Raksts

Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS priekšlikumi valdības deklarācijai


Datums:
15. novembris, 2004


Autori

Providus


2004. g. 26. novembrīNr. 2004/VT-127

Ministru prezidenta amata kandidātam A. Kalvītim

Cien. Kalvīša kungs!

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS vēlas dot savu artavu valdības deklarācijas tapšanā, pievēršot uzmanību nākamās valdības saturiskajām iecerēm. Tāpēc esam sagatavojuši priekšlikumus, vairums no kuriem jau guva iepriekšējās valdības atbalstu un tika iekļauti Induļa Emša vadītās valdības deklarācijā, ko parakstīja arī Tautas partija. Ceram, ka jaunā valdība Jūsu vadībā neatkāpsies no iepriekš dotajiem solījumiem un izskatīs iespēju iekļaut jaunajā valdības deklarācijā šādus punktus:

Politikas kvalitāte:

1)Valsts pasūtītie pētījumi ir nepieciešams valsts politisko lēmumu pieņemšanas instruments, kas palīdz nodrošināt politisko lēmumu kvalitāti. Valdība atjaunos valsts pasūtīto pētījumu budžetu, radot tādu pētījumu pasūtīšanas kārtību kas var gan kalpot ilglaicīgai politikas plānošanai, gan dot iespēju strauji reaģēt uz politikas veidošanas aktualitātēm.

2) Lai nodrošinātu mērķtiecīgu attīstību un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, visās ministrijās 2005.gadā tiks ieviesta stratēģiska plānošana un atbilstoši tai budžeta veidošana tiks balstīta uz rīcībpolitikas mērķu un rezultātu finansēšanu. 2005.gadā valdība izstrādās vidējā termiņa budžeta plānu.

3) Politisko partiju finansēšanas sistēmai maksimāli jāierobežo nezināmas izcelsmes līdzekļu ieplūšana partiju kasēs un jānodrošina samērīgi priekšvēlēšanu kampaņas tēriņi. Valdība nemainīs likumā par politisko partiju finansēšanu noteikto kārtību.

4) Priekšvēlēšanu aģitācijai jānodrošina sabiedrībai iespēja gūt vispusīgu priekšstatu par politisko partiju un deputātu kandidātu. Valdība atbalsta slēptās reklāmas aizliegšanu un valsts finansējuma piešķiršanu raidorganizācijām publisko debašu veidošanai priekšvēlēšanu periodā. Valdība nodrošinās likuma par slēpto reklāmu pieņemšanu savlaicīgi, pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām.

5) Valdība izstrādās un iedzīvinās efektīvu mehānismu, kā pilnveidot fizisko personu ienākumu kontroli, lai neļautu korupcijā un citās noziedzīgās darbībās iesaistītām personām slēpt nelikumīgi iegūtus īpašumus zem citu personu vārda un lai uzlabotu nodokļu iekasēšanu.

6) Valdība sniegts maksimālu atbalstu gan tiesiskā regulējuma pilnveidošanas, gan resursu nodrošināšanas ziņā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un citām institūcijām, kas ir iesaistītas cīņā pret korupciju. Valdība atturēsies no jebkādām darbībām, kuras var radīt iespaidu par korupcijas novēršanā un apkarošanā iesaistīto iestāžu nepienācīgu ietekmēšanu.

7) Eiropas Savienības struktūrfondu sekmīga un vienlīdzīga izmantošana ir viens no Latvijas ilgtspejīgas attīstības priekšnoteikumiem. Nav pieļaujama to nonākšana šaurā un ierobežotā saņēmēju loka rokās. Valdība nodrošinās maksimālu caurskatāmību un kompetento iestāžu atbildību sabiedrības priekšā par izmantotiem struktūrfondu līdzekļiem un atbalstīto projektu atbilstību valsts attīstības stratēģijai.

8) Pieņemot lēmumus valdība izvērtēs to sekas uz abu dzimumu līdztiesību, novēršot diskrimināciju, veicinot budžeta līdzekļu efektīvu un mērķtiecīgu izmantošanu, kā arī izskaužot sociālos un ekonomiskos faktorus, kas kavē tautas attīstību.

Pilsoniskā sabiedrība un tiesiskums:

9) Pilsoniskās sabiedrības attīstībai ir nepieciešama labvēlīga likumdošanas un finansiālā vide. Valdība sekmēs efektīvu sabiedriskā labuma organizāciju darbību, atbalstot tās ar dažādiem nodokļu un nodevu atvieglojumiem.

10) Valdība pieņems Pilsoniskās sabiedrības ilgtermiņa attīstības pamatnostādnes un programmu, kā arī nodrošinās valsts budžeta finansējumu programmas mērķu īstenošanai.

