sakārtošanai, gan lai būtu veikta dzīvojamo māju un skolu siltināšana, tāpēc jau arī strādā attiecīgas ministrijas, lai šie jautājumi tiktu risināti.
Jābūt programmai, kas minimalizē bezdarbnieku skaitu valstī, un tai jānosaka, kas jāmāca un kas jāpārmāca. Šai programmai ir jāaptver visi bezdarbnieki.
Valstij jābūt programmai, kura novērtē valsts attīstību, un tai jārūpējas gan par lielpilsētām, gan par pašvaldību mazajiem centriem.Tai viennozīmīgi jābūt prioritātei cilvēku izglītošanai kā lielās, tā arī mazās pilsētās, saglabājot skolu ekspluatācijas iespējas.

Māris Gulbis. Ināra Ostrovska (Jaunie demokrāti)

1. Svarīgākās problēmas, kuru risināšanai būtu jāiegulda SF līdzekļi

Izglītība, veselība, infrastruktūra

2. Izvēle, kur ieguldīt ES struktūrfondus

 • veikt skolu siltināšanu, kas ļautu pašvaldībām ietaupīt un neizkūpināt gaisā daudzus latus katru ziemu
 • mācīt tos, kuri jau strādā, bet kuriem nepieciešamas papildus prasmes
 • investēt asfaltētajos vietējo pašvaldību ceļos mazo pašvaldību centrus, no kuriem drīzumā iedzīvotāji var pazust vispār
 • labot skolu jumtus, neizbraucamos autoceļus un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus
 • visu uzmanību vērst uz maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijas laukos

Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!