11) Valdība pilnveidos normatīvo bāzi, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību ar mērķi vairot uzticēšanos politikas lēmumiem un to kvalitāti. Tajā skaitā tiesību aktu izstrādes gaitā valdība attīstīs konsultācijas ar NVO, ieviešot prasību tiesību aktu projektu anotācijās sniegt pamatojumu, ja to izstrādes laikā konsultācijas ar NVO nav notikušas.

12) Administratīvā procesa likuma kvalitatīvai ieviešanai valdība nodrošinās apmācību tiem valsts un pašvaldību darbiniekiem, kas izdod administratīvos aktus, kā arī veiks plašas iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par Administratīvā procesa likuma sniegtajām tiesībām un iespējām.

13) Valdība ar savu atbalstu nodrošinās Vispārējās konvencijas par mazākumtautību aizsardzības ratifikāciju šī Saeimas sasaukuma laikā.

Sabiedrības drošība un cilvēka tiesības:

14) Policija kalpo sabiedrībai. Valdība, kā arī Valsts policijas vadība nosoda jebkādu vardarbību policijas rindās, un aktīvi rīkosies, lai šo parādību izskaustu.

15) Valdība apņemas reformēt sūdzību izskatīšanas mehānismu par pārkāpumiem policijas darbā, nodrošinot šī mehānisma neatkarību saskaņā ar starptautisko institūciju rekomendācijām.

16) Valdība nodrošinās strādājošiem policistiem profesionālu apmācību, kas ikvienam policistam sniegs ieskatu cilvēktiesību pamatos, saskarsmes prasmēs un prasībās pēc proporcionalitātes ievērošanas ieroču un spēka pielietošanā policijas darbā.

17) Valdība samazinās pirmstiesas apcietinājumā esošo cilvēku skaitu, izmantojot drošības līdzekļus, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, piemēram nodrošinot iespēju piemērot efektīvu pirmstiesas uzraudzību personām, kas nav sabiedrībai bīstamas.

18) Valdība apzinās, ka slēgta tipa iestādes ir īpaša riska zona cilvēka tiesību ievērošanā. Valdība apņemas iesaistīt sabiedrības pārstāvjus slēgta tipa iestāžu uzraudzībā, lai efektīvāk nodrošinātu to cilvēku tiesības, kas atrodas šajās iestādēs.

19) Valdība nodrošinās efektīvu un taisnīgu, Eiropas Savienības standartiem atbilstošu cietušo valsts kompensācijas mehānisma izveidi.

Izglītība un konkurētspēja:

20) Valdība atbalstīs informācijas sabiedrības veidošanos pēc būtības un ar prakstisku rīcību, veicinot interneta pieejamību (īpaši lauku reģionos un izglītības iestādēs), lietošanu (tajā skaitā valsts un pašvaldību darbā, lai īstenotu valsts pārvaldes atklātības principus un sniedzot pakalpojumus sabiedrībai), attīstību (tajā skaitā atbalstot kvalitatīva satura radīšanu valsts valodā un tā brīvu pieejamību internetā).

21) Būtiskas pārmaiņas augstākajā izglītībā ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Valdība augstākās izglītības reformai nodrošinās ievērojamas investīcijas, izmantojot gan pašmāju budžeta iespējas un finansu instrumentus, gan valsts ekonomiskai attīstībai pieejamos resursus no Eiropas Savienības, Pasaules Bankas u.c. starptautiskām institūcijām. Valsts un privātās augstskolas, kuru mērķis nav peļņas gūšana, tiks atbrīvotas no nodokļu maksāšanas par to gūtajiem ienākumiem. Mērķfinansējumi un dāvinājumi šīm izglītības institūcijām tiks uzskatīti par ziedojumiem, ko valdība veicinās ar ziedotājiem labvēlīgu nodokļu politiku.

22) Pieņemot lēmumus izglītības politikā, valdība izvērtēs to sekas uz visu izglītojamo vienlīdzīgām iespējām iegūt konkurētspējīgu izglītību un attīstītai sabiedrībai nepieciešamas prasmes. Valdība sekos līdzi mazākumtautību izglītības reformas ieviešanai un ietekmei uz izglītības kvalitāti, un darīs nepieciešamo, lai tā nepasliktinātos.

Vēlot veiksmi deklarācijas rakstīšanā,

Vita Tērauda
Direktore
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS


Saturs, kurš šajā mājaslapā publicēts 2014.gadā un agrāk, bija daļa no sabiedriskās politikas portāla politika.lv. Šajā portālā tika publicēti dažādi pētijumi, analīzes, viedokļraksti un blogi, kuru saturs ne vienmēr sakrīt ar politika.lv redakcionālās komandas vai Providus pozīciju.

Creative commons licence ļauj rakstu pārpublicēt bez maksas, atsaucoties uz autoru un portālu providus.lv, taču publikāciju nedrīkst labot vai papildināt. Aicinām atbalstīt providus.lv ar ziedojumu!